V roce 2022 vydalo Nakladatelství TN obsáhlý trojdílný soubor poezie Ladislava Nebeského (profesí matematika – zabýval matematickou lingvistikou a teorií grafů). Tento soubor, nazvaný Experimentální poezie, je i základem obsáhlého příspěvku, který pro stránky ASČ připravila Iva Nebeská, s grafickým přispěním Pavlíny Hovorkové. Iva Nebeská: Kdo byl Ladislav Nebeský: Doc. RNDr. Ladislav Nebeský, CSc. (1937 […]