„Naše předpřevratové politikum spočívalo v tom, že jsme nedělali to, co po nás chtěli, to jest angažované divadlo. Tím jsme permanentně přicházeli do nepřízně, ale diváci to oceňovali a říkali, že se k nám chodí nadýchat čerstvého, odpolitizovaného vzduchu. Zásadní proměna spočívá v tom, že tehdy jsme byli jediné hudební divadlo tohoto typu, zatímco dnes je tu množství […]

Kategorie: Články, Suchý Jiří

Společnost učitelů českého jazyka a literatury vyhlašuje literární soutěž Cena KARLA PECKY – NEMOHU JINAK. Více ZDE.

Ukázka ze Semináře České knižnice Ukázka z knihy Tajemství sci-fi knih Svatopluka Čecha a polozapomenuté výlety Matěje Broučka

Kategorie: Čech Svatopluk

Výstava dostupná ZDE

Kategorie: Česká, Články

Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání  K vydání připravila Radka Denemarková. Ústav pro českou literaturu, Praha 2000. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16. – 18. června 1999 v Praze. Z obsahu: Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému Kosková, Helena: Šedesátá léta – zlatý […]

Kategorie: Česká

Ukázka ze Semináře České knižnice Zlomky epopeje v České elektronické knihovně Heslo ve Slovníku básnických knih Topor, Michal (ed.): Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla, Praha: Institut pro studium literatury, 2013.

Kategorie: Vrchlický Jaroslav

Petr Kukal: Tetriska Rozhlasové glosy Poezie Petra Kukala

Kategorie: Kukal Petr, Obecné

Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, roč. 69, č. 3.

Obsah čísla R. Kolár: Hádanky Nezvalovy Abecedy Krátké ukázky z některých článků: A. Králíková: Citlivý člověk aneb Kdo se bojí číst Jáchyma Topola M. Waclawičová, H. Goláňová: Nářeční korpus DIALEKT a jeho použití ve výuce češtiny