Martina Skalková, působící na ZŠ Lánov, při výuce s úspěchem využívá aktivizační prvky a vlastní projekty nejrůznějšího typu. Aktivity vylíčené v článku jsou podle našeho názor velmi inspirativní i pro výuku na střední škole (v níž se mohou dobře propojovat s klasickou interpretací textu, různými formami výklady a dalším metodami).

Nalákat žáky základní školy k četbě literárních děl klasiků světového romantismu se zdálo být v konkurenci současné dětské literatury, kterou reprezentoval Harry Potter či Greg Heffley, téměř nemožným úkolem. Četba ukázek z románů či povídek i přes obrovskou motivaci nebyla nejlepším řešením, tak jsme se rozhodli ve třídě osmáků zcela změnit charakter hodiny literatury a dát prostor dětem, aby objevily krásu klasiků nenásilným způsobem samy. (…)

Mám ve třídě žáky hodně akční a hyperaktivní, takže jsme si vybrali hru na literáta (v našem případě Puškina) a nakladatele, který má jeho vybrané povídky vydat či odmítnout. Ocitli jsme se úderem zvonění v 30. letech 19. století v Rusku, žáci svým novým rolím přizpůsobili taktéž vzhled (Puškin si vzal paruku a přimaloval vousy, nakladatel důchodcovský baret)
a svoje chování (navzájem jsme si vykali a postupně se z nás všech stali dospělí lidé). 

Třídu jsem rozdělila na skupinky po 8 žácích. Každá skupinka si vylosovala jednu „Bělkinovu povídku“ – Piková dáma, Metelice, Majitel pohřebního ústavu.

Kompletní článek ZDE.

Doprovodné foto ZDE, ZDE a ZDE.

Zanechat odpověď