Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Viktoria Funk-Nešić: „Die nachgiebige Reife Shakespeares lädt ein zur Willkür“. Vladimír Holans Auseinandersetzung mit Hamlet  Vladimír Holan war einer der bedeutendsten tschechischen Lyriker des 20. Jahrhunderts. William Shakespeare diente ihm lebenslang als eine Quelle künstlerischer Inspiration, als nachahmungswürdiges Idol und poetischer Gesprächspartner. Gerade Shakespeares Hamlet erscheint in Holans Schaffen als eine derart prominente […]

Obohacují, nebo ohrožují anglicismy, resp. globalismy, současnou češtinu? Jsou přirozenou změnou a rozšířením slovní zásoby převážně mladé generace, nebo znakem úpadku jejích vyjadřovacích schopností v mateřském jazyce? Nejen o tom diskutovali ve čtvrtek 8. února 2024 ve studiu ČRO Plus v pořadu Pro a proti Karolíny Koubové čestný předseda ASČ a respektovaný učitel i bohemista Jiří Kostečka s lexikoložkou a lexikografkou Michaelou Liškovou působící v Ústavu pro jazyk český AV […]

Z jazykového koutku v časopise Vesmír: Černý předvánoční čtvrtek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zpřítomnil to, co jsme už mnozí někdy seznali, a to že pro vyjádření některých myšlenek bychom potřebovali něco víc než jen prostředky jazyka. Nejde o to, že by česká slovní zásoba nebo snad zásoba českého znakového jazyka nedisponovaly dostatkem odstínů různých významů samostatných slov či znaků. Komunikační situace, kdy vyjadřujeme zármutek, kdy sdílíme tíhu nějaké události a kdy vyjadřujeme někomu […]

„Příspěvek vznikl v rámci formálně-sémantického rovinného popisu (FSRP) jazykového (gramatického) systému, na jehož nejvyšší, souvětněčlenské rovině byla postulována teorie souvětných členů (…). Souvětí vyžaduje samostatnou pozornost, protože na rozdíl od věty jednoduché, která je složena z větných členů, popř. aktantů (participantů), jež jsou syntakticky aktivní, v souvětí jsou syntakticky aktivní hlavně spojovací výrazy, poněvadž spojují souvětné členy (klauze), a proto mají také místo v závislostních grafech. Metodologicky vycházíme v souvětí […]

„Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přinášíkonkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textůpři výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšnéhozavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráces veřejnými knihovnami.“ Z úvodního slova ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností PIRLS

AktualityEtymologický slovník jazyka staroslověnského v ohlédnutí a kontextuNové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologieVesmír: Spisovná čeština bez korektorůO středověkém a raněnovověkém překládání do vernakulárních jazykůVýzva k zasílání příspěvkůNová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny 29.1.2024ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO V OHLÉDNUTÍ A KONTEXTUV Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty inspirace. Početný kolektiv autorů v ní bilancuje dokončený projekt Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (1989–2022), zasazuje jej do kontextu staroslověnské a etymologické lexikografie […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Veronika Faktorová – Michal Hořejší: Karel Klostermann a zrod Šumavy  Kniha vychází u příležitosti sta let od úmrtí spisovatele pevně spjatého s místem, které má pro Čechy specifickou hodnotu. Karel Klostermann (1848–1923) coby tvůrce kdysi jedinečné reprezentace Šumavy totiž dodnes určuje, jak se Češi k rozsáhlému pohoří vztahují. Kniha se […]

Anotace pořadu Radia Wave: Ve pátém díle speciálu Buchty čtou o knížkách, které všichni známe, ale málokdo je skutečně četl, se Ivana Veselková, Zuzana Fuksová a středoškolský pedagog Stanislav Zajíček zabývají výjimečně nikoliv klasickou knihou, ale libretem opery Prodaná nevěsta, které Stanislava vzalo za srdce.Ivana Veselková, Stanislav Zajíček, Zuzana Fuksová. Poněkud hořká idyla aneb Jak interpretovat libreto k Prodané nevěstě? Michal Charypar: „Slova od Sabiny. Hudba od B. Smetany“

Autorka se primárně věnuje matematice, blog je ale na dané téma zaměřen obecně. Pro žáky ZŠ a SŠ Procvičování učiva