Některé facebookové aktivity Františka V. Ryčla jsme již představovali zde či zde. Dnes upozorňujeme na jím spravovanou skupinu Opožděné recenze, jež je určena pro „krátké recenze, glosy a kritické připomínky ke knihám, které stojí za pozornost, i když nejsou mediálně aktuální“. Najdeme zde příspěvky podnícené nepředstíraným čtenářským zájmem, psané nikoli na efekt, ale poučeně a […]

Anotace projektu Českého rozhlasu, redakce Radia Prague International: Kafka, Čapek, Kundera, Havel – to jsou celosvětově známá jména. Jak je to s dalšími? Nakolik jsou čeští autoři překládaní v zahraničí? Najdete v knihkupectví v Berlíně, Madridu, Moskvě, Paříži nebo New Yorku vedle tradiční knih jako „Osudy dobrého vojáka Švejka“ i díla současných českých spisovatelů? V redakci Radio Prague International se tak […]

Pozvání přichází od Alice Jedličkové (ÚČL AV ČR) článkem Divá Bára aneb O jinakosti (Český jazyk a literatura, 2/2020-21). Viz též: Alice Jedličková: S B/babiččiným vyprávěním do nového školního roku

Kategorie: Němcová Božena

Letošní rok se v české literatuře nese i ve znamení dvoustého výročí narození jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek – Boženy Němcové. Výběrově proto upozorňujeme na některé rozhlasové pořady či texty, které tuto skutečnost reflektují. Stanice ČRo Vltava připravila „Vltavský týden s Boženou„, v němž upozorňuje na hned několik premiér i řadu archivních titulů. Poslechnout si […]

Jiří Peňás: Za Otou Pavlem na Olšanech Životopis Oty Pavla jako lekce citlivosti (o knize Aleksandra Kaczorowského) Oba články vyšly v r. 2020 v časopise Echo.

Kategorie: Pavel Ota

Emily Dickinsonová stála spolu s Waltem Whitmanem a Edgarem Allanem Poem u zrodu moderní americké poezie. Zatímco do poloviny 20. století to byl Whitmanův hlas, který se nejzvučněji ozýval v dílech amerických modernistů a poté i v dílech beatníků, v současnosti je to tišší, ale o to výraznější hlas Emily Dickinsonové, který fascinuje kritiky, čtenáře, a dokonce i filmové producenty. Její život byl po dlouhá desetiletí popisován jako […]

Kategorie: Dickinsonová Emily

Námětem této úvahy jsou proměny zobrazení v literárních dílech s tematikou holokaustu. Aleida Assmannová píše, že kultura paměti holokaustu prodělala „etický obrat“; kategorie jako oběť, přeživší a svědek získaly od devadesátých let minulého století vysoký morální status. Holokaust se na přelomu tisíciletí proměnil v euroamerické civilizaci v globální obraz, obecně reprezentuje nelidskost ve vztahu k […]

Kategorie: Lustig Arnošt

Anotace: České literární centrum oslovilo čtyři odborníky ze čtyř evropských zemí, aby se v několika stech slovech pokusili shrnout trendy v literatuře pro děti a mládež v jejich zemi. V listopadu začínáme články o situaci v Německu a ve Francii, v prosinci budeme pokračovat Británií a Španělskem. Článek ZDE

Časopis Česká literatura vydávaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR je dočasně plně dostupný (včetně nejnovějších čísel). Ve spolupráci s ÚČL přinášíme příspěvky upozorňující na ty články, jež by měly zůstat čtenářům dostupné trvale. Texty Bohumila Hrabala není snadné kategorizovat jako fiktivní nebo faktické. Mnoho jeho literárních fikcí, například Postřižiny a Ostře sledované vlaky, je […]

Kategorie: Hrabal Bohumil