Z webu ÚČL AV: Do mozaiky máchovských studií jsme v nedávné době přidali tři další kameny: digitální vědecké vydání Máje je nyní dostupné online, v České knižnici vyšla nová edice Máchových próz a deníků a Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal publikaci Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky). „Ve skutečnosti jen velmi málo z toho, co dnes ‚víme‘ o Karlu Hynku Máchovi […]

Kategorie: Mácha Karel Hynek

Vydat první sbírku milostné poezie po šedesátce – je to nejvyšší čas? Ale ten přece není v poezii měřitelná veličina, jen jakožto božský Chronos je pouze starým příbuzným rozmarných Múz. A že se s těmito devíti děvčaty dá dělat úplně cokoliv na světě, se ví od chvíle, co je člověk člověkem. Rozmarné putování imaginárním prstem po mapách […]

Kategorie: Opršal Rostislav

„Rád odpovím na všechny vaše otázky s výjimkou těch, které se týkají Divadla Járy Cimmana,‟ říkává v úvodu svých autorských čtení a čtenářských besed Miloň Čepelka (nar. 1936), nenápadný spoluzakladatel legendárního divadla, který se během let nenápadně zařadil k nenápadně dobrým autorům, takovým, kteří umí psát a hlavně mají o čem psát. Na divadelní angažmá […]

Z anotace pořadu na webu Radia Wave: Ve třetím díle minisérie Buchty čtou o knížkách, které všichni známe, ale málokdo je skutečně četl, se Ivana Veselková, Zuzana Fuksová a středoškolský pedagog Stanislav Zajíček zabývají kanonickým dílem Karla Jaromíra Erbena Kytice a tím, jestli si z něj máme pamatovat víc než „sviť, měsíčku, sviť, ať mi […]

Vstupní poznámka: Pracovní listy zmíněné v následujícím textu jsou dostupné ZDE. Protože se jako literární historička dlouhodobě zabývám socialistickorealistickou poezií 1. pol. 50. let, přirozeně mě též v rámci mé pedagogické praxe na střední škole vždycky zajímalo, zda a jakým způsobem se téma socialistického realismu jako takového zařazuje do výuky. Je zřejmé, že se jedná o […]

V roce 2022 vydalo Nakladatelství TN obsáhlý trojdílný soubor poezie Ladislava Nebeského (profesí matematika – zabýval matematickou lingvistikou a teorií grafů). Tento soubor, nazvaný Experimentální poezie, je i základem obsáhlého příspěvku, který pro stránky ASČ připravila Iva Nebeská, s grafickým přispěním Pavlíny Hovorkové. Iva Nebeská: Kdo byl Ladislav Nebeský: Doc. RNDr. Ladislav Nebeský, CSc. (1937 […]

Z červnového newsletteru Knihovny Václava Havla: Vězeňská variace Václav Havla na téma rasismu a nesnášenlivosti Režie Jan PRUŠINOVSKÝ, v hlavní roli Zdeněk GODLA.Hned po návratu z nejdelšího věznění v roce 1984 napsal Václav Havel svou nejkratší hru Chyba. V cele rozehrává mezi šesti mukly drsné drama o jinakosti. Aby varoval před všudypřítomným totalitářstvím a netolerancí nechává autor […]

Kategorie: Havel Václav

Z aktivit Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: Čítanka Boženy Němcové Čítanka Boženy Němcové byla poprvé vydána r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Uspořádal ji literární historik a pedagog Vincenc Vávra (1849–1936). Čítanku složil z úvodního životopisu Boženy Němcové a z výboru z jejího díla. Představil spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr českých a slovenských pohádek a pověstí autorkou sebraných a převyprávěných, výňatky […]

Z článku publikovaného v časopise Slovo a slovesnost, ročník 51 (1990), číslo 3: Místo jazyka „živého“ (podle K. Čapka někdy též „literárního“) učí se ve škole „jazyk školní, do jisté míry uměle vypreparovaný nebo vyabstrahovaný; zkrátka mluvnický“. Tento jazyk K. Čapek odmítá, nemá být praktickou normalizací jazyka živého; je podle tehdejších názorů PLK doménou puristů, […]