Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]

Ze starších článků věnovaných Janu Husovi: Krátká a dlouhá „nabodeníčka“ si s reformátorem českého pravopisu Janem Husem spojí snad každý průměrný středoškolák, ovšem Husův postoj k češtině nebyl nijak jednoduchý a přímočarý. Čeština doby Husovy, to totiž nebyla mateřština uvědomělého národa přijímaná samozřejmě a bez výhrad, ale symbol zatížený mnoha dobovými významy. Byla propagačním nástrojem […]

Ze stránek Ústavu pro českou literaturu AV ČR: Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých […]

Šestisté výročí upálení církevního reformátora a rektora pražské univerzity Jana Husa se letos připomíná řadou akcí a aktivit včetně otevření jeho nově zrekonstruovaného rodného domku. Na letošním knižním veletrhu Svět knihy byla představena i nová kniha o něm, která předtím vyšla v roce 2014 pouze v Německu. Připravil ji historik Pavel Soukup, který se specializuje […]

Jan Hus a jeho doba Po stručném pohledu na politickou, kulturní i myšlenkovou situaci v Evropě přelomu 14. a 15. století je zdůrazněno několik základních mezníků Husova univerzitního i veřejného působení. Jan Hus pevně kotvil v myšlenkovém světě středověku, ale vliv zmíněných mezníků ho orientoval k výraznému společenskému kriticismu a reformním snahám v církvi. Při požadavku jejich uplatnění se […]