Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.
České protektorátní drama  
Antologie České protektorátní drama představuje veřejnosti dvanáct divadelních a šest rozhlasových her, které vznikly a/nebo byly uvedeny v období protektorátu a z nichž zhruba polovina není čtenářsky dostupná, či dokonce nikdy nebyla publikována. Cílem svazku je vytvořit představu o dobové původní dramatické tvorbě, což je v knize podpořeno také odbornými studiemi o dramatické produkci a divadelním provozu a o kontextu rozhlasové „slovesnosti“ za okupace. 
Více informací > 
Pozvánky
Svět knihy 2024 23. − 26. května 2024
Ústav pro českou literaturu AV ČR připravil v rámci festivalu Svět knihy tři pořady: • Robert Kolár, Jiří Flaišman: Jak se učí literatura? • Jan Budňák, Ladislav Futtera, Václav Petrbok, Václav Smyčka: Česká literatura – psaná německy  • Marie Brunová, Jiří Holý, Štěpán Balík: Češky. Němky. Židovky. Knihy za zvýhodněné ceny zakoupit na společném stánku ústavů Akademie věd ČR. Najdete jej v Křižíkově pavilonu C pod číslem 110. 
Více informací > 
ROK KAFKY 2024 1. ledna 2024 – 31. prosince 2024 
U příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky zve České centrum v Paříži sérii literárních setkávání, konferencí, projekcí, hudebních vystoupení a výstav v Paříži věnovaných právě tomuto autorovi!
Pražský německy píšící spisovatel Franz Kafka, který zemřel v roce 1924 ve věku čtyřiceti let, byl dlouho považován za jednoho ze zakladatelů moderní literatury. Celoroční program věnovaný Kafkovi zahrnuje všechny obory, od literatury přes výtvarné umění až po kinematografii a scénické umění, se zaměřením na vzdělávací aktivity a tvůrčí formáty pro mládež a diváky všech věkových kategorií. 
Více informací > 
Výstava: Královny, šlechtičny, měšťanky – kulturní aktivity žen ve středověku 17. května – 29. června 2024
V porovnání s muži měly ženy ve středověké společnosti omezenější možnosti, jak zasahovat do politického, ekonomického a kulturního života společnosti. Přesto byla jejich role ve všech těchto oblastech nezanedbatelná. Cílem výstavy je představit paletu forem, jimiž urozené i neurozené ženy uplatňovaly svůj vliv a působily jako kulturní činitelé v širokém slova smyslu: podílely se na vytváření materiální i duchovní kultury a současně tyto prostředky používaly k naplnění své politické role a posílení vlastního či rodového mocenského postavení. Aktivity žen jsou představeny ve třech tematických okruzích: ženy političky, ženy zakladatelky a ženy čtenářky. Výstavu můžete shlédnout v Národní knihovně ČR (Klementinum 190, Praha 1). 
Více informací > 
Call for Papers 
CfP: „Výzvy a otázky českých slavistických bádání: jazyk – literatura – historie – archeologie – enologie – dějiny umění“ 
Přihlášky do 30. června 2024
Cílem vědeckého setkání je diskutovat o aktuálních otázkách, konceptech a paradigmatech současné české slavistiky, přičemž nepůjde pouze o sumarizaci dosavadních bádání a tradic oboru, ale rovněž o snahu přesněji definovat dnešní slavistiku, případně stanovit tematické okruhy, které je třeba sledovat. Kromě filologických a historických témat jsou vítána vystoupení zaměřená na kulturní dějiny, archeologii, etnologii, dějiny umění apod. Chceme debatovat o podobě a směřování české slavistiky, o jejích aktuálních konceptech, paradigmatech a metodologických oporách, případně o budoucích tématech výzkumu. Konference se uskuteční 25. a 26. září 2024 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4A, Praha 1). 
Více informací > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Call for Applications – PhD Position HERESSEE Application deadline June 15, 2024 The University of Vienna is looking to hire 1 PhD researcher for 3 years within the framework of the ERC-funded project HERESSEE – The History of Feminist Political Thought and Women’s Rights Discourses in East Central Europe 1929-2001 at the Department of Contemporary History and the Research Center for the History of Transformations (RECET) from October 1, 2024. The position is integrated into the Doctoral School of Historical and Cultural Studies (DSHCS). The project HERESSEE focuses on women’s rights and feminism from the perspective of intellectual history and the history of political thought within the region of East Central Europe. It combines the focus on intellectual women and high-ranked political activists with focusing on women’s voices marginalized in more traditional approaches to intellectual histories. The dual focus on these often overlapping groups of women aims to collect, analyze and commemorate the work of women as political thinkers from East Central Europe. 
More information >
Research professor – open to all scientific fields (Open BOFZAP) Application deadline Septeber 3, 2024
 The KU Leuven announces the vacancy of full-time academic positions as ‚research professor‘ that are open to all research profiles from the various scientific fields. These positions are intended for outstanding researchers and the assignment mainly consists of scientific research of a high international level, in a field to be proposed by the candidate and affiliated with a department or faculty of the KU Leuven (Open BOFZAP). These positions are funded by the Special Research Fund (BOFZAP), established by the Flemish Government. We are looking for motivated and internationally oriented candidates with an excellent research record and with educational competence in the specified field. The appointment is expected to start on 1 September 2025. 
More information >
Nové publikace
Lenka Odehnalová: Jiné texty, jiní autoři. [Mezi]prostory současné literatury
V knize Jiné texty, jiní autoři. [Mezi]prostory současné literatury se autorský kolektiv zaměřil na proměny žánrů a přístupů k literární tvorbě v současné ruské, běloruské, německé i české literatuře. Lenka Odehnalová sleduje transformaci tradičního žánru (románové kroniky) v současné ruské literatuře na příkladu děl dostupných i v českém překladu. Naděžda Heinrichová se věnuje německému grafickému románu v 21. století.Jana Kostincová nahlíží na aktivity umělce Romana Osminkina. Jaroslav Sommer se zabývá texty Tony Lashden. Tereza Šmídová se soustředí na českou fanfiction, jež vznikla na motivy řady fantasy románů Harry Potter.  
Více informací >
Pavel Novotný: Česká fonická poezie
Kniha Pavla Novotného Česká fonická poezie se zabývá auditivními formami básnické tvorby, a to především ve vztahu k experimentální poezii šedesátých let minulého století. Důležitou roli tehdy sehrálo nové médium: audiopásek. Kniha zkoumá mj. auditivní kreace Ladislava Nováka, Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové, Jiřího Koláře, Jiřího Valocha či například Milana Nápravníka, a to v kontextu nejen českém, ale i mezinárodním (zejména česko-německém). Součástí knihy jsou též unikátní zdigitalizované záznamy původních magnetofonových nahrávek. 
Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v květnu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď