Červnový evergreen…: Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: Česká […]

Dotaz:Jak určit větný člen ve sklepě ve větě Mluvili o člunu ve sklepě?  Určila bych /ve/ sklepě jako přívlastek neshodný, ale pokud porovnám pád, číslo a rod řídícího členu a členu závislého, tak se shodují, což je znak přívlastku shodného. Paní M. L. Odpověď ASČ:K tomuto zajímavému jevu se většina příruček příliš nevyjadřuje. Výjimkou je renomovaná […]

Dotaz:Obracím se na Vás s dotazem na zajímavý případ použití či nepoužití čárky ve větě. Věta pochází z inzerátu na byt: Pokoj směřuje do vnitrobloku, takže fajn klídek na učení(,) a je vybaven (postel, stůl, židle a dvě skříně).Není sporu, že věta není postavena ideálně, mě nicméně zajímá, patří-li čárka ve stávající větě na označenou […]

Dotaz:Dlouho si lámu hlavu nad určitým jevem. Pokud mám větu Je lepší nejíst sladkosti, podmět je infinitiv nejíst, přísudek se sponou pak je lepší. Ale nejsem si jistá, jak určit podstatné jméno sladkosti. Rozvíjí totiž pouze slovo nejíst, které je zde ve funkci podmětu. Řekla bych, že se jedná o předmět, ale předmět nerozvíjí podmět. […]

Dotaz:Chtěla bych Vás požádat o radu. Nemůžeme se s kolegyní shodnout na určení doplňku. Jedná se o tyto věty:a) Choval se jako malé dítě. – Domnívala jsem se, že v tomto spojení je jako dítě doplňkem, kolegyně nabízí variantu příslovečného určení způsobu.b) Bil se jako lev. Jednotka zaútočila jako jeden muž.Paní L. J. Odpověď ASČ:Doplněk je větný člen, který […]

Dotaz:Mohu se zeptat na spojku neboť? Velmi nerad ji ve výuce zmiňuji, protože mi přijde, že dnes už není žádný rozdíl mezi ní a spojkou protože. Přitom mluvnice uvádějí spojku protože jako podřadicí a neboť jako souřadicí, na rozpor ale neupozorňují. Žáci rozdíl nevnímají a přiznám se, že já také ne. Byl mezi nimi v […]

Dotaz:Ve spojení jejich pes bude zájmeno jejich určováno jako přívlastek shodný (protože stojí před podstatným jménem), nebo jako přívlastek neshodný (protože nemění tvary)?Paní I. K. Odpověď ASČ:Ve spojení jejich pes je zájmeno jejich přívlastkem shodným. Na tom nic nemění fakt, že je nesklonné. Tvary se sice nemění, ale to jen proto, že jiné prostě nejsou […]

Dotaz:Jak určujeme mluvnické kategorie ve spojení přišel jste (Vy – vykáme): jde o 2. osobu čísla jednotného, nebo množného? Odpověď ASČ:Při vykání užíváme 2. osobu mluvnického čísla množného, ačkoli oslovujeme osobu jedinou. Je zde tedy pro vyjádření společenské úcty použit rozpor mezi obsahem a formou: „Vy vypadáte dobře, mladá paní!“Stojí-li ve složeném slovesném tvaru příčestí […]

Dotaz:Jsem začínající učitelka na ZŠ a narazila jsem na cvičení v učebnici, kdy žáci v 6. třídě mají určit mluvnické kategorie přídavného jména v komparativu, např. k zdravějším pokrmům – určují tedy pád, číslo, rod a druh (navíc též vzor).Chci se zeptat, zda se komparativ bere jako nově vytvořené adjektivum z adjektiva, jak jsme se […]