Před rokem odešel Ludvík Vaculík; opětně publikujeme zamyšlení Š. Kučery: Štěpán Kučera Nad fejetony Ludvíka Vaculíka: Smutný myš „Za třpytného nedělního dopoledne, kdy z nebe zářilo slunko a ze země sálal mráz, kráčel po zasněženém nábřeží v Praze osamělý muž a hlasitě nadával na režim. Byl jsem to já. Tramvaj svině nejela, protože vykolejila kdesi […]

S laskavým svolením redakce literárního měsíčníku HOST publikujeme text otištěný v č. 7/2015   Ohlédnutí za jedním z méně známých životních příběhů Ludvíka Vaculíka (1926—2015) v textu jeho syna Ondřeje Tata se do smrti nesmířil s tím, že jeho téměř celoživotního kamaráda a věrného přítele připomíná pouze urna za čtverečkem skla minipanelákovitého kolumbária. Před lety, […]

Odchod Ludvíka Vaculíka podnítil řadu autorů k textům, které vyzdvihovaly svébytnost Vaculíkovy osobnosti a životní cesty (viz např. ZDE). Objevily se i přímé či nepřímé polemiky a jejich ohlasy; jeden z nich uvádíme: Nekrology a novinová zamyšlení po smrti Ludvíka Vaculíka vyzdvihovaly autorovu předlistopadovou tvorbu, zatímco k jeho porevolučnímu psaní spíš taktně mlčely. V „generačním sporu“ týdeníku Respekt uvedl […]

Odchod Ludvíka Vaculíka vyvolal vlnu vzpomínkových či bilančních článků. Přetiskujeme text autora mladé generace (viz ZDE) a ukázku z knihy fejetonů Další tisíce (viz ZDE). S využitím stránek nakladatelství Atlantis připomínáme nejrůznější vaculíkovské pořady či texty:   Česká televize: Ilustrované fejetony Ludvíka Vaculíka Čtenářský deník… Ludvík Vaculík: Loučení k panně Vaculíkovu píseň 1 Vaculíkovu píseň […]

Podzim u nás Ráno po nočním větru a dešti mě maminka obudila skoro, abych šel na cestu posbírat jablka. Cesta byla kamenně mokrá, na kraji pod bosou nohou měkká. Jabka, které spadly na cestu, se otloukly, spadené do pole zamazaly. Nejlíp dopadly, co dopadly do vody v příkopě. Voda v travnaté příkopě byla čistá a chladná, až mě z ní ozíbalo […]