Metodická příručka vznikla v rámci aktivit Národního kabinetu českého jazyka a literatury. Autorský kolektiv: Mgr. Soňa Havlíčková, Mgr. Radka Brejchová, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Hynek Krátký. Z úvodního slova: „Prvotní myšlenka představit hodnocení byla postupně doplněna o další důležité aspekty, kterýmnení v procesu rozvoje a zadávání písemné […]

Publikujeme materiál, který se zabývá vedením argumentace ve slohových pracích (ve školami dosud hojně využívaném systému, který vyvinul CERMAT, se toto téma řadí do podkritéria 3B). Materiál z němčiny přeložil a upravil (znění příkladů) Hynek Krátký. Argumentace Doplňující text: Blažena Švandová: Chybné argumenty (In: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace…] / Brno, MU 1999)

Vypravování patří u studentů spíše k oblíbeným slohovým útvarům – nabízí jim větší prostor pro kreativitu, ti sečtělejší a talentovaní při něm mohou experimentovat s jazykem i tvarem, všichni se pak učí vcítit do svých postav, vyjádřit jejich myšlenky, konstruovat zápletku… Protože se neúprosně blíží termín maturitních písemných prací, dostali žáci čtvrtého ročníku Gymnázia a […]

Krátké výukové video, jež „vzniklo jako výstup předmětu Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy v LS 2019 a je určeno žákům základních a středních škol“. Ukázky žákovských prací ZDE, ZDE, ZDE či ZDE.

Psát slohové práce je běžnou praxí výuky českého jazyka, a tak není asi nic podivného, že právě zadání slohové práce přistálo v úkolech mé oktávy v době distanční výuky. Mám některá oblíbená zadání, která se mnou prochází mou učitelskou praxí, ale většinou se snažím reagovat na aktuální kontext doby, ve které se spolu se svými žáky ocitám. […]

Subjektivně zabarvený popis rozhodně nepatří mezi útvary, jejichž tvorbu by nadšeně vyhledávali jak žáci, tak učitelé – vyžaduje totiž talent. Bez něj až příliš často vzniknou práce, v nichž autoři pouze s větší či menší mírou invence aplikují poznatky o využití personifikací, přirovnání, básnických přívlastků a dalších prvků, o nichž se dozvěděli třeba v předchozí […]

Kristýna Mazancová, studentka septimy Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, si v rámci přípravy na svoji maturitní zkoušku vybrala z témat podzimních maturitních prací (v septimě již studenti ovládají všechny funkční styly a útvary kromě administrativních) pro klasifikovanou písemnou práci vypravování. Zadání vyžadovalo příběh o tom, jak mohlo vzniknout přísloví – v tomto případě Kdo jinému jámu kopá, sám […]

Petr Němec, student oktávy Gymnázia a SOŠ Rýmařov, si pro svou maturitní práci psanou v jarním termínu letošního roku zvolil zadání č. 3: Zimní krajina VÝCHOZÍ TEXTPokojně, nekonečně padá sníh na zmrzlý kraj. Je mi slavnostně i teskno zároveň, neboť se cítím osamělý v širé krajině. Země před mýma očima se zjednodušuje, sjednocuje a rozšiřuje, […]

Můžeme-li Kateřinu Horovitzovou číst na pozadí postavy Salome nebo ještě spíše, jak autor v dalším textu naznačuje, biblické Judith, můžeme postavu Bedřicha Brenskeho vnímat na pozadí ďábelského Mefistofela. Promítá se sem jedno z velkých témat české literatury 20. století, zneužívání řeči, které je signálem pro manipulaci lidmi. Můžeme připomenout Karla Čapka, Karla Poláčka, Egona Hostovského, v poválečné literatuře aspoň […]