Aktualizace 13. října 2021 – dostupné výstavy: Král se špatnou pověstí Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989 Literární kronika první republiky. Události a díla literatur ČSR 1918–1928 Četba dětí Otce vlasti. Staročeská literatura za králů Karla a Václava (1346–1419) Osa avantgardní Prahy „Tyto sem […]

Seminář České knižnice. Ukázka (závěrečné shrnutí): 1. Prometheova játra, napsaná v roce 1950, jsou vrcholnou sbírkou Jiřího Koláře. Završují se v nich postupy autorovy tvorby z období Skupiny 42. 2. Pro svůj odmítavý a kritický postoj ke komunistickému režimu nemohla Prometheova játra v době vzniku vyjít tiskem. Vydána byla až o mnoho desítek let později. […]

Kategorie: Kolář Jiří

Jiří Kolář (1914–2002) Bohuslav Hoffmann Text připomíná 100. výročí narození velkého českého a evropského básníka a výtvarníka. Ukazuje uměleckou dvojí tvář jeho tvorby s důrazem na tvorbu slovesnou. Chce ukázat i inspirující sílu jeho tvorby, kterou by mohla, ba měla využít i škola. V roce 2014 jsme si připomněli sté výročí narození dvou velkých moderních českých spisovatelů […]

Kategorie: Články, Kolář Jiří