O projektu Ukázka: Kolečko – fúrik Jan Nejedlý: Pár slov o slově kolečko Na mysli máme zahradní kolečko, klasické dopravní nářadí s jedním kolem a dvěma držadly. Výraz, který uvádí už středověký Klaretův Bohemář, je snem dialektologů, křížovkářským evergreenem a důkazem babylónského zmatení jazyků v jednom. V češtině totiž existuje nejméně dvacítka značně rozdílných ekvivalentů pro toto bohulibé náčiní, z […]

27.1.2023KONFERENČNÍ REFLEXE TŘÍ VELKÝCH BOHEMISTŮNa rok 2023 připadají výročí odchodu tří významných osobností pražské bohemistiky. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou UK připravujeme na 8.–10. listopadu 2023 vzpomínkový večer a vědeckou konferenci Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023. Návrhy konferenčních referátů nebo vystoupení na vzpomínkovém večeru lze zasílat do 28. února. Více informací najdete zde.Zobrazit více  20.1.2023ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK […]

Z článku publikovaného v časopise Český jazyk a literatura, č. 1, 2022-23: Podnadpis tohoto zamyšlení je samozřejmě hyperbola (byť autentická) a zdaleka nevystihuje kompletní pokrytí znalosti problematiky jazykové gramotnosti mezi češtináři všech stupňů škol. Nelze však zastírat, že citovaný – nebo podobný – názor zaznívá v učitelské veřejnosti často (v současnosti i v souvislosti s […]

Z jazykového koutku v časopise Vesmír: „Od čeho je slovo rodič? […] Stejnopohlavní páry sice vychovávají děti, ale nejsou to rodiče.“ Argumenty, jako je ten poslance Marka Bendy z debaty o manželství pro všechny, mohou na první pohled působit smysluplně. Opírají se o lingvistiku, tady o slovotvorbu, resp. o etymologii, disciplínu s propracovanou teorií i metodologií. V čem je problém? Zaprvé je taková argumentace […]

Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách […]

(…) Přestože je název Mendlovo náměstí slovotvorně náležitý, občas vzbuzuje uživatelskou pozornost. Důvodem je nepochybně to, že varianty jména se zachovaným -e- jsou dnes frekventovanější. Potvrzují toi Mendelova univerzita v Brně nebo opavské Mendelovo gymnázium a Mendelova střední škola v Novém Jičíně. (…) Zato hrách patří k těm slovům, o jejichž původu lze jen spekulovat. […]

Ze sloupku v časopise Vesmír: „Proč sporťáci říkají kolmé přihrávky, což je z logického hlediska nesmysl, protože kolmý je vždycky na něco?“ Tak a podobně ohní se čas od času lidé nad některými slovy nebo větami v telefonátech jazykové poradně. Občas pak dojdou k závěru, že celá čeština není logická. Mají pravdu? A měla by být? Mluvívají o logice, ale patrně nemají na mysli […]

Úvod článku na webu Host 7 dní online: V zemi indiánských letních táborů vychází současná literatura autorů a autorek z řad původních severoamerických národů. Co udělá s romantickými představami, které nám podsunul Karel May? A v čem je literatura původních Američanů a Američanek unikátní, když se zabývá nejen etnickou identitou, ale i dalšími palčivými tématy? (…) V závěru se autorka věnuje pojmenování […]

Soubor starších článků věnovaných kodifikaci doplňujeme o tři novější texty: Luboš Veselý, Vojtěch Veselý: Nekodifikujme, raději popisujme a vysvětlujme normu a úzus. Pěstujme jazykovědu, nepěstěme jazyk Martin Beneš, Ondřej Dufek: Kodifikujme deskriptivně – a pěstujme tím jazykovědu! Reakce na článek Luboše a Vojtěcha Veselých Luboš Veselý, Vojtěch Veselý: K mimoběžné polemice M. Beneše a O. […]