Zásadní práce k danému tématu. Z autorova úvodu: „Zdá se, že každou teorii čeká ve školní praxi stagnace,“ říká v úvodu svého Démona teorie Antoine Compagnon (2009 s. 11) – s poukazem na adaptační proces, v němž se i z radikálního myšlení o literatuře stává pouhá metoda, „průměrná pedagogická technika“. Přestože je předkládaná práce zaměřená didakticky – a svá tvrzení podepírá ukázkami […]

Úvod studie publikované ve sborníku Západočeské univerzity Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině II: Tato studie mapuje nepochopené inovační pojetí literární výchovy (dále jen LV), v níž dominují interpretačně nezacílené, mnohdy mechanicky uplatňované metody tvůrčího psaní, tvořivé dramatiky či kritického myšlení. Obsah kapitoly se opírá o postřehy z pedagogické praxe, tj. z […]

„Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přinášíkonkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textůpři výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšnéhozavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráces veřejnými knihovnami.“ […]

Z anotace cyklu připravovaného pro RVP.cz: V sérii článků o digitální dílně psaní představím různé způsoby, kterými se dají do dílny psaní integrovat digitální technologie tak, aby docházelo k rozvoji digitálních kompetencí žáků. V prvním díle budou čtenáři seznámeni s konceptem dílny psaní a proměnami v rámci digitální dílny psaní. Další díly se budou podrobně […]

V tomto příspvěku se pokouším sumarizovat nejfrekventovanější neuralgické body českého pravopisu, tak jak vyplývají z letitých zkušeností češtinářů i jejich žáků/studentů.   PROBLEMATICKÁ MÍSTA ČESKÉHO PRAVOPISU – PŘEHLED  I. Psaní i/y/a ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem v minulém čase 1. Několikanásobný podmět stojí před přísudkem: přísudek může být vždy v množném čísle. Psaní i/y/a řídíme podle toho, […]

Materiál autorka publikovala na své facebookové stránce: Každý žák dostal buď ukázku, nebo jméno autora a název sbírky + básně. Úkolem bylo vytvořit dvojice (správný autor k ukázce – autora/název hledají podle ladění či smyslu básně). Dvojice si potom sedly k sobě. Na stůl jsem rozprostřela názvy směrů a jejich charakteristiky. Poté, co si dvojice […]

Publikujeme materiál, který se zabývá vedením argumentace ve slohových pracích (ve školami dosud hojně využívaném systému, který vyvinul CERMAT, se toto téma řadí do podkritéria 3B). Materiál z němčiny přeložil a upravil (znění příkladů) Hynek Krátký. Argumentace Doplňující text: Blažena Švandová: Chybné argumenty (In: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace…] / Brno, MU 1999)

Manuál vytvořený v rámci aktivit NPI (tehdy NÚV) v r. 2012. Z úvodu: „Manuál je určen zejména učitelům, ale i ředitelům ZŠ nebo SŠ. Manuál se zabývá teoretickým vhledem do problematiky práce s výukovými cíli a vysvětlením aplikace evaluačního (hodnotícího) nástroje ve fázích definování, realizování a ověření výukových cílů. Výstupem evaluačního nástroje je posuzovací arch, […]

Základní informace o dílně psaní.