Podnětné literárněvýukové aktivity vyvíjí Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze. Výrazně se do nich zapojila i spisovatelka Ivana Myšková. V rozhovoru pro Týdeník Školství o tom mj. říká: „Se Střední školou Náhorní jsem měla možnost spolupracovat už víckrát, nejprve jako porotkyně literární soutěže Čapkoviny, poté jako host konference Kniha je nejmocnější […]

Teoretické uvedení Již delší dobu se nejen v českém kontextu vedou diskuse o tom, jakým směrem by se měla ubírat výuka gramatiky (srov. Hausenblas, 1996; Lefstein, 2009). Argumenty přibližující se jednomu či druhému pojetí výuky gramatiky jsou v podstatě vystavěny na různých představách toho, jaké kompetence si jedinec musí osvojit, aby adekvátně ovládl určitý jazyk. Na jedné straně […]

Z článku o práci Miloš Šlapala, učitele ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici: „A proč mám číst, pane učiteli?“ Tuto otázku prý učitel od svých žáků už nedostává. „Jelikož potřeby prožitku, které jsme kdysi uspokojovali četbou, nacházejí děti v televizi a na internetu, zaměřuji se s nimi na to, v čem se kniha od jejich oblíbených médií liší. […]

Michaela Mrázová Článek se zabývá komedií Williama Shakespeara Kupec benátský. Autorka vychází z koncepce tvořivého vyučování a popisuje metodu, jak posunout pozornost od literárních vědomostí k dovednostem, zvýšit podíl žáků na průběhu hodiny, a zejména zprostředkovat jim zážitek ze setkání s literárním textem, z možnosti do textu vstoupit a z vlastní tvůrčí činnosti. Následující článek, který se zabývá komedií […]