Václav Maněna, pedagog Škol Březová, známý řadou výukových videí, nově připravil – ve spolupráci s Martinou Maněnovou – „nástěnku s inspirativními nástroji a zdroji do výuky“. K nástěnce vzniklo i „oddychové video“.

Z úvahy publikované Českým rozhlasem: „Nejznámější světový vědec v oblasti vzdělávání Dylan Wiliam říká, že malá bílá stírací tabulka je nejdůležitější vynález ve školství od objevu té břidlicové. Stojí 50 korun i s hadříkem a dvěma fixy a díky tabulce s odpověďmi nad hlavami studentů se může učitel několikrát během hodiny opravdu přesvědčit, jak studenti chápou jeho […]

Kategorie: Výuka a škola

Podtrženo Videopřednášky a jiné z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK „Mluvící hlavy“ z FF UK

Doc. Kamil Kopecký působí na Katedře českého jazyka a literatury Ped. fakulty UPOL, nejvíc je znám svými aktivitami v oblastech rizikového chování v prostředí internetu a využití IT ve vzdělávání. Jeho blogy vycházejí z praxe, jsou věcné a podnětné.

Z Goethova institutu: Shrnující článek určený prvotně pro jazykáře, ale jako opakování či připomenutí určitě nezaškodí: „Přichystejte si chyby, které Vaši studenti udělali během online výuky nebo v textech. Nechte potom skupiny studentů, aby chyby samy vyhledaly, opravily a prodiskutovaly je. Výsledky proberte s ostatními. Abyste dosáhli úspěchu systematického učení, ujistěte se, že omezujete počet […]

Z příspěvku Štefana Klímy, ředitele ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, publikovaného na webu Pedagogické info. „Jednoznačně prioritou musí být schéma, které bude jednoduché, bude provozované v jedné aplikaci a úkoly budou zadávané ve školním informačním systému.Po zkušenostech z jarní výuky jsem stanovil tři druhy hodin pro distanční výuku. Prvním druhem jsou klasické video hodiny (v […]

Druhé číslo časopisu v tomto roce má jediné téma – literární výročí. Přes třicet stran připomínajících výročí narození známých i méně známých autorů z české i světové literatury. (Anotace) PROčeštinu

Co najdete na našich stránkách? Např. inspirativní slohové práce vašich vrstevníků, jazykovou poradnu, testové a jiné úlohy (zde, zde či zde), odkazy na další výukové materiály – Semináře České knižnice, videa Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK aj., ukázky z děl českých a světových spisovatelů a řadu dalších článků využitelných pro vaše vzdělávání…

Článek Alice Jedličkové psaný pro časopis Český jazyk a literatura vznikal ve dnech, kdy se média předháněla v připomínkách výročí narození Boženy Němcové. Dominantou úvah a debat o jejím odkazu jsou osobnost a společenské postoje; v těsném závěsu se připojuje téma věčného zápasu o psaní i s psaním, jež řada diskutérů vidí odzrcadleno i skryto v autorčině korespondenci; někteří […]