Seminář napsal Erik Gilk, Dílnu Lukáš Foldyna Ukázka z knihy Okresní město Jaromír Slomek: Karel Poláček stále cenzurovaný

Kategorie: Poláček Karel

V květnu tohoto roku jsme přinesli informaci o prvních pěti Dílnách České knižnice. Její svazečky jsou rozšířením Seminářů a přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům v Knižnici vydaným. Tvoří je středoškolské učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy s cílem sdílet dobrou praxi. Projekt úspěšně pokračuje a jedním z jeho výstupů je i dílna Josefa Soukala zaměřená na […]

Pracovní listy a další materiály na ČT edu Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk na stránkách ASČ

Z článku Josefa Soukala publikovaného v poličském měsíčníku Jitřenka (1/2023): Určitě alespoň někteří nynější žáci poličského gymnázia znají jméno Jana Vladislava, který se ve velkorysých prostorách původní budovy vzdělával na přelomu 30. a 40. let minulého století. Jistě by si i dnes coby jejich spolužák – znali by ho ovšem jako Ladislava Bambáska – získal […]

Kategorie: Vladislav Jan

Zatím poslední autorova kniha Povídky a jedna báseň možná část čtenářů překvapí závěrečnou částí, jíž je báseň Vylíčení popravy. Text uvozuje Předmluva k básni: „Koncem října roku 1989 jsem šel k Jungmannovu náměstí. Od Můstku byly slyšet hlasité údery mnoha kladiv. Když jsem se dostal blíž, pochopil jsem, že stloukají tribunu. Nebylo mi jasné, jestli […]

Nový dokument České televize se věnuje historii populárního literárního a filmového žánru. část: Cliftonky a Karel Čapek část: Inspektor Klubíčko & spol. část: Rodokapsy a Eduard Fiker O české detektivce s Pavlem Mandysem a Michalem Jarešem

Diplomové práce Lucie Krausové Abstrakt: Diplomová práce „Vizuální interpretace díla Karla Čapka R.U.R.“ sestává ze dvou částí – teoretické a praktické.Teoretická část klade za cíl chronologicky zmapovat a formálně analyzovat podobu obálek veškerých dostupných českých vydání díla Karla Čapka R.U.R. od roku 1920 do roku 1989. Zabývá se také proměnou podoby Čapkova Robota z vybraných […]

Romská literatura a její místo ve výuce, to je to, co zajímá romské autory a malé neziskové nakladatelství KHER, které je zastupuje a zesiluje jejich hlas. Pokud byste do výuky rádi přinesli tvorbu, která je opomíjená, ale jejíž hlas je čím dál více slyšet, je možné tak učinit prostřednictvím hned dvou nových knih – rezonují […]

novému ránu rožnem svícije neznámé a nemá tvářejak anděl v dřevu lípy spícía čekající na řezbáře někdy se anděl na nás hněváanděla máme každý svéhoa naděje má z buku křídlaa srdce z dřeva lipového (Naděje s bukovými křídly) Letos (7. února 1922) se v moravských Vnorovech narodil jeden z nejvýznamnějších českých/moravských básníků druhé půle dvacátého […]

Kategorie: Články, Skácel Jan