Článek ZDE. Publikováno v časopise Korpus – gramatika – axiologie 16/2017, který vydává Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Kategorie: Skladba

Dotaz:Prosím o radu, jak ve škole naložit s typem stal se / byl jedním z nejodvážnějších bojovníků. Jde o přísudek se sponou? A pokud ano, jakými větnými členy jsou slova jedním a bojovníků? A jak by tomu bylo, kdyby šlo o podmětovou pozici?Paní V. Z. Odpověď ASČ:Jde o letitý problém, vzniklý v důsledku historického vývoje češtiny.Nejprve uveďme, že […]

Dotaz:Chtěla bych se zeptat, jak je nejvhodnější určit příslovečné určení času například v této větě: Eva chodí na oběd ve dvě odpoledne. Bylo by tady možné určit ve dvě odpoledne jakožto celek jako příslovečné určení času?A dále: Eva jde na kosmetiku ve čtvrtek odpoledne. Bylo by tady možné určit ve čtvrtek odpoledne jakožto celek jako […]

Studijní příručka z nakladatelství Karolinum je určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky. Obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší řadu […]

Článek je založen na závislostní syntaxi (…). Hned v úvodu (…) se zamýšlíme znovu nad obecně přijatým pojmem-termínem vedlejší věta, který má centrální postavení v této syntaxi. V rámci formálně-sémantického rovinného popisu (FSRP) jazykového systému vymezujeme vedlejší větu třemi hierarchicky uspořádanými rysy (nejdůležitější je v našem pojetí podřadicí spojovací výraz jako formálněsyntaktický rys, dále je to začleněnost jako sémantickosyntaktický […]

Kategorie: Skladba

DOTAZ:Chtěl bych se zeptat, zda v následující větě bude čárka. Prosím i o zdůvodnění, proč tam bude, případně nebude. Věta: A s možností prodávat další výrobky(,) se tento počet ještě zvýší. (Osobně bych tam čárku napsal, protože souvětí obsahuje dvě slovesa, prodávat, zvýší. Pokud bych však zaměnil pořadí vět, čárku bych nenapsal.)Pan P. K. ODPOVĚĎ […]

DotazMám velmi stručný dotaz. Píše se v dále uvedené větě čárka před spojkou a když?(… musí utéct.) To se jí podaří, a když se od expartnerova právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobodně nadechnout.Paní V. W. K. Odpověď ASČPřed vlastní odpovědí zasadím jako obvykle problematiku do […]

Dotaz č. 1Ráda bych se zeptala na určení podmětu. V úloze z cvičných testů pro osmiletá gymnázia (Zkoušky nanečisto) se měl určit podmět v podtržené větě Lidé z města, kteří na rozdíl od sedláků očekávali, že nové císařovy reformy všechny jejich problémy vyřeší, byli zklamáni.V řešení bylo jako správná odpověď uvedeno: kteří.Nyní syn narazil na podobný případ v pracovním […]

DotazChtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně mluvnického předmětu. Jde o větu Povstání si vyžádalo přes dva a půl tisíce obětí. Podle této odpovědi v poradně ASČ: https://www.ascestinaru.cz/poradna-asc-jak-na-vetneclensky-rozbor-u-typu-nekolik-komentaru/ by se jako předmět mělo určit dva a půl tisíce, jestli to dobře chápu, a obětí by bylo přívlastkem neshodným.Můj dotaz (nebo možná spíše ujištění) tedy zní, […]