Soubor archivovaných dotazů a (k 14. 10. 2020) 12 948 odpovědí Příklad: Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?Konkrétní dotaz: Psaní slova „poškole“ dohromady jsem odvozovala od zápisu slov poškoláctví, poškolák, která se píšou dohromady.Klíčové slovo: poškolák Odpověď: Obrat „být po škole“ má opravdu významovou spojitost se slovy poškoláctví a poškolák, ale přesto se píše zvášť, zatímco slovo poškolák (psané […]

Dotaz:Prosím o názor týkající se psaní čárky v následujícím souvětí: Věřím, že s našimi produkty budete spokojena, a budeme se těšit na Vaši návštěvu. Dle mého názoru se jedná o oddělení vedlejší věty čárkou vepředu i vzadu, proto zde musí být dvě čárky. Mojí oponenti však argumentují, že čárka před a se nepíše.Paní L. K. Odpověď […]

Dotaz:Je slovo rozmístnění nějaký nespisovný archaismus? V Internetové jazykové příručce jsem našel pouze rozmístění. Tedy rozmístnění je určitě nyní nespisovné. Přesto nacházím spoustu výrazů v souvislosti s „rozmístněním“ učeben apod.Vůbec nechápu, kde se toto slovo vzalo.Pan J. H. Odpověď ASČ:Dotazované slovo *rozmístnění se skutečně nevyskytuje ve Slovníku spisovné češtiny. Kupodivu lze ale nalézt 4 doklady v nejrozsáhlejším slovníku češtiny, […]

Dotaz:obracím se na Vás s žádostí o odborné posouzení následující otázky, s důrazem na jazykovou a logickou přesnost zadání (nezaměnitelnost) slohové práce: Jaké zadání slohové práce je jazykově a logicky srozumitelné a z pohledu jednoznačnosti zadání slohových útvarů pro žáka nezaměnitelné? Předkládám dvě varianty:1) napište slohovou práci (v publicistickém stylu) v útvaru fejetonu s využitím úvahového postupu; nebo:2) napište úvahový text formou publicistického fejetonu.V této souvislosti jsem učinil […]

Dotaz: Prosím o radu ohledně interpunkce. Narazila jsem na toto souvětí: Čte takové knihy, které ji baví, jelikož se týkají jejího oboru a zároveň jsou pro ni inspirující. Zde to chápu tak, že máme dvě věty vedlejší v poměru slučovacím, mezi nimi nepíšeme čárku – tedy jelikož se týkají jejího oboru a (jelikož/zároveň) jsou pro ni […]

Dotaz:Narazil jsem na interpunkční problém, na nějž se mi nepodařilo v Internetové jazykové příručce nalézt odpověď. Jde mi o to, jestli patří čárka do konstrukcí s časovými či měnovými údaji, například: Vylíhl se ve 12 hodin(,) 15 minut. Vycpaného jezevce jsem koupil za 25 korun(,) 5 haléřů. Můj logický pohled na věc v tomto případě selhává […]

Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při určení slovního druhu. Učím v šesté třídě český jazyk a v jedné cvičebnici jsme narazili na větu: Petr břink mu jednu do nosu. Problém nastal s určením slovního druhu u slova jednu. První automatická volba padla na číslovku. Jenže zrovna s dětmi probíráme slova, která mohou […]

Dotaz:Mám dva dotazy:1. Jaký je rozdíl mezi Mezinárodním dnem a Světovým dnem, ať už  čehokoli? Významově mi to přijde stejné.2. Pojem minimální trvanlivost u potravin apod. mi svou podstatou přijde nesmyslný. Neměl by tu být maximální? Přece se má potravina zužitkovat maximálně do daného dne, ne minimálně – to je podle mé logiky nesmysl.Vím, že […]

Dotaz:Rád bych se zeptal na problém, na nějž jsem narazil při probírání sloves ve škole.Pokud mám např. dokonavé sloveso postavit a vytvořím od něj opisné pasivum, náhle může sloveso vyjádřit všechny tři časy: byl postaven, je postaven, bude postaven. Je v pořádku to takto popsat? Nenašel jsem nikde, jak to pak koreluje s tvrzením, že dokonavá […]