„Když Jungmann vyvstal, byla čirá noc, když se s námi rozloučil, měli jsme již bílý den. Když Jungmann začal, byla pustá pláň, když dopracoval, byl on sám horou oblakově vysokou a kolem něho strmělo již celé pohoří velikánů, pevných, žulových to žeber českého života.“ Tato slova napsal Jan Neruda. Onen Jungmann, kterému je věnoval, byl […]

Z glosy na webu iliteratura.cz: Milé a milí, čtenářky a čtenáři. Vy velké a velcí, dospělákyně a dospěláci, i vy malí a malé, mrňousci a mrňouskyně. Také mám ráda spravedlnost a nelíbí se mi, když někdo zůstává stranou. Jen mě teď občas přepadá pocit, že pro všechnu tu ohleduplnost nedohlédneme k podstatě. Poslední dobou a posledním časem v televizi i rozhlase mnohá politička a mnohý politik, […]

Z článku na webu České televize: „Hlaholice budí i dnes obdiv moderních lingvistů a filologů. Konstantin se totiž řídil zásadou, že každý literární jazyk by měl mít vlastní písmo, které co nejlépe odpovídá jeho povaze. A to je v hlaholici provedeno nesmírně důsledně, jak po stránce grafické a hláskové ale i z hlediska vnitřní logiky. […]

Z článku na webu České televize: „Podle vědců stačilo jen několik měsíců v roušce a lidé se dokázali nové situaci přizpůsobit – dokázali změnit způsob vnímání řeči. Mladí lidé se i po sundání roušky více spoléhají na sluch, dokážou se tedy snadněji přizpůsobovat, starší lidé se ale po sundání roušky nebo respirátoru vracejí k odezírání. […]

Článek na webu České televize upozorňuje zejména na otevření sbírky nahrávek ohrožených jazyků. Z pořadů Českého rozhlasu: Tajemství znalosti jazyků; dva jazyky oddálí nástup Alzheimerovy choroby…

Miluju developerské projekty. Chtěl bych jednou vydat mapu, na které by byly jenom jejich názvy. Bylo by z ní jasné, že země je ráj. Developeři neprodávají nemovitosti. Obchodují se sny o budoucnosti. A když si kupujete budoucnost, nemůže se odehrávat „za silnicí u čističky“. Potřebujete ji „Na Slunné pasece“. Zásady developerského názvosloví jsou jednoduché. Pokud stavíte […]

Představovat češtinářské, potažmo učitelské obci doc. Kamila Kopeckého z PdF UP Olomouc by bylo asi zbytečné, tento pedagog je znám svými početnými aktivitami nejen na poli bohemistiky, ale i při využití výpočetní techniky ve výuce či bezpečnosti dětí ve virtuálním prostoru (připomeňme např. projekt E-bezpečí, jehož je vedoucím, Centrum prevence rizikové komunikace PdF UP či […]

Program oslav a doprovodný článek na Romea.cz Co dala romština češtině a dalším jazykům Romská literatura Víte, co znamená čoro či šukáres? Hezký Mezinárodní den romštiny s česko-romským Slovníkem cikánské hantýrky z roku 1933 (článek z r. 2019)

Článek pracuje s pojmy hovorová, běžně mluvená a obecná čeština. Podrobněji se zabývá pojmem spisovná čeština a její norma, což je východiskem při hodnocení slov z hlediska spisovnosti a nespisovnosti. Příspěvek kritizuje širokou definici i užívání kvalifikátoru kolokviální, který se používá pro jednotky mluveného neformálního jazyka v článku P. Kochové a Z. Opavské při přípravě […]