„Běžně je rozšířená představa, že poezie má zaplňovat prázdno, které vzniká z neúplného života, citové prázdno… Já si myslím, že poezie by to prázdno měla rozvírat až po záblesk světla. Poezie je světlem, ať se tomu říká jakkoliv, Rimbaud tomu říkal iluminace, někdo tomu říká zázrak.“ (Miloslav Topinka) Básník, který vystoupal na Kilimandžáro. Topinka získal Státní cenu […]

Kategorie: Topinka Miloslav

Zdeněk Pešat: Poetika Slezských písní Vladimír Macura: Společenský moment Bezručovy intimní poezie Další studie z České literatury ZDE

Kategorie: Bezruč Petr

Aktualizace 13. října 2021 – dostupné výstavy: Král se špatnou pověstí Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989 Literární kronika první republiky. Události a díla literatur ČSR 1918–1928 Četba dětí Otce vlasti. Staročeská literatura za králů Karla a Václava (1346–1419) Osa avantgardní Prahy „Tyto sem […]

„Zkusím pojmenovat několik akcentů, které předával asi všem, jež po roce 1989 na fakultě učil, ať se předmět nazýval poetika, interpretace, editologie, nebo literatura 20. století. Učil nás od základů: pozorně číst a psát, hledat vlastní jazyk, obezřetně a na míru textu (nikdy naopak) volit teoretické nástroje a terminologii. Kromě bezmyšlenkovitého užívání termínů (literární teorie nás počátkem devadesátých […]

Z archivu časopisu Česká literatura (č. 2, 2001)

„Nový cyklus ČT, kterým provází Tomáš Klus, je věnovaný českým básníkům 20. století, jejichž básně zhudebnili muzikanti napříč žánry populární hudby, takříkajíc od Jaroslava Ježka po rapery.“ (Z webu České televize) Jaroslav Seifert František Gellner

Navštěvoval jsem hradecké Gymnázium Boženy Němcové. Poprvé jsem si její sochy před vchodem výrazněji všiml, když jí někdo přetáhl přes hlavu černou kuklu. A tak se to má s Němcovou od pradávna – činíme si z ní monument, plátno pro naše nejrůznější projekce, zároveň v ní ale přebývá i cosi démonického, co se vzpouzí paměti […]

Kategorie: Němcová Božena

U tří lilií (audioverze) Mojmír Otruba: Nerudova povídka U tří lilií (Časopis Česká literatura) Zuzana Urválková: Nerudova povídka U Tří lilií (Několik poznámek k její interpretaci) Krátký studentský film Autorskou interpretaci Přemysla Ruta, vzniknuvší v rámci cyklu Povídka zevnitř, najdete např. v Čítance pro 2. ročník gymnázií (J. Soukal a kol., SPN – pedagogické nakladatelství)

Kategorie: Neruda Jan

Cílevědomá archeoložka objevila zřejmě netknutá sklepení z devátého století. Bohužel tam vzápětí nalezla fetujícímládež z celého okolí. Nikdo z přítomných botaniků nečekal, že bude závěrečným tématem diskuse znovu zvířena. Bratři a sestry, bdělost je sice důležitá, víra však je nezbytná. Nebuďme proto nevěřící, nýbrž věřící! Zatímco chlapci ve stínu lípy bezstarostně tloukli špačky, strýcův ohař […]