Dominik Melichar: Krocení nestvůr nevědomosti Páteří přítomného svazku je článková bibliografie samizdatového časopisu Acta incognitorum, jejž učená společnost Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis vydávala víceméně s měsíční periodicitou téměř třináct let (1976–1988). Jde nejen o nejdéle vycházející a kompletně dochované české literární samizdatové periodikum období do roku 1989, ale také o jedinečný zdroj představující neoficiální kulturu z […]

Veronika Košnarová: Na okraj literární tvorby českých výtvarníků  Soubor esejů Na okraj literární tvorby českých výtvarníků je věnován textům českých výtvarníků 20. století, jejichž literární činnost tvoří minoritní, přesto pozornosti hodnou část jejich díla. Zastoupeni jsou autoři různých generací, rozmanitých naturelů, věnující se malířství, kresbě, grafice, sochařství, fotografii i filmu. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány monograficky, žánrově, tematicky […]

Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století  Ačkoliv se fenomén putování jako cesty, jež má smysl sama o sobě bez ohledu na svůj cíl či praktický účel, jistě nezrodil až v 19. století, obohatila tato epocha putování fyzické i duchovní o nové podstatné dimenze, například o putování za slavnými umělci. Zejména druhá […]

Petr Málek: Čtení o Vladislavu Vančurovi  Antologie Čtení o Vladislavu Vančurovi s podtitulem Kritické rozepře (1923–1969) anebo „Pravda se zle oře“ je chronologicky uspořádaným výborem z kritických, polemických a bilančních článků, představujících spisovatelovu osobnost v jejích proměnách od experimentátora a revolucionáře formy po klasika moderní české prózy. Texty se soustředí na období, kdy se autorův kritický a literárněhistorický obraz […]

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Jiří Brabec: Periodika a sborníky 1939–1945  Noviny, časopisy a knižní publikace, které vycházely v letech 1939–1945 za tzv. Protektorátu a česky v zahraničí, charakterizuje literární historik Jiří Brabec v jejich základním směřování, okruhu spolupracovníků a […]

Rozpravy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – 2024/2: Anotace: Přečíst celou knihu od začátku do konce je pro mnoho lidí stále náročnější úkol, čemuž se v dnešním světě nemůžeme divit. Sociální sítě tříští pozornost, obecně se zhoršuje schopnost se soustředit a v neposlední řadě, proč číst zdlouhavé pasáže, když lze stejný příběh […]

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. The Emerging Contours of the Medium  The Emerging Contours of the Medium explores a crucial aspect of media thinking, focusing particularly on the ‚mediality‘ of literature, a medium that remains today on the margins of the […]

Z webu ÚČL AV: Do mozaiky máchovských studií jsme v nedávné době přidali tři další kameny: digitální vědecké vydání Máje je nyní dostupné online, v České knižnici vyšla nová edice Máchových próz a deníků a Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal publikaci Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky). „Ve skutečnosti jen velmi málo z toho, co dnes ‚víme‘ o Karlu Hynku Máchovi […]

Kategorie: Mácha Karel Hynek

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Viktoria Funk-Nešić: „Die nachgiebige Reife Shakespeares lädt ein zur Willkür“. Vladimír Holans Auseinandersetzung mit Hamlet  Vladimír Holan war einer der bedeutendsten tschechischen Lyriker des 20. Jahrhunderts. William Shakespeare diente ihm lebenslang als eine Quelle künstlerischer Inspiration, […]