Neúnavná češtinářka Tereza Podholová přetavila další ze svých pěkných nápadů do podoby adventního kalendáře, v němž je možné každý den odpovědět na otázku týkající se skladby. K datu publikování tohoto příspěvku jsou přístupné všechny otázky, pro odpověď jsou pak otevřeny otázky z 1. 12. a 2. 12. Stránky Terezy Podholové

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

K metodickým materiálům Další autorčiny aktivity podporující čtenářství a psaní viz rubriky na jejím webu

Zatím poslední autorova kniha Povídky a jedna báseň možná část čtenářů překvapí závěrečnou částí, jíž je báseň Vylíčení popravy. Text uvozuje Předmluva k básni: „Koncem října roku 1989 jsem šel k Jungmannovu náměstí. Od Můstku byly slyšet hlasité údery mnoha kladiv. Když jsem se dostal blíž, pochopil jsem, že stloukají tribunu. Nebylo mi jasné, jestli […]

Představovat češtinářské, potažmo učitelské obci doc. Kamila Kopeckého z PdF UP Olomouc by bylo asi zbytečné, tento pedagog je znám svými početnými aktivitami nejen na poli bohemistiky, ale i při využití výpočetní techniky ve výuce či bezpečnosti dětí ve virtuálním prostoru (připomeňme např. projekt E-bezpečí, jehož je vedoucím, Centrum prevence rizikové komunikace PdF UP či […]

Elektronická publikace katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU. Z obsahu: Poznatky o jazyce – cíl, nebo prostředek ve výuce češtiny Tvoření slov a stavba slova ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ Substantivní deklinace ve výuce češtiny a kompetencích žáků ZŠ Proměny repertoáru odporovacích spojek a dnešní výuka češtiny Regionální jazykové dědictví jako součást […]

Článek Pavlíny Dobruské a Pavlíny Mazáčové na Metodickém portálu RVP.CZ Z anotace: Společný vzdělávací program knihovníků a učitelů dává nahlédnout na fenomén knihy z různých a pro žáky mladšího školního věku dosud neznámých úhlů pohledu. Žáci se v programu seznamují s různými druhy knih i knižních formátů (komiks, leporelo, kniha, encyklopedie), pomocí různých žánrů objevují […]

Aneb O tom, že i ve školství malé věci mohou vyvolat velké změny, a že to, co se jeví jako „talent“, je často především hromada dřiny. Blog věnovaný technice Cold Call: Cold Call znamená praxi vyvolávání žáků bez ohledu na to, jestli se hlásí, nebo ne. Cítíme, že „Cold Call“ znamená radikální změnu toho, co […]

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

Pavlína Vočková, Jan Vala: Tvůrčí psaní jako součást literární výchovy na středních odborných školách Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 1, 2021-2022 Tvůrčí workshopy a žákovská tvorba – práce s povídkou Ivany Myškové : ASČ (ascestinaru.cz)

Z autorčina blogu: Na letošní brněnský BUMeeting jsem si připravila workshop o Google prezentacích. Podívali jsme se, jak v nich vytvořit stopmotion animaci a úplně na konci jsme jen prolétli multimediální knížky. Tak raději postup ještě jednou. Velmi oblíbený nástroj na tvorbu multimediálních knížek je Bookcreator, kterému asi nebudeme úplně konkurovat, ale rozhodně můžeme využít prakticky všechny podobné nástroje. Konečná […]