Seminář České knižnice ke svazku Jiří Voskovec, Jan Werich: Čtyři hry připravil Marek Lollok Petr Adámek: Není možná hra bez tragédie, ani komedie

Kategorie: Werich Jan

Krátce po publikování sta Haiku z haiku přinášíme čtenářům našeho webu další ochutnávku z autorské kuchyně Josefa Soukala. Tentokrát se nechal inspirovat verši amerického básníka Roberta Frosta. Jde o spontánní texty, vznikající nepravidelně několik týdnů, nejčastěji v ranním metru či ve vlaku. Někdy jde o variace Frostových básní, jinde jsou jeho verše inspirací pro další […]

Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]

U tří lilií (audioverze) Mojmír Otruba: Nerudova povídka U tří lilií (Časopis Česká literatura) Zuzana Urválková: Nerudova povídka U Tří lilií (Několik poznámek k její interpretaci) Krátký studentský film Autorskou interpretaci Přemysla Ruta, vzniknuvší v rámci cyklu Povídka zevnitř, najdete např. v Čítance pro 2. ročník gymnázií (J. Soukal a kol., SPN – pedagogické nakladatelství)

Kategorie: Neruda Jan

Do ALMANACHU 2021 přispěl také MAREK TOMAN: HRDINA, ZRÁDCE, SPISOVATEL?Milostné dopisy Jaroslava Klecana z Reportáže psané na oprátce

Kategorie: Články, Toman Marek

Nápad připravit almanach přišel v době covidové na podzim roku 2020. S nadějí, že je možné pomoci „léčit“ svět a sebe sama kulturou. Vznikl z čistého nadšení, touhy a potřeby hledat protiváhu tehdy všudypřítomné negativní energii – a nacházet ji v drobných radostech, které může člověk vytvářet sám, třeba i v izolaci. Dnes tento průběžně vznikající sborník představujeme prvním kompletně […]

Kategorie: Goldflam Arnošt

Barbara Storchová: Žena v Erbenově Kytici (ČL, 1/2002) Irena Vaňková: „Mocné slovo“, řeč a komunikace v Erbenově Kytici (6/2000) Viz též Kytice v latinském překladu

Aleš Haman: Dvojí cesta k modernosti (Neruda a Baudelaire); Česká literatura, 2003, č. 3 O Janu Nerudovi viz též zde a zde

Kategorie: Neruda Jan

Alelidé, to je takový zvláštní druh lidí, kteří ke všemu, s čím se setkají, mají nějaké “ale”, nějakou svou výhradu. Jejich řeč není “ano ano” ani “ne ne”, nýbrž “ano, ale”, nebo “ne, ale”. Kdybyste jim řekli, že dvakrát dvě jsou čtyři, odpovědí vám na to pohotově a s jakousi převahou: „Ano, ale dvakrát tři, […]

Kategorie: Čapek Karel