Dotaz:Již dlouho vedeme v kolektivu češtinářů spor o tom, jakého rodu je nanuk Míša. Většina kolegů se domnívá, že je to ten Míša, avšak někteří tvrdí, že je to ta Míša.Prosím o rozhřešení, nejedná se v žádném případě o recesi.Pan J. M. Odpověď ASČ:Vážené kolegyně a kolegové bohemisté,tedy do poradny ASČ už dorazily leckteré kuriozity, […]

Tento zastarávající frazém-idiom (dále jen frazém), realizovaný jako vyjádření okolnostního významu ‚rychle‘, popř. dalších blízkých významů, je svědectvím metaforické konceptualizace světa v naší mysli. Zjišťujeme na něm, jak člověk přemýšlí o světě a jak ho prožívá. Pro jeho život je charakteristické vysoké tempo. Srovnání s dobou, po kterou by trvalo říci jednoslabičné slovo švec,jež představuje podle kombinace […]

DotazMůj dotaz se týká rozkazovacího způsobu. V učebnici ČJ prvního stupně mají u slovesa pozvat v 1. a 2. os. č. mn. možnost i pozveme! a pozvete! vedle očekávaného pozvěme! a pozvěte! Je to správně?Paní J. M. Odpověď ASČJako vždy v podobných případech doporučuje naše poradna pozornosti tázající(ho) se normativní Internetovou jazykovou příručku (IJP, dostupnou online), […]

Dotaz:V kolektivu se nemůžeme jednoznačně shodnout, jak určit druh přídavných jmen v druhém a třetím stupni. Např. mladý, mladší, nejmladší. Jedná se ve všech případech o přídavné jméno tvrdé, nebo se mění ve druhém a třetím stupni podle přípony na přídavné jméno měkké?Děkuji za rozřešení našeho kolektivního sporu.Paní S. P. Odpověď ASČ:Děkujeme za zajímavý, ale […]

DotazObracím se na Vás s prosbou o radu. Nemohu se dopátrat odpovědi na otázku, jaký slovní druh je slovo přece, a to konkrétně v této větě: Příběh hobita Bilbo Pytlíka vypráví o tom, jak se jeden z Pytlíků do dobrodružství přece jen zapletl a zjistil, že dělá a říká věci naprosto neočekávané.Pravidla českého pravopisu praví, že […]

Dotaz:Jak se u sloves dokonavých rozliší čas přítomný od budoucího, např.: vyřeší, ušetří apod.? Jak to vysvětlit dětem při určování mluvnických kategorií u sloves?Paní A. E. Odpověď ASČ:Dotazy na vztah slovesného vidu a času se v naší poradně dosti opakují, proto odpovídáme přímo na našem webu:U dokonavých sloves vyjadřuje přítomný tvar ve většině případů děj […]

Vyhodnotili byste následující formulace jako přípustné, vhodné, funkční? Policie ho viní z incidentu, ke kterému došlo začátkem dubna a byly při něm zraněny čtyři osoby. Budeme se soustředit? Více o tom články z časopisu Naše řeč: Sylva Čmejrková, František Daneš: O dvou (a více) typech parataktického spojení vztažných vět Luboš Veselý: O vidu slovesa soustředit se. Příspěvek k otázce jazykové správnosti

Novinářka Zuzana Válková publikovala na svém facebookovém profilu 30. září 2019 příspěvek, v jehož úvodu uvedla: „Popláču si na špatném hrobě, ale chce to ven: vyhlašuju zákaz používání slova ‚ikonický‘ ve spojitosti s kdekterou cypovinou, která právě sjela z výrobní linky. Možná ho zakazuju úplně, ještě nevím. Jeho smysl je přesně opačný, ‚iconic‘ implikuje tradici, […]

V dopisech několika našich čtenářů se opakuje dotaz na výraz záškoláctví. Jde jim jednak o to, zda je to slovo spisovné, jednak o to, je-li vhodné jako odborný název. Naši čtenáři se s ním setkali v přípisech školských úřadů; označuje se jím skutečnost, že někteří žáci úmyslně zanedbávají vyučování, nechodí do školy. Je zajímavé, že tazatelům je zřetelný […]