Konkrétní zpracování témat, postupy a metody Další ukázky aktivit Terezy Podholové např. zde, zde či zde K výuce literatury na střední škole viz zde, zde či zde

Kategorie: Výuka a škola

Od loňského podzimu (9. 9.) vycházejí na webu H70 – host 7 dní online jazykové glosy. Jejich autorky –Hana Žišková či Jarmila Vojtová (obě pracují v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) – se věnovaly mj. pravopisu, ohebnosti, slovům host/hostka nebo epický, čerstvě pak pojmenováním pro postel (lůžko, palandu…). Z Pravopisného příběhu Hany Žižkové: Mohl […]

V rámci výuky lexikologie a sémantiky vytvářeli žáci některých tříd Gymnázia Ústavní v Praze (tercie B, kvarta A, kvinta B, čtvrtý ročník bilingvního šestiletého studia) český slovníček pojmenování a kratších vět často užívaných v souvislosti s docházkou do školy; část z nich svůj soubor rozšířila na slovníček česko-ukrajinský (za pomoci nového překladače z Ústavu formální […]

Z vyjádření PF UP: VYMEZENÍ POJMŮ GRAMOTNOST A KOMPETENCE Výčet gramotností považujeme za nedostatečný. Vítáme zavedení matematické a čtenářské a pisatelské gramotnosti, zároveň ale apelujeme na to, že není možné připustit absenci dalších důležitých gramotností, zejména gramotnosti vizuální, finanční, mediální a přírodovědné. Některé tyto gramotnosti jsou nejen předmětemmezinárodních testování (TIMSS, PISA ad.), ale zároveň s […]

Další z článků, v nichž si Lukáš Bůžek všímá zdánlivě drobných technik, které mohou přinést velkou změnu v praxi učitele.   O radaru a o tom, co dělá učitel uprostřed přírodní katastrofy Ke svým článkům autor dodává: Jsem přesvědčen o tom, že rozhodující pro kvalitu školství je kvalita učitele. Tu ale nedosáhneme pouze změnou v nastavení mysli, […]

Z článku na webu EDUzín: „Nápad jsem dostal na výletě na zámku Hluboká. Zrovna se tam konaly sokolnické dny,“ říká desetiletý Albert Karjagin z Litoměřicka. Mezi sokolníky byla i holčička jeho věku a to ho zaujalo. Přemýšlel o ní a pak začal psát knížku s detektivní zápletkou, ve které si Hanička tajně ochočí jestřába ze […]

Kategorie: Výuka a škola

Z rozhovoru na webu Učitel21: Jak by měla vypadat smysluplná výuka literatury na základní škole? Co může děti ke čtení přivést, co je naopak spolehlivě odradí? A jak se proměňuje didaktika literatury? Nejen na to jsme se ptali Jaroslava Valy z katedry českého jazyka a literatury. (…) redukci vzdělávacího obsahu si na ZŠ určitě dovedu […]

Kategorie: Výuka a škola

„Při hodinách českého jazyka často používáme různé pomůcky (sady kartiček, přehledy, slovníky, story cubes, karty,…). Žáci pracují na stanovištích a během hodiny se na nich točí. A možná tady je původ myšlenky, abychom v rámci projektu Srdce s láskou darované vyrobili pomůcky pro mladší spolužáky,“ píše Petra Procházková ze ZŠ Uhlířské Janovice o tom, jak […]

Kategorie: Výuka a škola

Z úvodu studie publikované v časopise Český jazyk a literatura, č. 3, 2021-2022: V literární výchově na střední škole se reprezentantem Čapkova autorského relativismu oprávněně stává Povětroň z tzv. noetické trilogie. Více vypravěčů, více pohledů na jedinou událost, akcent na subjektivní hodnocení ovlivněné individuální zkušeností osobnosti, jejím vzděláním a profesí, společenským postavením, názorem na život… […]