Charakter sdružení Asociace středoškolských češtinářů (dále ASČ) je ryze profesní a striktně apolitické občanské sdružení. Byla založena jako reakce na dlouholetou neexistenci profesní organizace češtinářů: ti dosud nemohli kolektivně adresovat názory, návrhy a podněty státním školským orgánům, zastřešeni oficiálním oborovým sdružením. Členem ASČ se může stát plně aprobovaný češtinář, který se ztotožňuje s jejími cíli […]

Stanovy občanského sdružení Asociace středoškolských češtinářů, o. s.  Čl. I: Název, sídlo, působnost a charakter občanského sdružení Asociace středoškolských češtinářů, o. s. 1. Název občanského sdružení je: Asociace středoškolských češtinářů, o. s. (dále ASČ). 2. Sídlem ASČ je: kancelář Jake&James, s.r.o., adresa: 130 00 Praha 3, Roháčova 145/14. 3. ASČ působí na celém území České republiky, […]

Kategorie: Články, O nás