Vstupní poznámka: Pracovní listy zmíněné v následujícím textu jsou dostupné ZDE. Protože se jako literární historička dlouhodobě zabývám socialistickorealistickou poezií 1. pol. 50. let, přirozeně mě též v rámci mé pedagogické praxe na střední škole vždycky zajímalo, zda a jakým způsobem se téma socialistického realismu jako takového zařazuje do výuky. Je zřejmé, že se jedná o […]

Z článku na webu H70: Život básníka Konstantina Biebla by vydal na výpravný a dobrodružný film. Přitom začal tak poklidně v rodině zubaře v městečku Slavětín u Loun. Otec vášnivě maloval. Matka psala básně. Rodina měla zvláštní vztah k exotice: po původně barokním domě a ordinaci se volně procházela ochočená opice a zazníval křik papoušků. Dne 26. února uplynulo 125 let od jeho narození. […]

Kategorie: Biebl Konstantin

Seminář připravil Robert Kolár Práce s textem Konstantina Biebla viz též ZDE.

Kategorie: Biebl Konstantin

František Kovárna o Bieblově sbírce napsal:  Věřte mi, že se nechci do smrti na Jávu podívat. Kosťa mi o ní vypravoval, představil jsem si zbořená města, pralesy, javánské ženy, vykouřil trávou vonící cigaretu, jež měla být omamná, čichal k muškátovému ořechu, který je ostatně možno koupit v každém koloniálním obchodě, něco jsem viděl na fotografiích […], pak jsem slyšel […]

Kategorie: Biebl Konstantin

Konstantin Biebl: Škála Válka (čínská lyrika)  

Kategorie: Biebl Konstantin