Časopis Česká literatura vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR je dočasně plně dostupný (včetně nejnovějších čísel). Ve spolupráci s ÚČL postupně přinášíme příspěvky upozorňující na ty články, jež by měly zůstat čtenářům dostupné trvale. ČESKÁ LITERATURA  1/2019 Daniel Just: Literatura a život Sebestylizace jako strategie v autobiografických a esejistických textech Bohumila Hrabala Texty Bohumila Hrabala není snadné kategorizovat jako fiktivní nebo faktické. Mnoho jeho literárních fikcí, například Postřižiny a Ostře sledované vlaky, je výrazně autobiografických, […]

Zlaté dítě Sdílejte radost ze čtení Celoroční soutěž pro: rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci, příbuzní, kamarádi…) – kategorie Askupiny (třídy, kluby, kroužky…) – kategorie B Jak soutěžit? Vyberte si jeden z nominovaných či oceněných titulů z uplynulých ročníků Zlaté stuhy, které naleznete zde.Společně se začtěte, inspirujte se a nechte knihu ožít. Překvapte nás. Kreativitě se meze nekladou. Složte píseň, báseň, vytvořte vlastní ilustrace, pokračujte v příběhu, nafoťte místo, kde by se mohl děj odehrávat, dramatizujte text, ušijte si kostýmy, […]

Kategorie: Články, Čtenářství

Časopis Česká literatura vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR je dočasně plně dostupný (včetně nejnovějších čísel). Ve spolupráci s ÚČL budeme v následujících týdnech a měsících přinášet příspěvky upozorňující na ty články, jež by měly zůstat čtenářům dostupné trvale. Česká literatura 4/2019 Jakub Češka: Poslední román Milana Kundery jako reflexe, reinterpretace a pointa svébytné autorské poetiky. Studie o slavnosti bezvýznamnosti „Milan Kundera ve svém posledním románu La fête de […]

Z Goethova institutu: Shrnující článek určený prvotně pro jazykáře, ale jako opakování či připomenutí určitě nezaškodí: „Přichystejte si chyby, které Vaši studenti udělali během online výuky nebo v textech. Nechte potom skupiny studentů, aby chyby samy vyhledaly, opravily a prodiskutovaly je. Výsledky proberte s ostatními. Abyste dosáhli úspěchu systematického učení, ujistěte se, že omezujete počet chyb a typů chyb. Vyberte chyby, které budou zajímat více studentů a které se často […]

Profesor Jiří Přibáň patří k vědeckým osobnostem se širokým odborným záběrem, což dokládají i jeho četné eseje, v nichž se vyjadřuje kromě právní problematiky i ke společenským, filosofickým či uměnovědným otázkám. V Salonu deníku Právo publikoval i následující zamyšlení věnující se mizení tolerance v současné západní společnosti a kořenům i důsledkům tohoto stavu, jako je například tzv. „cancel culture“ či proměna dříve svobodomyslného akademického prostředí v prostor sloužící hlavně ke […]

Z příspěvku Štefana Klímy, ředitele ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, publikovaného na webu Pedagogické info. „Jednoznačně prioritou musí být schéma, které bude jednoduché, bude provozované v jedné aplikaci a úkoly budou zadávané ve školním informačním systému.Po zkušenostech z jarní výuky jsem stanovil tři druhy hodin pro distanční výuku. Prvním druhem jsou klasické video hodiny (v rozvrhu je máme označené zeleně), kterých musí být optimální počet s ohledem na psychohygienu žáků […]

Časopis Česká literatura vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR je dočasně plně dostupný (včetně nejnovějších čísel). Ve spolupráci s ÚČL budeme v následujících týdnech a měsících přinášet příspěvky upozorňující na ty články, jež by měly zůstat čtenářům dostupné trvale. ČESKÁ LITERATURA 2/2020 František Kölbl: Kulturní konstruování Krále Šumavy „Předkládaná studie se zabývá literárními a filmovými reprezentacemi tzv. Krále Šumavy a příběhy, které jsou námětem blízké (převaděči a ochrana státní hranice). […]

Na stránkách Českého literárního centra se Jan Lukavec snaží odpovědět na otázku, jaká je současná česká reportážní literatura. Všechny představované tituly slibují zajímavé, i když většinou neveselé čtení. Dvě ukázky: Petra Procházková je (…) autorkou reportáže Poprava – věc veřejná z knihy Utřete tělesné šťávy (Praha: G plus G, 2001). Zmíněná kniha Fenomén: Polská literární reportáž tuto reportáž chválí jako jediný český příklad textu, který se blíží reportážím polským a rozsahem i formou by mohl „odpovídat […]

V hlavní roli maturita – Městská divadla pražská: Švejk/Hašek Evžen Oněgin Revizor Odmaturuj s Moravským divadlem Olomouc: Evžen Oněgin Petr a Lucie Cyrano z Bergeracu Matka Maryša Jak je důležité míti Filipa Noc na Karlštejně Hamlet Krvavá svatba Postřižiny Revizor