Poslední číslo Maturitního zpravodaje přináší: „(…) přehled základních pravidel pro konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a informace o obsahu a průběhu didaktických testů. Přináší také užitečné rady a doporučení pro přípravu, nejdůležitější termíny jarního zkušebního období, informace o kritériích hodnocení didaktických testů.“

Ze studie v časopise Orbis scholae (3/2020): „(…) kulturní kapitál školy je úzce spjat s jejím typem. Ukazuje se, že rozdíly ve školních seznamech upevňují distinkci mezi gymnázii a středními odbornými školami. Zatímco například Sto roků samoty se objevuje ve školních seznamech 40 % gymnázií, ve středních odborných školách je to u méně než 8 […]

Z blogu Josefa Soukala na Aktualne.cz: Kauza Gazdík vyjasňuje některé záhady týkající se náhlého útoku na Cermat (a jeho ředitelku Michaelu Kleňhovou). Tuto – MŠMT podřízenou – organizaci exministr ostřeloval od svého vstupu do Karmelitské. Nakonec spojil nález kontrolorů z ministerstva financí (bude o něm řeč dále) s vágními výroky o „pomalém, liknavém plnění úkolů“, „nesouladu s […]

Úvod ke zprávě: Nová analýza CZVV podrobně rozebírá jak celkové výsledky maturantů ve společné části maturitní zkoušky, tak výsledky dosažené v jednotlivých didaktických testech. Maturitní zkouška 2013–2022: jarní zkušební období – signální výsledky didaktických testů  [PDF, 2,92 MB] Analytická zpráva primárně obsahuje souhrnné výsledky didaktických testů společné části konaných 2.–4. května 2022. Ve zprávě jsou k […]

Kategorie: Maturita

Z komentáře v Hospodářských novinách: Ministr školství přednesl své výtky vůči Cermatu, jeho fungování i podobě zkoušek, které vytváří. A přidal i výroky, kterými více než naznačoval možné zrušení jednotných přijímacích zkoušek, státní maturity v dnešní podobě a možná i celého Cermatu. Na to navazovaly ještě radikálnější komentáře novinářů, vyzývající k co nejrychlejšímu konci. Slovy […]

Z autorova blogu na webu www.respekt.cz: Stručný souhrn událostí, které se staly příští týden. Jako každý rok, i letos se v maturitách, které po neděli začnou, nekonalo žádné překvapení. Zkuste si odškrtávat se mnou… V pondělí se od 8:00 zahájí didaktickým testem z matematiky. V některých školách se přijde vyfotit i honorace – maturanti přece jen už […]

Z autorova blogu na IDNES.cz: Hlasy požadující zrušení Cermatu, což je organizace přímo řízená ministerstvem školství (nikoliv nějaká komerční firma), příliš nechápu. Jakou alternativu máme, která by ho nahradila? Že testování převezme Scio? To by ale došlo k nebezpečnému střetu zájmů. Scio totiž nyní nabízí placenou přípravu na testy od Cermatu. Nově by Scio nabízelo […]

Maturity jsou za dveřmi, a tak se opět po roce roztrhl pytel s podpůrnými materiály, které vám na poslední chvíli mají vytrhnout trn  z paty. Svou troškou do mlýna přispěla i Městská knihovna v Praze (dále MK) a zveřejnila Tahák k maturitě, tj. sadu „karet“ k jednotlivým dílům, kterými MK disponuje v podobě e-knih (o jejich „kvalitě“ viz příspěvky Michala Kosáka, Jakuba Říhy a Michaela Špirita). Tahák k maturitě se prezentuje […]

Kategorie: Maturita

Aktualizace z 3. 4. 2022: Maturitní práce jsou zřejmě stále většinově hodnoceny na základě pojetí a materiálů Cermatu – opět registrujeme mimořádný zájem o tento starší příspěvek. Nedávno jsem navštívil seminář KOSS k písemné práci. Chodím tam každý rok, i když nemusím, a vždy se dovím něco, co bych se jinde nedověděl. Obávám se, že […]