Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]

Aktualizace 13. října 2021 – dostupné výstavy: Král se špatnou pověstí Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989 Literární kronika první republiky. Události a díla literatur ČSR 1918–1928 Četba dětí Otce vlasti. Staročeská literatura za králů Karla a Václava (1346–1419) Osa avantgardní Prahy „Tyto sem […]

Ze starších článků věnovaných Janu Husovi: Krátká a dlouhá „nabodeníčka“ si s reformátorem českého pravopisu Janem Husem spojí snad každý průměrný středoškolák, ovšem Husův postoj k češtině nebyl nijak jednoduchý a přímočarý. Čeština doby Husovy, to totiž nebyla mateřština uvědomělého národa přijímaná samozřejmě a bez výhrad, ale symbol zatížený mnoha dobovými významy. Byla propagačním nástrojem […]

Šestisté výročí upálení církevního reformátora a rektora pražské univerzity Jana Husa se letos připomíná řadou akcí a aktivit včetně otevření jeho nově zrekonstruovaného rodného domku. Na letošním knižním veletrhu Svět knihy byla představena i nová kniha o něm, která předtím vyšla v roce 2014 pouze v Německu. Připravil ji historik Pavel Soukup, který se specializuje […]

Jan Hus a jeho doba Po stručném pohledu na politickou, kulturní i myšlenkovou situaci v Evropě přelomu 14. a 15. století je zdůrazněno několik základních mezníků Husova univerzitního i veřejného působení. Jan Hus pevně kotvil v myšlenkovém světě středověku, ale vliv zmíněných mezníků ho orientoval k výraznému společenskému kriticismu a reformním snahám v církvi. Při požadavku jejich uplatnění se […]