Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.
Jana Vrajová: Spisovatelkou z přesvědčení. Tvorba Terézy Novákové v diskurzivním různohlasí přelomu 19. a 20. století 
Kniha nabízí interpretační sondy do tvorby Terézy Novákové a otvírá její myšlenkový svět poněkud odlišně od toho, jak byl ustaven dosavadní literární historií (v minulosti pak především marxistickou kritikou). Ta v jejích dílech leckdy až nepřiměřeně akcentovala sociálně kritický tón. Autorka vnímá Novákovou jako spisovatelku pevně ukotvenou v mravní a duchovní tradici svého národa a zároveň plnou pochopení pro vše lidské. Nahlíží na její dílo jako na průsečík směrových tendencí přelomu 19. a 20. století, čímž přispívá k současným diskusím o různých podobách realismu a jejich koexistenci s rodícím se modernismem.  Více informací > 
Pozvánky
Kulturbrücke Fratres 6. Juni 2024 | 15:00
Před 100 lety zemřel ve věku 40 let v sanatoriu Kierling u Vídně pražský spisovatel Franz Kafka. Jeho výročí úmrtí si připomeneme i během kulturního festivalu Kulturní mosty Fratres, kdy bude jeden den věnovaný právě jemu. S přednáškou o Franzi Kafkovi vystoupí G. Steinlechner a v rámci autorského čtení se představí J. Rudiš a B. Setzwein. Akce proběhne v Gutshof Fraters (Fratres 11, 3844 Fratres, Rakousko). Více informací > 
Výstava: Kafka a Praha aneb ozvěny kafkovského kolokvia od 25. června 2024 
Pražský literární dům autorů německého jazyka srdečně zve na výstavu fotografií z porevolučního mezinárodního kolokvia Kafka a Praha, které se uskutečnilo v roce 1992 v pražském Goethe institutu a bylo symbolickým znovuotevřením svobodné diskuse nad Kafkovým dílem. Snímky a dobové tiskoviny budou vystaveny v prostorách Kafkova rodného domu, současném sídle Galerie POINT (Náměstí Franze Kafka 24/3, 110 00 Praha 1). Více informací > 
Výstava českého současného komiksu v Madridu do 14. září 2024 
Výstava s názvem Tady a teď představí díla deseti současných autorů komiksů, z nichž někteří již dosáhli významných mezinárodních úspěchů. Český komiks se ještě nikdy nevyvíjel tak dynamicky. V posledních dvou desetiletích se na komiksové scéně vystřídaly tři vlny autorů, kteří mohli svobodně tvořit a publikovat. Přestože byli omezeni narušením místní tradice během dlouhých let komunismu, díky autorům, kterým se věnuje zmíněná výstava, je český komiks žánrově bohatší než kdykoli předtím. Výstava probíhá v Casa del Lector (P.º de la Chopera, 14, Arganzuela, 28045 Madrid, Španělsko). Více informací > 
Call for Papers 
Slavic Game Studies: Spieladaptionen historischer und literarischer Erzählungen
 Deadline 30. Juni 2024
Der Workshop „Slavic Game Studies: Spieladaptionen historischer und literarischer Erzählungen“ will intermedialen Transferprozessen zwischen Geschichte, Literatur und Spiel(en) nachgehen. Im Zentrum unseres Interesses stehen Spieladaptionen historischer und literarischer Erzählungen, wobei aber auch der umgekehrten Transferrichtung, der Aneignung von Spielstoffen und -mechaniken in Texten, Aufmerksamkeit zukommen soll (Viktor Pelevin, Jurij Andruchovyč). Der Fokus soll dabei auf slavische Kulturen im weitesten Sinne gelegt werden: Die untersuchten Spiele und/oder Texte sollten entweder ihrem Inhalt oder ihrer Herkunft nach zumindest einen Bezug zur Slavia aufweisen. Mehr Informationen > 
CLS INFRA Fellowship Programme First deadline for evaluation: July 29, 2024 
The CLS INFRA Fellowship Programme provides access to a wide range of data, tools and knowledge. Scholars from literary studies or with an interest in computational literary methods are invited to apply for a fellowship grant at one of our infrastructure providers. Successful applicants will not only obtain free-of-charge physical access to the infrastructure, but in the context of the overall project they will become part of the larger CLS community. More information > 
Körper – Geschlecht – Gender. Interdisziplinäre Perspektiven
 Deadline 1. August 2024
Die geplante Tagung verortet sich an der Schnittstelle von Körperdiskursen und Genderforschung und möchte die komplexen Zusammenhänge zwischen Körper, Geschlecht und Gender in interdisziplinärer Perspektive beleuchten. Mehr Informationen > 
Legitimation der Literatur. Immanente Poetiken in Werken von Kafka, Celan und Jelinek  Deadline 18. August 2024
Als Teilnehmer:innen werden in erster Linie Nachwuchswissenschaftler:innen aus den Disziplinen angesprochen, die an einem fächerübergreifenden Austausch zu immanenten Poetiken in Werken von Kafka, Celan und Jelinek, ihrer Intertextualität sowie ihrer literarisch-produktiven Wirkung interessiert sind. Die deutsch-französische Perspektive zielt darauf ab, terminologische Fragen zur Erfassung des Phänomens zu klären und die Forschungen der beiden Sprachräume zu diesem Thema stärker miteinander zu verbinden. Die Beiträge können sich auf einzelne Werke oder ihre intertextuelle Dimension beziehen und beispielsweise aus den Bereichen Germanistik, Romanistik, Komparatistik, Übersetzungswissenschaft und Theaterwissenschaft stammen.  Vorgetragen werden kann sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. Der Workshop findet am 8. und 9. November 2024 an der ENS Paris statt. Mehr Informationen > 
CfP 18th International Conference of Young Slavists
 Deadline August 31, 2024
We have the pleasure to inform you that on 5 till 7 December, 2024, the 18th International Conference of Young Slavists will take place at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. This year the topic of the conference will be „Hegemony in Slavic Area“. We hereby ask you to inform your colleagues about the possibility of applying for this conference (information poster in the attachment). The conference is intended for bachelor’s and master’s degree students, doctoral students and young researchers under the age of 35. Conference languages: all Slavic languages and English.   More information > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
2 postdoktorale Fellowships, Projekt „Belgien auf Deutsch und Tschechisch ‚gelesen‘ (1870-1939)“, Universität Louvain/ Universität Bruxelles Bewerbungsfrist 12. Juli 2024 Im Projekt „Belgien auf Deutsch und Tschechisch ‚gelesen‘ (1870-1939): multilaterale und nicht-hierarchische Ansätze eines Kulturtransfers“ sind zum 1.10.2024 befristet auf zwei Jahre (bis 30.09.2026) 2 Stellen eines Postdoktoranden / einer Postdoktorandin zu besetzen, 1 an der Université Libre de Bruxelles (ULB) und 1 an der Université catholique de Louvain (UCLouvain). Mehr Informationen >
Nové publikace
Václav Jindráček: Jak se učí poezie
Kniha vychází z dat, která byla mezi lety 2013 a 2021 získána pozorováním a nahrávkami výuky na základních a středních školách. V bohatě rozvrstveném materiálu jsou popsány různé typy mluvených projevů, které pronášejí učitelé a žáci, když hodnotí poezii a vytvářejí její metatextový obraz: na jedné straně jsou mytizující soudy, mnohdy vyvolané potřebou vytvořit představu o jasné kategorizaci literární produkce, na straně druhé se ocitají výroky, které rozrušují tyto vžité představy a v posuzování básnických textů připouštějí nesnadnou a nesamozřejmou uchopitelnost jejich významu.  Více informací >
Milada Součková: Má písmena
Pod souborným názvem Má písmena představuje Česká knižnice čtveřici žánrově odlišných, avšak motivicky provázaných textů Milady Součkové. Zvolený titul zvýznamňuje ústřední téma autobiografické linie autorčiny tvorby — vlastní akt psaní. Svazek edičně připravili Kristián Suda, Jakub Říha a Zuzana Říhová, komentář napsala Zuzana Říhová. Více informací >
Česká literární bibliografie V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o knihách, které byly zpracovány v červnu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď