Eva Kantůrková patří k tvůrcům, jež osobnost Jana Husa více než zaujala. Jednomu z nejznámějších Čechů se věnuje už po desetiletí. Její vztah k němu ukazuje např. rozhovor, na který odkazujeme níže. Jan Hus je klíčovým tématem knihy Nesmiřitelná řeč. Tento vloni vydaný soubor čtyř textů zůstal literární kritikou nepovšimnut (ukázku z jediné, popisné recenze […]