Theodicea   Tak tomu pán Bůh od nepaměti chtěl   Někdo je kolář jiný kořál a třetí třebas hobojista   Spasení duší či i těl?   Žák neví tápe učitel   Jediná věc zdá se být jista Trpí stamiliony   Jsme z lepších stád snad nežli ony?   Schyluje se úž a úže nikdo už za […]