Dotaz:Moje kamarádka otevírá kosmetický salon, který sídlí u místního zámku. Jako název si zvolila Salon u zámku. Jsou první písmena v názvu správné? Je možné si název, včetně prvních písmen zvolit dle toho, jak kdo chce?Paní M. V. Odpověď ASČ:Odpověď na tento dotaz by tazatelka nalezla v normativní Internetové jazykové příručce, která řeší 95 % běžných jazykových jevů. V tomto případě viz odkaz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=187, odst. 5: „Velké písmeno se píše […]

První část přehledového článku publikovaného na webu Českého literárního centra

Drobné upozornění na drobné jazykové koutky. Prázdniny Ahoj Čau Poradna ASČ: Existuje synonymum ke „sbohem“?

Vzhledem k opakujícím se podnětům od češtinářů z nejrůznějších typů škol otevíráme tímto diskusi, jež by se postupně měla dotknout nejrůznějších aspektů nastolených témat. Pro zájemce o ni jsme připravili dva dokumenty Google, jeden pro diskusi o výuce na 2. stupni ZŠ, druhý pro diskusi o výuce středoškolské. Protože základním východiskem pro výuku literatury jsou příslušné rámcové vzdělávací programy, kde jsou formulovány vzdělávací cíle (očekávané výstupy) a obsah učiva, v úvodu se […]

„Pořád dumám, jak smysluplně zkoušet literaturu. Metoda, která asi nebude sedět každému, není výsledkem nějaké hluboké úvahy, byl to okamžitý nápad vedený potřebou dozkoušet třeťáky a mít možnost hodnotit formativně. Určitě ji nějak doladím, protože se osvědčila mj. i v tom, že opravování je zábava. Tak tady je příklad (…)“ Těmito slovy uvedla Monika Stehlíková působící na plzeňském Gymnáziu na Mikulášském náměstí práci studentky Lucie Franové: Zdar Durych, vkládam velkou […]

Článek ZDE, publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 1, 2018-19 K přejímkám též ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

Obsah časopisu ZDE Diana Svobodová: Cizojazyčné přejímky ve výuce češtiny Krátké ukázky z některých článků: Petr Čornej: Kulturní dimenze české státnosti Erik Gilk: Muž trojí profese s cirkusáckým srdcem (o Eduardu Bassovi) Marie Čechová: Srovnání nesrovnatelného? Znalosti funkční morfologie u žáků před 50 lety a dnešních bohemistů Alena Zachová: K. J. Erben – obraz osobnosti básníka jako kulturního konstruktu

„Věděli jste například, že kniha vás může natolik zatáhnout do děje, že se aktivují určité části mozku a vy tak spolu s hrdiny knihy můžete prožívat jejich dobrodružství téměř jako svou vlastní zkušenost? Například výzkumníci ve Španělsku zjistili, že při čtení slova „skořice“ se aktivuje čichová část mozku a při čtení o fyzických akcích („Pablo kopl do míče“) se stimuluje motorická oblast mozkové kůry.“ Článek na webu idnes.cz

Kategorie: Čtenářství

Pracovní listy dostupné ZDE. Časopis Pro češtinu ZDE.