Obrázek k nám připutoval přes facebookovou skupinu Slovní hračičkové / Punners. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu ho šíříme pro další potenciální čtenáře: Humor ze škamen

Překvapivý ohlas má příspěvek, který byl publikován na facebookové stránce Univerzita Palackého (9. 10. 2017). Přetiskujeme ho (včetně úvodu) tedy i zde, pro další kolegy: Užitečná rukověť každého badatele – od bakalářky přes habilitaci až do akademického hrobu.

Kategorie: Humor ze škamen

Přetiskujeme dubnový facebookový příspěvek středoškolského češtináře Ž. Paty (jméno bylo pozměněno): Kontext: Po zhlédnutí ukázek DJC měli studenti v G. učebně odpovědět na otázku: „Které zásady Cimrmanovy šesterky podle Vás ve své výuce uplatňoval magistr Pata?“ Že měl Mgr. Pata Cimrmana v oblibě, bylo zřejmé nejen z jeho stylu výkladu, ale i ze spousty rafinovaných […]

Kategorie: Humor ze škamen

I. V Bradburyho povídce Usher II Garrett a Pikes posléze utíkají z domu, který se za nimi řítí. Spender nevydržel nostalgii celé Martské planety a ta ho postupně sžírala. Když přijíždí Walter Gripp do míst, kde přebýval, přivítá ho něco, co jen okrajově vypadá jako žena. Roderick Usher – charakteristika: Starý, zesláblý muž, který se bojí své […]

Je to ještě pravda? O studii Kláry Šeďové (z r. 2013): Doktorka Šeďová upozorňuje, že zdravé dávkování humoru dnes může mít i motivační efekt pro výuku a zapamatování si klíčových věcí, neboť vtip přitahuje pozornost. Humor ke školní kultuře neodmyslitelně patří, ač nad ním nikdo ani moc nepřemýšlí. „Školní humor lze všeobecně interpretovat jako útok […]

Do redakce ASČ dorazil příspěvek pana Daniela Adama Baluška (1975), analytika úvěrových rizik, tedy pracovníka v oboru bankovnictví. Autor se nechal  inspirovat naším článkem o mizející slovní zásobě středoškoláků (http://ascestinaru.cz/wp-admin/post.php?post=683&action=edit). Jde o zajímavý a vtipný text, který rádi přetiskujeme: Staročeské vyprávění Cudný mladík neduživého vzezření se zalíbil nestydaté dívce kyprých tvarů ze sousedství. Její horlivá […]

Hezkou ukázku významotvorné funkce interpunkční čárky se mně nedávno zadařilo vytvořit v tomto mailu pro septimu: Zítra se píše druhá a poslední doplňovačka na všechny interpunkční jevy. Týž večer jsem obdržel odpověď jedné studentky: A je druhá doplňovačka tou poslední? Nebo zítra píšeme dvě? Na druhou stranu – snad je to i důkaz, že jsem […]

Přiložený papír jsem zabavil studentce M. F. v sextě mého gymnázia před písemkou na četbu Dekameronu. Reakce přistižené byla neodolatelná: „Ale tohle přece není tahák!“ A hájila tuto tezi se zarputilostí hodnou lepších cílů. K její cti je ovšem třeba dodat, že o své pravdě byla natolik vnitřně přesvědčena, že ten papír měla volně položený […]

Učitel: Pardon, ale gymnazista v septimě musí vědět, jak se píše hybrid. No jo, když vy ale ani nevíte,  jaké íčko je ve slově ryba… Učitel: Já vím, že jsou čárky těžký. Ale právě jsem vám to vysvětlil, jak nejlíp dovedu. Jestli to ani teď někdo nechápe, tak sežeru diplom a jdu do kláštera. Učitel: Typickým […]