Dotaz:Dlouho si lámu hlavu nad určitým jevem. Pokud mám větu Je lepší nejíst sladkosti, podmět je infinitiv nejíst, přísudek se sponou pak je lepší. Ale nejsem si jistá, jak určit podstatné jméno sladkosti. Rozvíjí totiž pouze slovo nejíst, které je zde ve funkci podmětu. Řekla bych, že se jedná o předmět, ale předmět nerozvíjí podmět. […]

Dotaz:Chtěla bych Vás požádat o radu. Nemůžeme se s kolegyní shodnout na určení doplňku. Jedná se o tyto věty:a) Choval se jako malé dítě. – Domnívala jsem se, že v tomto spojení je jako dítě doplňkem, kolegyně nabízí variantu příslovečného určení způsobu.b) Bil se jako lev. Jednotka zaútočila jako jeden muž.Paní L. J. Odpověď ASČ:Doplněk je větný člen, který […]

Jazyková a literární poradna Asociace češtinářů byla založena v květnu 2013 na základě smlouvy ASČ s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Jazyková poradna ÚJČ byla již roky předtím zcela zahlcena nesčetnými dotazy uživatelů naší mateřštiny a pracovníci ústavu se nemohli plně koncentrovat na vlastní výzkumnou práci. Asociace češtinářů tak po dohodě s ÚJČ převzala část […]

Kategorie: Poradna ASČ

Dotaz:Mohu se zeptat na spojku neboť? Velmi nerad ji ve výuce zmiňuji, protože mi přijde, že dnes už není žádný rozdíl mezi ní a spojkou protože. Přitom mluvnice uvádějí spojku protože jako podřadicí a neboť jako souřadicí, na rozpor ale neupozorňují. Žáci rozdíl nevnímají a přiznám se, že já také ne. Byl mezi nimi v […]

Dotaz:Ve spojení jejich pes bude zájmeno jejich určováno jako přívlastek shodný (protože stojí před podstatným jménem), nebo jako přívlastek neshodný (protože nemění tvary)?Paní I. K. Odpověď ASČ:Ve spojení jejich pes je zájmeno jejich přívlastkem shodným. Na tom nic nemění fakt, že je nesklonné. Tvary se sice nemění, ale to jen proto, že jiné prostě nejsou […]

Dotaz:Jak určujeme mluvnické kategorie ve spojení přišel jste (Vy – vykáme): jde o 2. osobu čísla jednotného, nebo množného? Odpověď ASČ:Při vykání užíváme 2. osobu mluvnického čísla množného, ačkoli oslovujeme osobu jedinou. Je zde tedy pro vyjádření společenské úcty použit rozpor mezi obsahem a formou: „Vy vypadáte dobře, mladá paní!“Stojí-li ve složeném slovesném tvaru příčestí […]

Dotaz:Jsem začínající učitelka na ZŠ a narazila jsem na cvičení v učebnici, kdy žáci v 6. třídě mají určit mluvnické kategorie přídavného jména v komparativu, např. k zdravějším pokrmům – určují tedy pád, číslo, rod a druh (navíc též vzor).Chci se zeptat, zda se komparativ bere jako nově vytvořené adjektivum z adjektiva, jak jsme se […]

Dotaz:Prosím o radu, jak ve škole naložit s typem stal se / byl jedním z nejodvážnějších bojovníků. Jde o přísudek se sponou? A pokud ano, jakými větnými členy jsou slova jedním a bojovníků? A jak by tomu bylo, kdyby šlo o podmětovou pozici?Paní V. Z. Odpověď ASČ:Jde o letitý problém, vzniklý v důsledku historického vývoje češtiny.Nejprve uveďme, že […]

Dotaz:V poslední době v médiích poměrně často slyším/čtu slovo trasování ve spojení trasování kontaktů/lidí, s nimiž přišli nakažení do styku apod. Používají ho takto i vedoucí činitelé krizového štábu, vláda, ministři, hygieničky aj. Myslím si, že nejde o správné použití tohoto slova, neboť jeho význam je hlavně „vytyčení / vyznačení trasy“. V prve uvedeném spojení bych […]