Aktuality
K tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Vyšla Naše řeč 5/2023
Živa: Adventní zastavení
Podcast Ve slovech: Michaela Lišková
Projekt výzkumu středověkých písařských přípisků a kolofonů
Z Jazykovědných aktualit 3–4/2023
Výzva pro mladou generaci: Staň se superdialektologem!
Přednáška: Slovnědruhové kontinuum
Život, dílo a korespondence Antonína Matzenauera
22.12.2023
K TRAGÉDII NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY
Jsme hluboce otřeseni tragédií, která se stala 21. prosince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyjadřujeme soustrast všem blízkým obětí a soucítíme se studentkami a studenty i kolegyněmi a kolegy, jejichž životy tato strašlivá událost zasáhla. Plně při nich stojíme a podporujeme je. 
Zobrazit více 
 
20.12.2023
VYŠLA NAŠE ŘEČ 5/2023
V posledním letošním čísle Naší řeči (5/2023) vycházejí dva články: v prvním Neil Bermel a Luděk Knittl sledují změny ve vývoji českého deklinačního systému substantiv, ve druhém se Josef Štěpán vyjadřuje k termínu polovedlejší věta. Hana Mžourková se v drobnosti zabývá významem slova dezolát. V rubrice Recenze a zprávy Ondřej Dufek posuzuje knihu Michala Hořejšího Politika lesa a členové redakce přinášejí shrnutí bohemistických disertací roku 2022. Všechny texty jsou k dispozici zde. 
Zobrazit více 
 
18.12.2023
ŽIVA: ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Míváte na Vánoce doma pověšené jmelí, radujete se ze zářivě červené vánoční hvězdy a rozkvetlých barborek? Čekají vás před koncem roku ještě nějaké pracovní nebo společenské večírky, besídky či párty? Adventní zastavení Anny Černé v posledním letošním čísle Živy vás seznámí s původem a významem všech uvedených výrazů, které k adventnímu času nerozlučně patří.
 Zobrazit více 
 
18.12.2023
PODCAST VE SLOVECH: MICHAELA LIŠKOVÁ
Jaké neologismy se objevily v souvislosti s rusko-ukrajinským válečným konfliktem, konkrétně s osobnostmi prezidentů obou znepřátelených stran nebo s jejich příznivci? Ve kterých typech textů se takové neologismy nejčastěji vyskytují, jakou mají v komunikaci funkci a jak velký mají potenciál ustálit se v jazyce? O zpracovávání nově utvářených jazykových prostředků mluví Michaela Lišková v novém díle podcastu Ve slovech. 
Zobrazit více 
 
6.12.2023
PROJEKT VÝZKUMU STŘEDOVĚKÝCH PÍSAŘSKÝCH PŘÍPISKŮ A KOLOFONŮ
Ústav pro jazyk český bude od příštího roku spoluřešitelem nového projektu s názvem „Dokonáno. Nalij vína paní Anno“. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech. Pod vedením Lucie Doležalové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na něm budou za ÚJČ pracovat Andrea Hlaváčová Svobodová, Kateřina Voleková, Hana Kresingerová a Anna Michalcová. Projekt financuje Grantová agentura ČR. 
Zobrazit více 
 
6.12.2023
Z JAZYKOVĚDNÝCH AKTUALIT 3–4/2023
Právě vyšly nové Jazykovědné aktuality. Jana Georgievová se v nich věnuje několika novým lexikálním anglicismům z oblasti mezilidských vztahů, Ondřej Bláha recenzuje knihu Slabika a její hranice v češtině, Ondřej Dufek reflektuje publikaci Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia a Miloslav Vondráček hodnotí knihu Česká deminutiva: korpusová studie. Do rubriky Kronika přispěli mj. Vít Boček zprávou z etymologického vědeckého setkání a Jana Bílková jubilejním medailonkem Miloslava Vondráčka. Celé dvojčíslo najdete zde. 
Zobrazit více 
 
5.12.2023
VÝZVA PRO MLADOU GENERACI: STAŇ SE SUPERDIALEKTOLOGEM!
Dialektologické oddělení spouští výzvu Staň se superdialektologem! Mladí lidé ve věku 10–19 let mohou spolupracovat na sběru dat a mapování stavu českých nářečí, stačí jim k tomu mobilní telefon. Aktivita je součástí projektu v rámci NAKI III. Uzávěrka je 30. dubna 2024. Více informací také v tiskové zprávě. 
Zobrazit více 
 
4.12.2023
PŘEDNÁŠKA: SLOVNĚDRUHOVÉ KONTINUUM
Zveme vás na přednášku Miloslava Vondráčka Slovnědruhové kontinuum. Pronese ji v rámci podzimního běhu přednášek Jazykovědného sdružení ve čtvrtek 7. prosince 2023 od 17:30 v posluchárně číslo 18 na Filozofické fakultě UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Anotaci najdete zde. 
Zobrazit více 
 
4.12.2023
ŽIVOT, DÍLO A KORESPONDENCE ANTONÍNA MATZENAUERA
V Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha Bohumila Vykypěla Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence. Publikace pojednává o tomto moravském jazykovědci 19. století, přináší edici jeho známé korespondence a obsahuje soupis jeho spisů. 
Zobrazit více 
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli,
jestli se píše šůrovat, nebo šúrovat;
zda se člověku, který se věnuje lovu kaprů, říká kaprař, nebo kaprář;
jestli je třeba jednoslovný název pro tzv. měkký vánoční dárek psát s jedním, nebo dvěma k – měkouš, nebo měkkouš
Další novinky
Členové týmu z oddělení jazykové kultury pracovali v Tallinnu na svých dovednostech v oblasti strategické komunikace. S kolegy z Eesti Keele Instituut absolvovali pilotní trénink pro jazykové poradenství a ve spolupráci se zástupci jazykovědných institucí z Lotyšska, Maďarska a Slovinska připravili základy mezinárodní sítě jazykového poradenství. Workshop se konal v rámci projektu Erasmus+ TELMER – Tell me how to say it right!
Michaela Lišková komentovala pro Deník.cz slovo rizz, které Oxfordský slovník prohlásil za slovo letošního roku.
Staň se superdialektologem! Mladí lidé ve věku 10–19 let se můžou zapojit do výzvy dialektologů zachránit nářečí českého jazyka a uchovat je pro budoucí generace. Stačí mít mobilní telefon.
Ondřej Bláha se v pořadu Okolo češtiny (Český rozhlas Olomouc) věnoval mimo jiné i jmennému rodu slova koala.
Hostem podcastu Z Čejovny (Čejovna – katedra českého jazyka FF OU) byl Ondřej Dufek. V rozhovoru přemýšlel o roli jazykového poradenství v současné společnosti, o smyslu jazykově specifických vědeckých časopisů na příkladu Naší řeči, o náročnosti odborného překladu nebo o aktivním přístupu k popularizaci lingvistiky.
Marta Šimečková hovořila ve Studiu 6 České televize o projektu na záchranu českých nářečí
https://www.youtube.com/embed/aNY7LUDklAQ.
V prosincovém čísle A/ Magazínu se Marta Šimečková věnovala i úvodním a závěrečným formulím našich národních pohádek. Bohumil Vykypěl komentoval novou hypotézu o původu indoevropských jazyků.
O tom, jak můžou mladí lidé bez jakéhokoliv lingvistického vzdělání přispět k mapování českých nářečí, mluvila Marta Šimečková v pořadu Události, komentáře České televize.

Zanechat odpověď