Dotaz:Při vypracovávání úkolu jsme narazili na problém se vzory sloves. Proto prosím o radu: jaký vzor mají slovesa sypat, zobat? Víme, že kolísají mezi 1. a 5. třídou, ale v 1. třídě jsou podle vzoru bere, nebo maže?A podle jakého vzoru je sloveso číst?Slečna H. J. Odpověď ASČ:Nejprve se zastavme u didaktického aspektu tohoto učiva. […]

Dotaz:Můj dotaz se týká přechylování podstatných jmen.Má slovo fajnšmekr v češtině nějakou obdobu v ženském rodě? Pro slovo bookmaker je to bookmakerka, ale fajnšmekerka se používá snad jen ve slovenštině. Příklad: Dámy jsou fajnšmekři, nebo fajnšmekerky…? Platí obecně, že pokud podstatné jméno nemá vlastní tvar pro ženský rod, použije se rod mužský? Příklad: Deváťačky jsou největší lumpíci/lumpíkové…?Pan […]

Naše poradna dostává pravidelně dotazy, jak psát náležitě – s ohledem na velká písmena – názvy různých firem, provozoven, divadel apod. Potíže činí jevy, jež neřeší explicitně ani Pravidla českého pravopisu, ani Internetová jazyková příručka, zejména psaní názvů obsahujících předložky. Nedávno nám přišel takový dotaz na pravopis názvu kosmetického salonu, jejž majitelka oficiálně nazvala Salon u […]

Dotaz:Ve větě Na nádraží u vlaku na mě čekali rodiče určíme větný člen /u/ vlaku jako příslovečné určení místa (PUM), nebo jako přívlastek (Pk)? Případně je možná obojí varianta?Paní K. C. Odpověď ASČ:Dotaz se dotýká zajímavého jevu – v řadě případů totiž rozhoduje o větněčlenské platnosti toho kterého výrazu slovosled. Například ve větě Lékař řekl […]

Dotaz:Prosím o radu, jak se skloňuje 2. pád cizozemského příjmení ženského rodu. Dopis osoby ruské národnosti s příjmením Novikova se píše dopis paní Novikovy? Případně Novikové?Paní M. J. Odpověď ASČ:Na tento dotaz, jako na většinu jiných, lze nalézt odpověď v normativní Internetové jazykové příručce, i když je třeba přiznat, že v tomto případě musíme chvíli hledat – nenachází […]

Dotaz:Moje kamarádka otevírá kosmetický salon, který sídlí u místního zámku. Jako název si zvolila Salon u zámku. Jsou první písmena v názvu správné? Je možné si název, včetně prvních písmen zvolit dle toho, jak kdo chce?Paní M. V. Odpověď ASČ:Odpověď na tento dotaz by tazatelka nalezla v normativní Internetové jazykové příručce, která řeší 95 % […]

Červnový evergreen… : Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: […]

29. 5. 2019: Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům na toto téma znovu publikujeme:  V poslední době přišly do naší poradny hned dva dotazy na složené tvary slovesné. Pro jejich didaktickou naléhavost je zveřejňujeme i s odpovědí ASČ:  Dotaz 1: Obracím se na Vás s dotazem ohledně slovesného tvaru složeného a jednoduchého, konkrétně v tvarech minulého času. Zajímalo by […]

Dotaz: Rád bych se od Vás nechal poučit, z jakého důvodu se v následujícím souvětí nepíše čárka před spojením a zjevil, když předcházející věta je vedlejší, a následující je hlavní (vlastně tentýž případ věty, kterou právě píši – čárka za větou když předcházející…). Zde je ono souvětí: Chválím Tě,  protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil […]