Autorkou materiálů je Dana Holubová. Abeceda: Děti vybarvují jen obrázky, které začínají na dané písmenko. Prostorová orientace: Levá, pravá, pod a nad. Pravá, levá, pod a nad: Dítěti dáme prázdný papír s kruhy a vystříhané obrázky. Přečteme dítěti instrukce a ono pak obrázek dosadí na správné místo a správně vybarví. PDF soubor obsahuje 10 cvičení […]

Článek přináší základní popis dané formy výukové činnosti; jako konkrétní příklad využívá hodin zaměřených na téma vypravěče a vypravěčské perspektivy. Jiří Hrabal: Jak rozumět literárnímu vyprávění? Příručka ke vzdělávacímu cyklu Učíme se příběhem

V srpnovém předstihu publikujeme starší článek z Metodického portálu RVP, jako podnět k zamyšlení k diskusi: Inspirativním způsobem jsou žádoucí atributy osobnosti učitele formulovány v tzv. big five. Řečenou „velkou pětku“ tvoří inteligence, svědomitost, extroverze, pozitivní emocionalita a přívětivost (kterou by bylo možné propojit s autenticitou učitelovy osobnosti). Zásadní problém školy je v motivaci vychovávaných a vzdělávaných. Učitel motivuje především […]

Aktualizace 22. 8. 2022: Původní příspěvek, věnovaný moderně, doplňujeme o dva související materiály. Též připojujeme doplňkové materiály z různých dalších zdrojů. Jak je pro autorku příznačné, výukové materiály z jejích stránek využívají různé formy práce a jsou zaměřeny na činnost samotných žáků. Romantismus Realismus a naturalismus Moderna Semináře české knižnice: Máj Edgar Allan Poe: The […]

Karolína Zoe Meixnerová je známá především jako autorka podcastu Literární hysterie. „Zamilovala jsem sed o Karla Havlíčka Borovského,“ říká v rozhovoru pro Radio Wave. V doprovodném článku se pak uvádí: Ovlivní nás, když známe životy těch, jejichž knížky čteme? „Když Boženě Němcové umřel nejstarší syn, upadla do depresí, přestala se o sebe starat, vypadalo to s […]

Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]

Na autorovy blogy jsme zde upozorňovali opakovaně, tento příspěvek vybíráme zejména s ohledem na diskuse o víceletých gymnáziích: Skóre na škále s průměrem 100, natažené na přímce, nad kterou se klene velbloudí hrb Gaussovy křivky normálního rozdělení, je, zdá se, nejlepším a nejsilnějším ukazatelem prakticky všeho, co má podstatný vliv na náš úspěch či neúspěch, […]

Z rozhovoru v magazínu EDUzín: Takže o špatných věcech se ve třídě vůbec nemluví… Spíš se řeší bokem a pokud jde o drobnosti, pak co nejméně viditelně. Příklad: Chci pozornost dětí, ale Honzík ve třetí řadě ještě povídá. Tak řeknu: „všichni oči na mě, první řada je připojená, druhá taky, ve třetí řadě ještě čekám […]

Kategorie: Výuka a škola

V příspěvku najdete článek věnovaný tvorbě online únikové hry, dále odkazy na jednu hru v češtině a jednu v angličtině a také autorčino instruktážní video, podle kterého si jednoduchou únikovou hru můžete sami vytvořit. Článek o tvorbě online únikové hry Úniková hra V pokoji knihomola Úniková hra British Theatre Instruktážní video