Ze studie v časopise Orbis scholae (3/2020):

„(…) kulturní kapitál školy je úzce spjat s jejím typem. Ukazuje se, že rozdíly ve školních seznamech upevňují distinkci mezi gymnázii a středními odbornými školami. Zatímco například Sto roků samoty se objevuje ve školních seznamech 40 % gymnázií, ve středních odborných školách je to u méně než 8 %. Podobně i další náročnější díla (kupř. Paní Dallowayová, Pěna dní, Racek) najdeme v soupisech pětiny až šestiny gymnázií, ale pouze v zanedbatelném množství středních odborných škol.

Srovnání ukazuje, že to není pouze tak, že by školy s vyšším kulturním kapitálem přicházely s nabídkou rozšířenou o některá náročnější díla, ale zároveň, že existují tituly, které jsou v těchto školách méně žádoucí, tj. spíše nejsou v seznamech zařazeny. Jinak řečeno, je podstatně méně legitimní, aby student gymnázia přistupoval k maturitě se seznamem založeným na četbě Harryho Pottera či Šifry mistra Leonarda.

Zanechat odpověď