Newsletter projektu SYPO – červen 2021

Videovýuka s Václavem Maněnou V prvním dílu seriálu probereme téma, které často řeší začínající učitelé. Jaké role má učitel ve škole i v osobním životě? Co očekávají žáci od učitele a proč by se jim neměl podbízet? Co všechno by měl učitel zvládat a je možné to stihnout? To jsou otázky, o kterých si budeme povídat a probereme spoustu dalších věcí. […]

Publikace Národního pedagogického institutu ČR ÚvodPříchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle´adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek.Následující materiál přináší stručný návod […]

Připomínáme dosud dostupné záznamy webinářů: Tereza Podholová: Záznamy z žákovské četby Petr Pokorný: Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe Jana Vejvodová: Tvorba digitálního obsahu pro SŠ / pro 2. st. ZŠ Eva Hájková: Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ Stanislav Štěpáník: Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy a jiné…

Kategorie: Výuka a škola

Vybíráme z nabídky pro 2. stupeň ZŠ: Jan Amos Komenský v digitální éře; Oživme městskou knihovnu v 21. století; Hra na vlčí dech a na gazelí nohy… a řada dalších námětů pro nejrůznější vzdělávací obory. Více informací ZDE

Do zadávání povinné či doporučené četby se tedy více než kdy dříve promítá nutnost mladého čtenáře neznechutit. Panuje­-li shoda mezi odborníky, že princip čtení, tedy pomalejšího vnímání informací prostřednictvím písma, je pro zdravý vývoj mozku nutný a nelze jej nahradit audiovizuálními vjemy, pak je nutné uzavřít s dítětem demokratické doby dohodu o svobodném výběru. (…) Spolehlivým partnerem zmíněné […]

Kategorie: Výuka a škola

Michaela Šaršeová: Současná česká literatura v kontextu střední školy Nikola Ginterová: Učební materiály k přípravě na ústní část maturitní zkouškyz českého jazyka Upozorňujeme na dvě diplomové práce z nedávných let, jejichž témata se vztahují k výuce literatury na střední škole. Rádi bychom tím oživili diskusi na dané téma. K výuce literatury a maturitní zkoušce viz […]

Jednotlivé karty ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE. Další netradiční čtenářské deníky Terezy Podholové najdete na facebookové stránce Fórum Asociace češtinářů, např. ZDE. Tereza Podholová k výuce literatury na 1. stupni ZŠ Z facebookové stránky Fórum Asociace češtinářů

Výlov pro „nefejsbůkáře“ – výukové materiály, diskuse, komentáře… Budeme zařazovat příspěvky původní i do skupiny sdílené. Seznam příspěvků: Tereza Podholová: „Vyždímaný text“ Denisa Magdoňová: Od literatury k bezpečnosti práce Anna Valentová: Ukázka z nového překladu Havrana Aktualizace 1: Od literatury k bezpečnosti práce (16. 4. 2021): Denisa Magdoňová (…) chtěla bych se podělit o aktivitu, […]