Autoři stojící za webovými stránkami Pročeštinu, jež nabízejí „zejména žákům, ale také učitelům, rodičům i veřejnosti služby v oblastech směřujících k úspěšnému zvládnutí různých situací souvisejících se školním předmětem český jazyk a literatura“, připravili k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka (připadá na 21. února) několik hravých úkolů pro malé i velké čtenáře. Hravé úkoly ZDE Další ukázky z webu ZDE, ZDE či ZDE.

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Autorovy stránky věnované nejrůznějším aspektům tvůrčího psaní obsahují řadu (volně dostupných) inspirativních materiálů, např. Jak dobře znáte svého hrdinu? či Charakterovník.

Kategorie: Čtenářství

Ten můj fotr, to je vám takovej kokot. Věčně chce, abych mu pomáhal v krámě a tlemil se tam na lidi, co mi jsou úplně víte kde, jen proto, že jsou to prej zákazníci a dávaj nám vydělat. A když přivezou bednu s novým zbožím, tak na mě volá: „Chlapče, pojď se kouknout, jaký jsou tu hezký reklamní obrázky!“ Mu snad jebe, ne? Copak jsem zvědavej na nějaký připitomnělý plakáty s ženskou, jak […]

Kategorie: Čtenářství

Subjektivně zabarvený popis rozhodně nepatří mezi útvary, jejichž tvorbu by nadšeně vyhledávali jak žáci, tak učitelé – vyžaduje totiž talent. Bez něj až příliš často vzniknou práce, v nichž autoři pouze s větší či menší mírou invence aplikují poznatky o využití personifikací, přirovnání, básnických přívlastků a dalších prvků, o nichž se dozvěděli třeba v předchozí analýze vzorového textu. Eliška Přikrylová z kvarty Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov však z […]

Část 1 (období 2000-2010) Část 2 (období 2010-2019) Publikováno na stránkách Českého literárního centra.

Kategorie: Čtenářství

Testy jsou dostupné ZDE.

Kategorie: Didaktický test

Školní seznamy literárních děl jsou sice od původu textem administrativního charakteru, představují však dokument vypovídající mnohé o konkrétní škole, učitelích a jejich pojetí výuky. Svého času jsem – budu mírný – kroutil hlavou, když jsem mezi položkami nacházel třeba sedm dílů Harryho Pottera, Rukopis zelenohorský či Bibli; nemluvě o tom, že v seznamech se objevovaly chyby ve jménech autorů i názvech děl. I přesto byla už sama existence takovéhoto seznamu […]

Martina Skalková, působící na ZŠ Lánov, při výuce s úspěchem využívá aktivizační prvky a vlastní projekty nejrůznějšího typu. Aktivity vylíčené v článku jsou podle našeho názor velmi inspirativní i pro výuku na střední škole (v níž se mohou dobře propojovat s klasickou interpretací textu, různými formami výklady a dalším metodami). Nalákat žáky základní školy k četbě literárních děl klasiků světového romantismu se zdálo být v konkurenci současné dětské literatury, kterou reprezentoval Harry […]

Doc Antonín Jančařík, tajemník Jednoty českých matematiků a fyziků, publikoval na svém facebookovém profilu níže uvedený návrh: Přemýšlel jsem, jak nastavit společnou část maturitní zkoušky. Navrhuji zachovat 3 povinné předměty: Český jazyk, cizí jazyk a matematika, ale upravit § 78a ods. 6) a to takto:Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná ALESPOŇ DVĚ povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky. (Současné znění je Žák […]

Kategorie: Maturita