„Je zjevné, že sémantický potenciál Sabinova libreta Prodané nevěsty nejenom posouvá tradiční vnímání této opery, ale nabízí patrně také podněty k jejímu inovativnímu ztvárnění na jevišti.“ Znovuuvedení podnětného článku doplňujeme o připomínku dnes již legendární inscenace pražské Ypsilonky, ZDE, ZDE a ZDE. „Slova od Sabiny. Hudba od B. Smetany“ (interpretace operního libreta) K 200. výročí narození Karla […]