Metodická příručka vznikla v rámci aktivit Národního kabinetu českého jazyka a literatury.

Autorský kolektiv: Mgr. Soňa Havlíčková, Mgr. Radka Brejchová, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Hynek Krátký.

Z úvodního slova:

„Prvotní myšlenka představit hodnocení byla postupně doplněna o další důležité aspekty, kterým
není v procesu rozvoje a zadávání písemné (slohové) práce ve škole věnována náležitá pozornost.
Jedná se o podobu zadání, jež zásadním způsobem podmiňuje proces tvorby žákovského textu
a jeho hodnocení. Druhým aspektem je autenticita psaní. Mnohé písemné práce vznikají odtržené
od reality. Domníváme se, že je to stav, jejž bychom měli společnými silami změnit. (…)

Metodická příručka vedle příkladů hodnocení reálných žákovských textů (příspěvky R. Brejchové,
A. Baumannové a M. Emmer Illové), přináší teoretický i praktický vhled na proces rozvoje
dovednosti psaní a zadávání a psaní písemné práce (příspěvek S. Štěpáníka) i inspiraci ze
zahraničí prostřednictvím překladu článku s českým názvem Aby to bylo opravdové: Důležitost
autentičnosti v hodinách psaní.“

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Andrea Králíková
    Psaní v dnešní škole aneb Jak se o něm píše v metodické příručce z roku 2023
    http://i-kanon.cz/2023/04/13/psani-v-dnesni-skole-aneb-jak-se-o-nem-pise-v-metodicke-prirucce-z-roku-2023/

Zanechat odpověď