Studie byla publikována v časopise Česká literatura, roč. 58 (2010), č. 1 K Jaroslavu Haškovi či postavě Josef Švejka viz též zde či zde. Studentská práce zde.

Kategorie: Hašek Jaroslav

Seminář připravil Filip Komberec Dagmar Mocná: Dvě „podivné“ detektivky. (Čapkův Hordubal a Jméno růže U. Eka)

Dagmar Mocná: Příběhy Nerudových lásek. Životopis jako kulturní konstrukt, Česká literatura 2/2011 Dagmar Mocná: Podivuhodný labyrint každodennosti. Fikční svět Povídek malostranských, Česká literatura 2/2007 Viz též Goethe, Neruda, poezie a věda

Kategorie: Neruda Jan

„Elegantně barbarský způsob psaní Martina Pocha způsobil básnické scéně mírný šok a je myslím jen otázkou času, než bude jeho vliv rozpoznán i v tvorbě jiných autorů.“ Tomáš Gabriel BĚHAŘOVSKÁ LHÁŘKADivušce V sirénách praská rezdozorci vyzývají k evakuacianonym ohlásil, že v ruzyňské věznicinastražil trest smrti Cestáři házejí lopaty do výkopuza válcem se zastavila páraatmosféra taková, […]

Kategorie: Články, Poch Martin

Jan Anastáz Opasek (1913, Vídeň – 1999, klášter Rohr, Bavorsko), byl římskokatolický kněz, básník, teolog a benediktinský mnich, politický vězeň, opat a později i arciopat břevnovského kláštera a také přítel a zpovědník Karla Kryla. Jeho básnické dílo je dostupné v konvolutu Život upřen do středu. Paměti s názvem Dvanáct zastavení vyšly poprvé v roce 1992 […]

Studie byla publikována v časopise Česká literatura, č. 6/2011. K tématu viz též ZDE.

Kategorie: Hašek Jaroslav

Seminář připravil Robert Kolár Práce s textem Konstantina Biebla viz též ZDE.

Kategorie: Biebl Konstantin

Osudy dobrého spisovatele Jaroslava Haška a hrdiny jeho slavného románu jsou poměrně dobře známy, současně však pohled na tyto osobnosti není prost zkreslení a mýtů. To se týká i publicistické, a dokonce i odborné sféry: Poukázal na to např. literární vědec Přemysl Blažíček, když před lety nazval svoji rozsáhlou studii Haškův Švejk (čímž avizoval záměr […]

Kategorie: Hašek Jaroslav

Ze závěru studie publikované v časopise Česká literatura č. 4, 2018: Ofélie  v  prostoru  poezie  Vladimíra  Holana  zalidněné  různými  velikány  světového umění zaujímá zvláštní postavení. Rozhodně není v čele tohoto panteonu, spíše skromně postává opodál. Avšak v rámci ženských postav Holanem zpracovávaných jí rozhodně čelní pozice náleží. Její tragický osud, jak jej vylíčil William Shakespeare, […]

Kategorie: Holan Vladimír