Když na potemnělé školní chodbě pozoruji tiché skupinky studentů, kde každý z velmi rozmanitých důvodů soustředěně pozoruje display svého smartphonu, často se cítím tak, jak muselo být docela nedávno učitelům řečtiny a vlastně i latiny – jako relikt čehosi, co nenávratně pomíjí, a kladu si otázku, kde (a jaké) je v internetové galaxii místo pro […]

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Jarní termín 2018: Zadání písemných prací z ČJL a očekávání k nim najdete ZDE. Očekávání k zadání v jarním termínu 2017 najdete ZDE.

Kategorie: Písemná práce

Doplněno 24. 8. 2018: MŠMT připravilo Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení proběhlo v termínu 28.6.2018 – 23.7.2018. Z odůvodnění: Předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky […]

Alena Písaříková působí jako středoškolská učitelka (není členkou ASČ). Článek je reakcí na některé návrhy na úpravu maturitní zkoušky, jež se objevují v češtinářských maturitních diskusích. Článek ZDE.

Kategorie: Maturita

Z odpovědi MŠMT (ze dne 20. července 2018) na červnový dopis ASČ vyjadřující stanovisko našeho sdružení k maturitním zkouškám: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době komunikuje k tématu ukončování středního vzdělávání s odbornou veřejností, tj. především s představiteli asociací středních škol, se zástupci vysokých škol a zaměstnavatelských svazů, dále se zřizovateli škol i s pracovníky z ostatních ministerstev, […]

Kategorie: Maturita

Asociace češtinářů zformulovala své stanovisko k jednáním o budoucnosti maturitní zkoušky. Stanovisko je dostupné ZDE.

Kategorie: Maturita

Vážení kolegové, rádi bych na stránkách ASČ publikovali pěkné maturitní slohové práce. Nemusejí to být práce absolutně dokonalé – pouze snad v případě zprávy a úředního dopisu by měly být bez jakýchkoli nedostatků. Za přípustné považujeme, když bude práce publikována se dvěma třemi opravami v interpunkci, slovní zásobě apod., pokud opravy eliminují jevy působící hodně […]

Když r. 2012 došlo k výrazným změnám v maturitní zkoušce (nejen češtinářské), publikovali jsme s Jiřím Kostečkou otevřený dopis tehdejšímu ministru školství prof. Petru Fialovi, v němž (a v následné diskusi) jsme se snažili postihnout nedostatky maturitní kritiky, zejména nedostatky koncepční. Je překvapivé, kolik shod s dnešní situací nacházíme a jak aktuální se dopis jeví i v červnu 2018. Otevřený […]

Kategorie: Maturita

Kritický komentář předsedy ASČ k návrhům na změny v maturitní zkoušce byl publikován na webu iDNES.cz.

Kategorie: Články, Maturita