Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu – seznámení s aplikacemi a nástroji o češtině Kde najít nejnovější informace o současné češtině? – volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny České slovo v KonTextu – možnosti, jak zkoumat češtinu ve volně dostupném online prostředí KonText a jak ho využít ve výuce češtiny Podrobněji ZDE, shrnutí webinářů ZDE.

Dotaz:Prosím o radu, jak se skloňuje 2. pád cizozemského příjmení ženského rodu. Dopis osoby ruské národnosti s příjmením Novikova se píše dopis paní Novikovy? Případně Novikové?Paní M. J. Odpověď ASČ:Na tento dotaz, jako na většinu jiných, lze nalézt odpověď v normativní Internetové jazykové příručce, i když je třeba přiznat, že v tomto případě musíme chvíli hledat – nenachází se totiž v sekci tvaroslovné, nýbrž slovotvorné (přechylování).V našem případě viz odkaz, cituji:Slovanská příjmení3.2. Slovanská příjmení zakončená […]

Podle společnosti META (společnost pro podporu mladých migrantů) komplikuje vzdělávání žákův s odlišným mateřským jazykem především vzdělávací systém. Z tiskové zprávy: „Okamžitý nárok na výuku češtiny jako druhého jazyka, více mzdových prostředků, odborníci na výuku češtiny, metodická podpora, sdílení učitelé češtiny a další vzdělávání pedagogických pracovníků v tématu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. To jsou nástroje, které potřebují zástupci škol k tomu, aby mohli úspěšně vzdělávat děti […]

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání  K vydání připravila Radka Denemarková. Ústav pro českou literaturu, Praha 2000. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16. – 18. června 1999 v Praze. Z obsahu: Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému Kosková, Helena: Šedesátá léta – zlatý věk české prózy? Haman, Aleš: Proměny strukturních dominant v próze 60. let Langerová, Marie: Naivita (Dílo jako […]

Kategorie: Česká

O autorce hovoří Jan Dlask (web České televize).

Kategorie: Janssonová Tove

„Úžasná je i kapitola Cestovatelské minimum anebo vhledy do nitra jeho typického cestovního kufru. Během života nastudoval Stingl sedmnáct jazyků, jak mu to umožnilo neobyčejné lingvistické nadání, a stvořil si (a taky pro nás) přímo univerzální „cestovatelský slovník“. Je praktický. Má málo přes 250 pojmů a například slovesa pouze tato: Jíst, pít, spát, žít, milovat, chodit, plavat, utíkat, létat, vidět, slyšet, cítit, hledat, nalézat, ptát se, odpovídat, vědět, nevědět, zpívat, mluvit, tančit, […]

Kategorie: Články, Obecné

Ukázka ze Semináře České knižnice Zlomky epopeje v České elektronické knihovně Heslo ve Slovníku básnických knih Topor, Michal (ed.): Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla, Praha: Institut pro studium literatury, 2013.

Kategorie: Vrchlický Jaroslav

Cermat publikoval signální výsledky částí MZ a zkoušek Starší výsledky ZDE a ZDE

Kategorie: Maturita

O výuce češtiny v Austrálii a na Novém Zélandě. Autorův úvod: Tímto příspěvkem chci informovat kolegy češtináře o výuce češtiny u protinožců. Hlavním cílem textu je seznámit bohemisty s podmínkami, cíli, obsahem a specifiky výuky naší mateřštiny v těchto dvou zemích a některé snad i inspirovat k tomu, aby se přihlásili do programu pomoci krajanům a zkusili zcela jinou formu pedagogické činnosti, než na jakou jsou zvyklí u nás doma. V samostatném článku následně […]