Předseda ASČ Josef Soukal byl ve čtvrtek 14. listopadu 2019 hostem Terezy Stýblové v pořadu Káva o čtvrté na vlnách ČRO Dvojky. Jak v dnešní době probíhají na základních a středních školách hodiny češtiny? Nakolik rámcové vzdělávání odpovídá požadavkům, se kterými se pak žáci setkávají v praxi? Na co je kladen důraz v hodinách mluvnice, […]

Štefan Švec: Jak nepořídit dětem chlupatého kamaráda http://www.ascestinaru.cz/stefan-svec-jak-neporidit-detem-chlupateho-kamarada/ Vladimír Šmilauer: Etymologická procházka po škole http://www.ascestinaru.cz/vladimir-smilauer-etymologicka-prochazka-po-skole/ Poezie Karla Šiktance http://www.ascestinaru.cz/poezie-karla-siktance/ Mach, Šebestová a chvála dialogu http://www.ascestinaru.cz/mach-sebestova-sokrates-aneb-chvala-dialogu/ Tereza Šmůnková: Kvílení s Aj-Wej-wejem http://www.ascestinaru.cz/tereza-simunkova-kvileni-s-aj-wej-wejem/ Inkluze 2016 – vystoupení řečníků http://www.ascestinaru.cz/inkluze-20%C2%A716-vystoupeni-recniku/ Zdařilé žákovské práce – popis/líčení: Za školou http://www.ascestinaru.cz/zdarile-zakovske-prace-popisliceni-za-skolou/ Do nového roku s Asociací češtinářů http://www.ascestinaru.cz/do-noveho-roku-s-asociaci-cestinaru/ Tomáš Janík: Učitelská […]

Vážení a milí čtenáři, právě jste otevřeli pětistý veřejný příspěvek na stránkách Asociace češtinářů. Děkujeme za Vaši přízeň a můžeme přislíbit, že i nadále budeme usilovat o to, abyste u nás nacházeli řadu podnětných článků nejrůznější povahy, od odborných studií až po drobné zajímavosti. Přestože práce s vytvářením či se zpracováním příspěvků neubývá, ba naopak, budeme […]

Kategorie: O nás

Do nového roku vstupujeme jako Asociace češtinářů. Nový název, schválený na členské schůzi na konci listopadu 2015, nemění nic na původním programu sdružení, naopak je logickým potvrzením našich aktivit, jak je osvědčují i naše webové stránky. Nadále se chceme věnovat všem aspektům výuky češtiny, zejména na základní a střední škole, dávat prostor projektům, které učitelům […]

Kategorie: Články, O nás

Stanovy dostupné ZDE.

Kategorie: Články, O nás

ASČ se zformovala v době vzrušených maturitních diskusí z podnětu Jiřího Kostečky s cílem korektně informovat odbornou i širokou veřejnost o problematice výuky českého jazyka a literatury na středních školách a o otázkách spojených s maturitní zkouškou, a současně tyto oblasti pozitivně ovlivňovat. Můžeme konstatovat, že svému závazku dostála: Navázala úzkou spolupráci s institucemi a organizacemi (MŠMT, Ústav pro […]

Na členské schůzi Asociace středoškolských češtinářů, konané dne 22. listopadu 2014, oznámil její dosavadní předseda Jiří Kostečka, že nehodlá kandidovat v druhém funkčním období na funkci předsedy asociace ani na členství ve výboru. Toto své rozhodnutí zdůvodnil jednak neobyčejným pracovním vytížením ve funkci ředitele nově založené bilingvní základní školy, jednak skutečností, že od září 2014 […]

Předsedovi Asociace středoškolských češtinářů Jiřímu Kostečkovi dnes ministr vlády ČR Marcel Chládek udělil nejvyšší resortní vyznamenání – Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně. Stalo se tak u příležitosti Dne učitelů, kdy ministr tradičně oceňuje dlouholeté vynikající pedagogy. Tisková zpráva zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/y. Jiřímu touto cestou upřímně blahopřejeme a přejeme mu neutuchající proud invence a […]

Asociace středoškolských češtinářů byla zaregistrována a zahajuje činnost. Jsme profesní sdružení praktikujících středoškolských češtinářů, které usiluje o korektní informovanost odborné i široké veřejnosti o problematice výuky českého jazyka a literatury na středních školách a o otázkách spojených s maturitní zkouškou. Chceme konstruktivně přispívat ke zlepšení metod výuky, ke zvýšení jazykových, stylizačních a interpretačních dovedností našich […]