Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: Česká republika nemá […]

Dotaz: Moc by mi pomohlo, kdybyste mi určili základní skladební dvojici ve větě Po bouři se z klidného potoka stala rozbouřená řeka. Je stát se považováno vždy za sponové sloveso? Paní M. T. Odpověď ASČ: Děkujeme za dotaz na zajímavý jev, s nímž skutečně může být ve školské praxi problém. V naprosté většině mluvnic je sloveso stát se […]

Dotaz: Ráda bych se poradila ohledně jedné nejasnosti, na kterou jsme s kolegyní narazily při psaní textu. Opakovaně se nám v textu vyskytuje několikanásobný podmět děti a mládež, který nám dělá problémy, a mám u něj dvě nejasnosti: 1. Chtěla bych se ujistit, že jsme správně odvodily, že v přísudku slovesa v minulém čase bude koncovka -y. Například: Děti a […]

V poslední době přišly do naší poradny hned dva dotazy na složené tvary slovesné. Pro jejich didaktickou naléhavost je zveřejňujeme i s odpovědí ASČ:  Dotaz 1: Obracím se na Vás s dotazem ohledně slovesného tvaru složeného a jednoduchého, konkrétně v tvarech minulého času. Zajímalo by mě, zda 3. os. minulého času (např. /on/ utekl) je hodnocena stále jako slovesný […]

S ohledem na časté dotazy týkající se pravidel zápisu přímé řeči, které docházejí naší poradně zejména před maturitou a po ní, věnujeme této problematice samostatný příspěvek. I. NEJNUTNĚJŠÍ TEORIE Promluva (v širším smyslu hlasitá i tzv. vnitřní) účastníka komunikace se děje skrze druhy řeči a formy řeči. Mezi druhy řeči patří monolog, dialog a vnitřní monolog. […]

Dotaz: Narazila jsem na problém s rozborem následujícího souvětí: Z naší debaty mě zaujal postřeh, že první, co vyhodnocujeme na jiném člověku, je jeho kompetence a vřelost. S češtináři naší školy jsme se neshodli na určení druhu vedlejší věty co vyhodnocujeme na jiném člověku. Kolegové větu určili jako předmětnou, někteří jako přívlastkovou, ale to se mi […]

Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o radu, která se týká příslovcí. Jedná se o tyto věty: V zimních měsících dochází k omrzlinám NEJEN při sportování, na horách, ale TŘEBA i při dopravních kalamitách. (…) Omrzliny můžete TAKÉ ponořit do vlažné vody. V učitelské příručce k této učebnici FRAUS pro 7. ročník ZŠ byla […]

Dotaz: Jeden přispěvatel se nás urputně snaží přesvědčit, že v žádném případě nelze slovo vteřina použít v textu ve spojitosti s časem. Podle něj je vždy nutné uvést slovo sekunda, v opačném případě prý mateme veřejnost. Nicméně slovo vteřina se vzhledem k času používá běžně ve všech celostátních audiovizuálních a textových médiích. Mimo jiné Slovník spisovné češtiny i Slovník spisovného jazyka českého dostatečně […]

Dotaz: Chtěla jsem se zeptat na správné skloňování názvu obce Tatenice. Přeme se, jaká je správná varianta v 6. p. – v Tatenici, či v Tatenicích? Paní R. V. Odpověď ASČ: Dotaz patří mezi ty, jež nelze rozhodnout bez znalosti reálií, v tomto případě jmenného čísla oficiálního názvu obce. Jde o podobný případ jako u Prčice: kam někoho […]