Z Goethova institutu: Shrnující článek určený prvotně pro jazykáře, ale jako opakování či připomenutí určitě nezaškodí: „Přichystejte si chyby, které Vaši studenti udělali během online výuky nebo v textech. Nechte potom skupiny studentů, aby chyby samy vyhledaly, opravily a prodiskutovaly je. Výsledky proberte s ostatními. Abyste dosáhli úspěchu systematického učení, ujistěte se, že omezujete počet […]

Z příspěvku Štefana Klímy, ředitele ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, publikovaného na webu Pedagogické info. „Jednoznačně prioritou musí být schéma, které bude jednoduché, bude provozované v jedné aplikaci a úkoly budou zadávané ve školním informačním systému.Po zkušenostech z jarní výuky jsem stanovil tři druhy hodin pro distanční výuku. Prvním druhem jsou klasické video hodiny (v […]

Druhé číslo časopisu v tomto roce má jediné téma – literární výročí. Přes třicet stran připomínajících výročí narození známých i méně známých autorů z české i světové literatury. (Anotace) PROčeštinu

Co najdete na našich stránkách? Např. inspirativní slohové práce vašich vrstevníků, jazykovou poradnu, testové a jiné úlohy (zde, zde či zde), odkazy na další výukové materiály – Semináře České knižnice, videa Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK aj., ukázky z děl českých a světových spisovatelů a řadu dalších článků využitelných pro vaše vzdělávání…

Článek Alice Jedličkové psaný pro časopis Český jazyk a literatura vznikal ve dnech, kdy se média předháněla v připomínkách výročí narození Boženy Němcové. Dominantou úvah a debat o jejím odkazu jsou osobnost a společenské postoje; v těsném závěsu se připojuje téma věčného zápasu o psaní i s psaním, jež řada diskutérů vidí odzrcadleno i skryto v autorčině korespondenci; někteří […]

Studijní příručka z nakladatelství Karolinum je určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky. Obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší řadu […]

„Začněme naslouchat hlasu rozumu. Seznamme se s nevyvratitelnými vědeckými fakty a zastavme šíření populistických hesel,“ říká Lukáš Bůžek ve svém blogu na Aktuálně.cz. Snaha o argumentaci podloženou vědecky prokázanými fakty a věcná polemika s populistickými hesly a mnohdy hluboko zakořeněnými předsudky o vzdělávání je společným jmenovatelem všech autorových textů – ať již se jedná o otázky rané […]

Krátké výukové video, jež „vzniklo jako výstup předmětu Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy v LS 2019 a je určeno žákům základních a středních škol“. Ukázky žákovských prací ZDE, ZDE či ZDE.

Letošní učitelský Barcamp se mimořádně nebude konat v Sobotce, ale v Praze. Jeho hlavní tématem jsou didaktické nástroje ve výuce literatury neboli praktické návody a triky, které používají učitelky (ať žije generické femininum!) ve výuce. Kromě praktických workshopů je na programu i prostor pro improvizované přednášky (open mic!) a také pro širší diskusi o budoucnosti učitelského Barcampu. Kdy: 5. července 2020 od […]

Kategorie: Výuka a škola