Z našeho archivu:  Josef Peřina Autor v článku vyvrací tradované tvrzení, že kronikářovým pramenem pro vylíčení nejstarší fáze českých dějin bylo vyprávění starců, jehož jádrem byly staré pověsti tradované v lidovém prostředí. Ukazuje, že mytické pověsti vážící se k počátkům raně středověkého státu a založení jeho panovnického rodu mají inspirační zdroje v biblickém vyprávění a židovských a antických […]