Dotaz:Je slovo rozmístnění nějaký nespisovný archaismus? V Internetové jazykové příručce jsem našel pouze rozmístění. Tedy rozmístnění je určitě nyní nespisovné. Přesto nacházím spoustu výrazů v souvislosti s „rozmístněním“ učeben apod.Vůbec nechápu, kde se toto slovo vzalo.Pan J. H. Odpověď ASČ:Dotazované slovo *rozmístnění se skutečně nevyskytuje ve Slovníku spisovné češtiny. Kupodivu lze ale nalézt 4 doklady v nejrozsáhlejším slovníku češtiny, […]

Dotaz:obracím se na Vás s žádostí o odborné posouzení následující otázky, s důrazem na jazykovou a logickou přesnost zadání (nezaměnitelnost) slohové práce: Jaké zadání slohové práce je jazykově a logicky srozumitelné a z pohledu jednoznačnosti zadání slohových útvarů pro žáka nezaměnitelné? Předkládám dvě varianty:1) napište slohovou práci (v publicistickém stylu) v útvaru fejetonu s využitím úvahového postupu; nebo:2) napište úvahový text formou publicistického fejetonu.V této souvislosti jsem učinil […]

Dotaz: Prosím o radu ohledně interpunkce. Narazila jsem na toto souvětí: Čte takové knihy, které ji baví, jelikož se týkají jejího oboru a zároveň jsou pro ni inspirující. Zde to chápu tak, že máme dvě věty vedlejší v poměru slučovacím, mezi nimi nepíšeme čárku – tedy jelikož se týkají jejího oboru a (jelikož/zároveň) jsou pro ni […]

Dotaz:Narazil jsem na interpunkční problém, na nějž se mi nepodařilo v Internetové jazykové příručce nalézt odpověď. Jde mi o to, jestli patří čárka do konstrukcí s časovými či měnovými údaji, například: Vylíhl se ve 12 hodin(,) 15 minut. Vycpaného jezevce jsem koupil za 25 korun(,) 5 haléřů. Můj logický pohled na věc v tomto případě selhává […]

Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při určení slovního druhu. Učím v šesté třídě český jazyk a v jedné cvičebnici jsme narazili na větu: Petr břink mu jednu do nosu. Problém nastal s určením slovního druhu u slova jednu. První automatická volba padla na číslovku. Jenže zrovna s dětmi probíráme slova, která mohou […]

Dotaz:Mám dva dotazy:1. Jaký je rozdíl mezi Mezinárodním dnem a Světovým dnem, ať už  čehokoli? Významově mi to přijde stejné.2. Pojem minimální trvanlivost u potravin apod. mi svou podstatou přijde nesmyslný. Neměl by tu být maximální? Přece se má potravina zužitkovat maximálně do daného dne, ne minimálně – to je podle mé logiky nesmysl.Vím, že […]

Dotaz:Rád bych se zeptal na problém, na nějž jsem narazil při probírání sloves ve škole.Pokud mám např. dokonavé sloveso postavit a vytvořím od něj opisné pasivum, náhle může sloveso vyjádřit všechny tři časy: byl postaven, je postaven, bude postaven. Je v pořádku to takto popsat? Nenašel jsem nikde, jak to pak koreluje s tvrzením, že dokonavá […]

Obsah Jana Vaňková: Vedlejší věty, jejich forma a sémantika ve školní praxi (nejčastější problémy spojené s klasifikací vedlejších vět) Jazyková poradna – Ivana Svobodová: Psaní názvů státních útvarů

Červnový evergreen…: Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: Česká […]