Přednáška pro Staročeský dýchánek (Ústav pro českou literaturu AV ČR, 6. 5.) K příbuzným tématům viz zde, zde či zde

Kategorie: Literární teorie

Program a anotace přednášek jarního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Program čítá 12 položek, mj. 22. 2.      Katarína Džunková (Ústav východoevropských studií FF UK) ‒ Martin Odler (Český egyptologický ústav FF UK) Staroegyptská milostná poezie – české překlady a aktuální slovenský překlad 15. 3.      Jiří Trávníček (Ústav pro českou literaturu AV ČR) Čtení dnes […]

Jasňa Pacovská o mateřském jazyku, kognitivní lingvistice, porozumění a stereotypu Pavel Novotný o poezii, literární vědě a překladatelství Podcasty souhrnně

Časopis Česká literatura je od letošního roku plně dostupný online. Česká literatura je periodikem odborným, nesleduje aspekty didakticko-metodické; přesto na jejích stránkách po léta nacházíme cenné materiály, jejichž poznatky a závěry lze dobře využít v pedagogické praxi. Pro zájemce z řad středoškolských učitelů jsme vybrali několik desítek článků, především z období po r. 1989. Kvůli […]

Naratologická kategorie: POSTAVA; Wolfgang Herndorf – Čik Souhrn videí Metodická příručka

Kategorie: Literární teorie

Cullerova kniha je prací teoretickou i čtenářskou. Ptá se mj. po smyslu interpretace – tedy prvku, který je v literární výchově považován za klíčový. Ze závěru recenze publikované v časopise Česká literatura č. 3, 2018: A především Culler dává na první místo báseň, nikoli teoretické teze nebo definice. Na základě jeho knihy možná nepodám rychlou […]

Knižní design je u většiny českých nakladatelství tak trochu popelkou. Práce originálního a kreativního grafika totiž zvyšuje cenu knihy, a to si na tak malém knižním trhu, jako je ten náš, může dovolit jen málokdo. Problematice tvorby obálek detektivních příběhů se na webu H7O zabývá Nikola Janíčková, která se věnuje grafickému designu a typografii a společně […]

Aktualizace z 2. 6. 2020: Dotazník k projektu je dostupný ZDE. Ze stránek vzdělávacího projektu České televize: V tuto chvíli Vám ČT edu nabízí přes 3 000 vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, abyste se co nejsnáze dostali k tomu, co Vás zajímá a […]

Franco Moretti si získal věhlas zejména během působení ve Spojených státech amerických. Je autorem Atlasu evropského románu a dalších knih. Rozhovor pro Universitas (magazín vysokých škol) s ním vedl František A. Podhajský: Předmětem vaší výuky byla především literární historie, musel jste svůj přístup k ní v průběhu doby měnit?Ano. Když jsem v roce 1979 začal sám učit, a platilo […]