V roce 2022 vydalo Nakladatelství TN obsáhlý trojdílný soubor poezie Ladislava Nebeského (profesí matematika – zabýval matematickou lingvistikou a teorií grafů). Tento soubor, nazvaný Experimentální poezie, je i základem obsáhlého příspěvku, který pro stránky ASČ připravila Iva Nebeská, s grafickým přispěním Pavlíny Hovorkové.

Iva Nebeská: Kdo byl Ladislav Nebeský:

Doc. RNDr. Ladislav Nebeský, CSc. (1937 – 2021) pocházel z Jilemnice. Vzděláním byl matematik a celý svůj profesní život spojil s lingvistickým prostředím Filozofické fakulty UK v Praze. Zabýval se matematickou lingvistikou a teorií grafů a v obou vědních oblastech publikoval řadu hodnotných studií
(www.nebesky.com/ladislav). Jeho privátním zájmem byla poezie. Od mládí hodně četl, sám psal básničky ve vázaném i volném verši, ale své pokusy nepovažoval za tak dobré, aby uvažoval o jejich publikaci. To se změnilo v polovině 60. let 20. století. Experimentální poezii se věnoval ve dvou obdobích, mezi nimiž byla dlouhá pauza: zhruba v letech 1964 – 1972 a znovu v letech 1992 – 2015.
Probíráme-li se poezií L. Nebeského uspořádanou chronologicky, je zřejmé, že konstrukční principy, na nichž je výstavba jeho básní založena, se v čase proměňují, jsou výsledkem stálého hledání, stálého experimentování. Dokladem autorova matematického vzdělání je přesnost a mimořádná formální propracovanost většiny jeho básní, nositelem poetického sdělení jsou především různorodé kombinatorické manipulace. Nabízí různé možnosti her s formami a významy, zde ukážeme jen ty nejjednodušší. Některé básně jsou hravé, vtipné a působí hlavně svou výtvarnou stránkou, jiné kladou na čtenáře značné intelektuální nároky a vyzývají ho ke spolupráci.

Michal Jareš: I0000I0I0III Ladislav Nebeský

Zanechat odpověď