Obsah čísla 1 Obsah čísla 2 Obsah čísla 3 Obsah čísla 4 Obsah čísla 5 Webové stránky

Aktualizace ze dne 10. 11. 2018: Příspěvek doplňujeme o komentovaný seznam literatury k proběhnuvšímu semináři. Doplňujeme, že při vytváření podkladů pro účastníky semináře doc. R. Adam vycházel ze svých dvou článků psaných pro časopis Český jazyk a literatura. Oba bychom rádi přetiskli (publikování druhého z článků se teprve chystá). Asociace češtinářů pořádá seminář k výuce morfologie na ZŠ a SŠ.  Seminář vedený doc. Robertem Adamem (PedF a FF UK) proběhne v sobotu […]

Výuka latiny je na českých gymnáziích na ústupu. Přinášíme dva texty, jež věcně a bez jakéhokoli staromilectví ukazují, že tuto tendenci nelze vnímat jako pozitivní. Prvním z nich je rozhovor s Lucií Pultrovou z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy: „Proč je podle vás nutné, aby se děti učily latinsky?  Z mnoha důvodů. Jak už jsem zmínila, je to jazyk naší minulosti a našich významných předků a my se prostřednictvím […]

Příběh Čechů žijících v cizině, příběh cizinců žijících v Česku, příběhy osobností zastupujících nejrůznější národnostní a etnické menšiny. Dokumentární cyklus Babylon takových příběhů odvyprávěl více než tisícovku. (…) Za jeho existencí stojí autorka projektu, scenáristka, režisérka a dramaturgyně Marta Růžičková: „Hlavním kritériem při výběru osobností, jejichž životní příběh pořad Babylon zachytí, není jen skutečnost, že někoho osud zavál do jiné země. Jde o vlastní přístup a postoj daného člověka ke svému životu. Když se někdo, kdo nic nemá nebo […]

„Pochopení všech okolností důležitých pro objasnění významu umožňuje etymologie obou slov. Hoax je výraz z angličtiny střední doby (asi ze 17. století) a vznikl, pokud můžeme etymologům věřit, jako přesmyčka z hocus, trik (připomeňme si známou kejklířskou formuli hokuspokus, která má aspoň zvukově napodobovat latinu). A phishing je pravopisná hříčka signalizující souvislost stylově neutrálního označení rybářské aktivity (fishing) se skupinou sofistikovaných výrazů, které se v anglickém pravopise píšou s počátečním ph- jako philosophy, philology […]

Z průvodního dopisu k pozvánce: Vážení kolegové, dovoluji si vás pozvat na mezinárodní konferenci Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání, která se bude konat ve dnech 16. – 17. května 2019 v Praze. Tato konference zahájí sérii dalších aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského v letech 2020 – 2022. Program konference najdete ZDE. Rádi bychom Vás upozornili, že program konference této akce je již uzavřen. Přivítáme Vaši aktivní účast během diskuze […]

Aktualizace ze dne 5. 11. 2018: Termín pro výběrová řízení byl prodloužen do 3. 12. 2018. V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů. Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání […]

Kategorie: Výuka a škola

„Literární kronika první republiky vznikla za krátkou dobu, během roku a půl. Publikace je společným dílem literárních historiků, historiků kultury a archivářů z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze, Památníku národního písemnictví a Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd v Bratislavě. Pavel Janáček, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vyzdvihuje dlouhodobě kvalitní vztahy mezi zmíněnými institucemi, bez kterých by takto obsáhlý titul nemohl vzniknout.“ Více ZDE. Výstava […]

Kategorie: Česká, Články

Z diskusí k výzvě založit neformální češtinářské sdružení vzešla myšlenka vytvoření stálé platformy věnované aktuálním problémům výuky českého jazyka a literatury. ASČ proto ve spolupráci s dalšími češtináři ze základních, středních a vysokých škol zakládá Češtinářské fórum (ČeF). Jeho činnost bude spočívat v organizování studiových diskusí (jejich videozáznamy budou volně dostupné), vzdělávacích seminářů aj. Přípravu každé z aktivit budou zajišťovat učitelé ze základních a středních škol ve spolupráci s bohemisty příslušné specializace. Akce budou otevřené […]

Kategorie: Výuka a škola