Dotaz:Rád bych se zeptal na přívlastky těsné a volné. Prakticky ve všech příkladech, které se dají běžně najít, se používají jen přívlastky, které využívají přídavných jmen odvozených od sloves (navštěvující, hraný atd.). V materiálech Masarykovy univerzity je dokonce přímo zmíněno, že přívlastek těsný a volný má smysl řešit jen u shodného přívlastku. Viz zde. Je tomu ale skutečně tak? První část mého dotazu je asi jasnější, lze myslím použít i jiná přídavná […]

Dotaz:Prosím o radu při určení druhu podmiňovacího způsobu v první větě tohoto souvětí: Kdybys mu zavolal, byl by to jistě připravil. Podle tvaru kdybys zavolal by mělo jít o podmiňovací způsob přítomný. Podle významu (děj v minulosti neuskutečněný) ale o podmiňovací způsob minulý.Asi bych dala přednost určování dle významu, ale nejsem si zcela jistá.Paní A. N. Odpověď ASČ:V podobných kolizních případech dáváme – až na opravdu nečetné výjimky – přednost formě. (Jednou […]

Více informací

Kategorie: Články

Za jeden ze zásadních zážitků končící divadelní sezony považuji generální zkoušku hry Ivana Vyrypajeva Cherry Man ve Stavovském divadle. Předmětem tohoto příspěvku však není můj divácký zážitek (i když bych se o něj také ráda podělila), ale události, které se odehrály ve chvíli, kdy „padla opona“ a publikum mělo možnost se zúčastnit setkání s tvůrci inscenace. Aniž bych stihla zpracovat pocity beznaděje z apokalyptického závěru hry, už mě ovládlo silné […]

Z článku na portálu Učitel21: „Mnohý učitel je přesvědčen, že jeho předmět je ten nejdůležitější. Jedině v případě českého jazyka je to ale opravdu pravda. To je samozřejmě nadsázka na úvod, jejíž funkcí je nalákání čtenářstva… Ale je zkrátka fakt, že český jazyk jako jazyk národní, pro většinu dětí mateřský a pro všechny děti jazyk vyučovací je předmětem centrálním s koncentrační působností: umí-li žák dobře, tedy funkčně ovládat svou mateřštinu, pomáhá mu […]

Kategorie: Výuka a škola

Pavla Vočková o sympoziu zaměřeném na školní návštěvy divadelních představení a lektorské doprovodné programy: Škola v divadle, divadlo ve škole 23. května 2024 uspořádalo kladenské Divadlo Lampion ve spolupráci s oddělením školství Magistrátu města Kladna a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) sympozium Lampion školám. Cílovou skupinou byli ředitelé a pedagogové základních škol. Zastřešujícím tématem celodenního setkání byly školní návštěvy divadelních představení a lektorské doprovodné programy. Ačkoliv akce byla […]

Přebíráme z facebookové stránky Helmuta Sternenhocha (26. 5. 2024): „Sade: potěšení z četby zjevně pramení z jistých trhlin (nebo jistých kolizí): dochází ke střetu protichůdných kódů (například vznešeného a nízkého), pompézní neologismy vyvstávají vedle těch zesměšňujících, pornografie se vytváří ve větách tak čistých, že by mohly být považovány za příklady z učebnice gramatiky.“ – Roland Barthes „Nejzavilejší, nejšpinavější lidská svinstva, nejen jednotlivecky lidská, ale i společenská, líčí Dostojevskij jazykem slušným, […]

Kategorie: Články, Literatura

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. České protektorátní drama   Antologie České protektorátní drama představuje veřejnosti dvanáct divadelních a šest rozhlasových her, které vznikly a/nebo byly uvedeny v období protektorátu a z nichž zhruba polovina není čtenářsky dostupná, či dokonce nikdy nebyla publikována. Cílem svazku je vytvořit představu o dobové původní dramatické tvorbě, což je v knize podpořeno také […]

Dominik Melichar: Krocení nestvůr nevědomosti Páteří přítomného svazku je článková bibliografie samizdatového časopisu Acta incognitorum, jejž učená společnost Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis vydávala víceméně s měsíční periodicitou téměř třináct let (1976–1988). Jde nejen o nejdéle vycházející a kompletně dochované české literární samizdatové periodikum období do roku 1989, ale také o jedinečný zdroj představující neoficiální kulturu z mimořádně osobní perspektivy.Úvodní studie Dominika Melichara činnost SIE analyzuje a sleduje vývoj diskutovaných témat a […]