Cyklus videí Učení s plyšáky autorka vytvářela v době covidu pro své spolužáky a mladší žáky. Nyní na něj navázala příspěvkem Pády a pádové otázky (určeno pro žáky 3. třídy). Domov pro Marťany (čtení na pokračování) Didaktický koutek – videonáměty na vyvození učiva (web Univerzity Palackého Olomouc) Zdařilé žákovské práce – výukové materiály

V rámci výuky lexikologie a sémantiky vytvářeli žáci některých tříd Gymnázia Ústavní v Praze (tercie B, kvarta A, kvinta B, čtvrtý ročník bilingvního šestiletého studia) český slovníček pojmenování a kratších vět často užívaných v souvislosti s docházkou do školy; část z nich svůj soubor rozšířila na slovníček česko-ukrajinský (za pomoci nového překladače z Ústavu formální […]

Přinášíme výběr ze slohových prací ze školního kola OČJ na Gymnáziu Ústavní v Praze. Zadání pro I. kategorii (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií): U nás na náměstí/návsi Práce Nikoly Šmídové (kvarta) a Emmy Buršíkové (tercie) Zadání pro II. kategorii (SŠ): V naší rodině mám nejraději… Práce Terezy Pecharové (septima) a […]

Vypravování patří u studentů spíše k oblíbeným slohovým útvarům – nabízí jim větší prostor pro kreativitu, ti sečtělejší a talentovaní při něm mohou experimentovat s jazykem i tvarem, všichni se pak učí vcítit do svých postav, vyjádřit jejich myšlenky, konstruovat zápletku… Protože se neúprosně blíží termín maturitních písemných prací, dostali žáci čtvrtého ročníku Gymnázia a […]

Už na začátku maturitního ročníku mají žáci většinou jasno, v kterých slohových útvarech se cítí nejvíc „doma“ a které pak budou preferovat i v rámci maturitního zadání. Slohová výuka pak může být diferencována už širším výběrem cvičných zadání. Přinášíme menší ukázku – čtyři (domácí) práce žákyň Gymnázia Ústavní a soubor zadání. Barbora Dohnalová: Zvířata z […]

Publikujeme práci, kterou David Hromádko, letošní maturant Gymnázia Ústavní v Praze, napsal pro Středoškolskou výzvu projektu Inspirující učitelé Česka. Autorova práce z primy – charakteristika Old Shatterhanda

Dvěma pracemi se vracíme k loňským žákovským či studentským reflexím tématu, jemuž nebylo možné se vyhnout ani v češtinářské výuce. Václav Kubáč, v čase vzniku práce žák 3. ročníku Gymnázia Roudnice nad Labem, fejetonisticky shrnul, co nového přicházelo s „dobou covidovou“. Eliška Jaworská, tehdy žákyně kvarty Gymnázia Ústavní v Praze, popsala osobní zápolení s negací, […]

Jako součást přípravy na písemné práce z literární historie ukládám žákům vyššího gymnázia úkol vyjádřit se volnou úvahou či jinou kreativní formou k ukázce či ukázkám z tvorby autorů daného období. Žáci si nejčastěji vybírají ukázky z čítanky či doprovodných materiálů, někdy využijí vlastní četbu. Rozsah není určen, hodnocení má motivační charakter; někteří se spokojí […]

Když jsem přednedávnem zveřejnil větší část práce maturantky Terezy na téma čtenářství, netušil, jak velký pozitivní ohlas její bilanční text bude mít. Téma jsem pak využil i pro další své třídy z Gymnázia Ústavní v Praze a budu se mu dále věnovat; první vlaštovku najdou zájemci v komentáři k jedné starší slohové práci. Mezi ty, […]