Abstrakt: V českém prostředí jsou klíčové kompetence jedním z hlavních cílů vzdělávání již od roku 2007, stále se však ukazuje, že tento konstrukt není pro učitele srozumitelný, považují jej za vágní a v běžné výuce těžko uchopitelný. Cílem této studie je analyzovat teoretická východiska (klíčových) kompetencí v základním vzdělávání a poukázat na to, že jejich […]

2. 4. 2024 bylo zahájeno veřejné připomínkové řízení k návrhu nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání; řízení bude otevřeno do 30. 5. 2024. Základní odkaz: https://revize.rvp.cz/…ace Výchozí odkaz pro oblast Český jazyk a literatura: https://prohlednout.rvp.cz/…cjl Rádi bychom tímto požádali bohemisty ze všech typů škol či akademických ústavů a také zájemce z řad široké veřejnosti […]

Obohacují, nebo ohrožují anglicismy, resp. globalismy, současnou češtinu? Jsou přirozenou změnou a rozšířením slovní zásoby převážně mladé generace, nebo znakem úpadku jejích vyjadřovacích schopností v mateřském jazyce? Nejen o tom diskutovali ve čtvrtek 8. února 2024 ve studiu ČRO Plus v pořadu Pro a proti Karolíny Koubové čestný předseda ASČ a respektovaný učitel i bohemista […]

„Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přinášíkonkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textůpři výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšnéhozavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráces veřejnými knihovnami.“ […]

Z rozhovoru na webu Edukační laboratoř: V Česku se aktuálně hodně mluví o badatelské výuce. Mnozí učitelé do ní investují spoustu času a sil. Vy namítáte, že chtít, aby žáci přemýšleli jako vědci, není realistický cíl. Říkáte, že žáci nejsou experty, ale začátečníky, a proto i jejich způsob přemýšlení je zcela jiný. Lze podle vás postavit badatelsky […]

Článek v časopise Pedagogika 2/2023: Abstrakt Článek je motivován aktuální potřebou teoreticky vykládat jeden z klíčových požadavků současnosti, a sice požadavek na výrazné snížení celkového objemu učiva a požadavek na definici jádrového a rozvíjejícího učiva. Prostřednictvím historické analýzy výuky českého jazyka se snaží přispět k objasňování obecných kontextů a příčin těchto chronicky opakovaných nároků. Dokládá, […]

Kategorie: Výuka a škola

Z rozhovoru pro EDUzín: Když jste říkal, že trváte na tom, aby vaši studenti četli knihy, o kterých mluvíte – čekáte, že si přečtou třeba ten epos o Gilgamešovi?Celý ten epos asi nepřečte sto procent z nich, ale ano, očekávám čtení. Postupným a naléhavým tlakem dosáhnu toho, že opravdu čtou. Přičemž ten tlak samozřejmě vypadá […]

Kategorie: Výuka a škola

Z obsahu online publikace vydané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy: Fanfikce – Reklama a výuka – Obraz a film – Instagramová komunikace…

Když neznámá učitelka prohodí, že chystají „Noc s Andersenem“, pečlivě zvažte svou reakci. Už jenom náznak zvědavosti se vám může vymstít pozvánkou k celonočnímu dobrodružství se dvěma desítkami dětí, olympskými božstvy a strašidly v prostěradlech včetně noční můry v podobě přímého vstupu v dětském rádiu. A jako život povstal z vody, tento zvláštní fenomén se zrodil po záplavách roku 2000 na Uherskohradišťsku. Dvěma knihovnicím […]