„Jsem především učitelka. Přemýšlím, jak učit, jak učit přemýšlet, jak učit přemýšlet o čtení a digitálních technologiích. Didaktika pro mě není jen přesně nalinkovaný prostor, ale příležitost najít vhodnou cestu pro každého. I pro mě samotnou. Čtení a digitální technologie jsou této cesty součástí. Učím hlavně češtinu na základní škole ve Vranovicích u Brna. Ale spoustu […]

Jedním z fundamentů výuky musí být snaha o poctivost a autentičnost, žáci by měli vidět, že neučím češtinu jen proto, že jsem ji vystudoval, ale protože jsem přesvědčen o smyslu vyučovaného. Jen tak pak mohu vyžadovat totéž i od nich. Týká se to samozřejmě i literatury. U žákovských čtenářských reflexí nebo maturitní přípravy zdůrazňuji, že […]

Reportáž z cyklu v Salonu Práva: Na sklonku pandemie jsem přijala místo učitelky na střední odborné škole, jejíž součástí byly i učební obory, konkrétně kuchař, číšník-kuchař a cukrář. V těchto třídách jsem vyučovala český jazyk a literaturu. Učňáky mě vždycky zajímaly. Se slovem učiliště se pro většinu společnosti nepojí zrovna příjemné asociace. Mají punc odkladiště hloupých dětí a symbolizují prohru u přijímaček. Budoucí […]

„Ze strany školy Svatého Jána pod Skalou svědectví se dává Vojtěchovi Zyka od Svatého Jána pod Skalou, že on skrze čtyři léta bedlivě do školy chodil, tam ctně a mravně se choval, též čtení, psaní, počítání, zvláště pak cvičení náboženství katolického toliko prospěl, že za schopného k učení jakéhokoliv řemesla při poslední zkoušce uznán byl. Po ukončení […]

Úvod newsletteru vzdělávacího portálu Pročeštinu: Milé čtenářky, milí čtenáři, ať už jste vyučující českého jazyka, žáci základních i středních škol či jejich rodiče, nebo ti, kteréčeština baví, vám všem je určen náš vzdělávací portál Pročeštinu. Naše záměry jsou vážné i méněvážné – nabízíme pomoc s přípravou žákům, které čekají přijímačky nebo maturita; nabízímevyučujícím klasické i […]

Kategorie: Výuka a škola

Z anotace cyklu připravovaného pro RVP.cz: V sérii článků o digitální dílně psaní představím různé způsoby, kterými se dají do dílny psaní integrovat digitální technologie tak, aby docházelo k rozvoji digitálních kompetencí žáků. V prvním díle budou čtenáři seznámeni s konceptem dílny psaní a proměnami v rámci digitální dílny psaní. Další díly se budou podrobně […]

Z aktivit Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: Čítanka Boženy Němcové Čítanka Boženy Němcové byla poprvé vydána r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Uspořádal ji literární historik a pedagog Vincenc Vávra (1849–1936). Čítanku složil z úvodního životopisu Boženy Němcové a z výboru z jejího díla. Představil spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr českých a slovenských pohádek a pověstí autorkou sebraných a převyprávěných, výňatky […]

Z rozhovoru pro Deník N.: „Testy nemají určit dobré a špatné děti, mají je pouze rozřadit,“ říká v rozhovoru Gabriela Baumgartnerová, vedoucí češtinářů z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Popisuje také, kolik bodů z přijímaček z češtiny by podle tvůrců testů mělo stačit na gymnázia a kolik na odborné střední školy, jak testy vznikají či zda skutečně zkouší děti z toho, […]

Podcast na stránkách ČRo Vltava

Kategorie: Výuka a škola