Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách […]

Literární postavy, které se staly typem – kromě klasického úkolu, jako je určení díla, ze kterého postava pochází, a určení typické vlastnosti, bude následovat reflexe (existuje někdo takový v mém okolí, nejsem já sám/sama onou postavou, existuje ještě dnes nějaký člověk s takovou typickou vlastností, chtěl/a bych já být onou postavou apod.). Harpagon, Tartuffe, Don […]

Z autorčiny facebookové stránky: Tradičně se děti ve 3. třídě učí řady vyjmenovaných slov. Co si budeme říkat, spousta slov současným dětem nic moc neříká, protože se s nimi nikterak často nesetkávájí (však ani my ne ). Nahlédla jsem do Českého národního korpusu, jaká je frekvence vybraných vyjmenovaných slov a kde se tato slova vyskytují. […]

Autorkou materiálů je Dana Holubová. Abeceda: Děti vybarvují jen obrázky, které začínají na dané písmenko. Prostorová orientace: Levá, pravá, pod a nad. Pravá, levá, pod a nad: Dítěti dáme prázdný papír s kruhy a vystříhané obrázky. Přečteme dítěti instrukce a ono pak obrázek dosadí na správné místo a správně vybarví. PDF soubor obsahuje 10 cvičení […]

Článek přináší základní popis dané formy výukové činnosti; jako konkrétní příklad využívá hodin zaměřených na téma vypravěče a vypravěčské perspektivy. Jiří Hrabal: Jak rozumět literárnímu vyprávění? Příručka ke vzdělávacímu cyklu Učíme se příběhem

V srpnovém předstihu publikujeme starší článek z Metodického portálu RVP, jako podnět k zamyšlení k diskusi: Inspirativním způsobem jsou žádoucí atributy osobnosti učitele formulovány v tzv. big five. Řečenou „velkou pětku“ tvoří inteligence, svědomitost, extroverze, pozitivní emocionalita a přívětivost (kterou by bylo možné propojit s autenticitou učitelovy osobnosti). Zásadní problém školy je v motivaci vychovávaných a vzdělávaných. Učitel motivuje především […]

Aktualizace 22. 8. 2022: Původní příspěvek, věnovaný moderně, doplňujeme o dva související materiály. Též připojujeme doplňkové materiály z různých dalších zdrojů. Jak je pro autorku příznačné, výukové materiály z jejích stránek využívají různé formy práce a jsou zaměřeny na činnost samotných žáků. Romantismus Realismus a naturalismus Moderna Semináře české knižnice: Máj Edgar Allan Poe: The […]

Karolína Zoe Meixnerová je známá především jako autorka podcastu Literární hysterie. „Zamilovala jsem sed o Karla Havlíčka Borovského,“ říká v rozhovoru pro Radio Wave. V doprovodném článku se pak uvádí: Ovlivní nás, když známe životy těch, jejichž knížky čteme? „Když Boženě Němcové umřel nejstarší syn, upadla do depresí, přestala se o sebe starat, vypadalo to s […]

Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]