Nové číslo Didaktických studií (2/2022), časopisu PedF UK, je tematicky zaměřeno na mluvený jazyk. Z obsahu: Jana Vlčková-Mejvaldová: Kultura mluveného projevu v přípravě učitelů Darina Hradilová: Mluvení – podceňovaná komunikační dovednost Kamila Smejkalová: Syčák, sumýš, ližiny aneb úskalí vyjmenovaných slov K tématu viz též příspěvky zde, zde či zde.

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Představovat čtenářům a cinefilům první dámu českého překladu jistě není třeba. Web ČT art s ní však publikoval zajímavé interview u příležitosti uvedení dokumentárního filmu věnovaného této mimořádné osobnosti do českých kin. Z textu citujeme: Stručné sdělení „České titulky: Anna Kareninová“ provází filmové diváky už pěkných pár let. Co se za ním skrývá, teď překladatelka a editorka Anna Kareninová vypráví také ve filmu. Dokument Je nalezena tím, koho hledá o ní natočil […]

Z rozhovoru s Hanou Košťálovou, programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu: Co to vlastně znamená, že někdo umí „dobře číst a psát“? Automaticky by si člověk představil třeba krasopis nebo rychlost čtení…  Dobře číst znamená porozumět tomu, co text doslova říká: to je základ. Pokud nerozumíme slovům a větám, nemůžeme přemýšlet o tom, co text znamená – proč byl napsán, čeho chtěl autor dosáhnout a u koho. Čtenář potřebuje rozklíčovat také to, jak […]

Kategorie: Články, Čtenářství

Manuál vytvořený v rámci aktivit NPI (tehdy NÚV) v r. 2012. Z úvodu: „Manuál je určen zejména učitelům, ale i ředitelům ZŠ nebo SŠ. Manuál se zabývá teoretickým vhledem do problematiky práce s výukovými cíli a vysvětlením aplikace evaluačního (hodnotícího) nástroje ve fázích definování, realizování a ověření výukových cílů. Výstupem evaluačního nástroje je posuzovací arch, ve kterém se nachází výsledný záznam naplnění výukových cílů. Předpokladem používání evaluačního nástroje je dovednost […]

Termín konání: 22. března 2023, 15.30 – 18.30 Místo konání: The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s., Sokolovská, Praha 9 Obsah – témata programu  Program je určen pro pedagogy středních škol a gymnázií. Prostor bude věnován těmto oblastem:  Interpretace literárního textu  Interpretace poezie ve třídě – inspirovat se budeme koncepcí Zdeňka Kožmína (Interpretace básní)  Metody kritického myšlení při interpretaci literárního textu  Literární esej (komentář k literárnímu textu) – psaní eseje  Literární esej (komentář k literárnímu textu) […]

Kategorie: Výuka a škola

Dotaz:Chtěl bych Vás požádat o radu, které z následujících variant jsou přípustné:1. V případech, kdy by zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.2. V případech, kdyby zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.3. V případech, když by zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.Pokud by se jednalo o větu bez úvodního v případech, použil bych pouze variantu 2, kdyby, tedy: Kdyby zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba. Ve znění nahoře […]

Materiál je dostupný na gramotnosti.pro; o projektu více zde. Z úvodu: Představujeme vám publikaci Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Publikace vznikla pro učitele mateřských a základních škol jako nástroj, který usnadňuje stanovování výukových cílů a poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků ve čtenářské gramotnosti napříč praxí školy. Primárním cílem je poukázat nejen na to „co“ a „proč“ učit, ale především „jak“ učit, aby každé dítě a každý […]

Metodická příručka vznikla v rámci aktivit Národního kabinetu českého jazyka a literatury. Autorský kolektiv: Mgr. Soňa Havlíčková, Mgr. Radka Brejchová, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Hynek Krátký. Z úvodního slova: „Prvotní myšlenka představit hodnocení byla postupně doplněna o další důležité aspekty, kterýmnení v procesu rozvoje a zadávání písemné (slohové) práce ve škole věnována náležitá pozornost.Jedná se o podobu zadání, jež zásadním způsobem podmiňuje […]

Z jazykového koutku v časopise Vesmír: Jazyk umí být oproti realitě o krok napřed – může uchopit i jevy hypotetické, dosud neexistující. Protože prezidentské volby letos nebyly jen volbou prezidenta, ale zatím nejmožněji1) i prezidentky, přinesly jednu zajímavou otázku: Jak označovat životního partnera prezidentky analogicky k tradičnímu sousloví první dáma. Objevoval se první pán, muž, gentleman nebo manžel. Kdo z nich se může nejspíš ujmout? U manžela a muže může číslovka první snáz než u dalších dvou aktivovat význam řazení nejen podle důležitosti (nejvýše postavený muž v zemi), […]