Přinášíme výběr ze slohových prací ze školního kola OČJ na Gymnáziu Ústavní v Praze. Zadání pro I. kategorii (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií): U nás na náměstí/návsi Práce Nikoly Šmídové (kvarta) a Emmy Buršíkové (tercie) Zadání pro II. kategorii (SŠ): V naší rodině mám nejraději… Práce Terezy Pecharové (septima) a […]

Vypravování patří u studentů spíše k oblíbeným slohovým útvarům – nabízí jim větší prostor pro kreativitu, ti sečtělejší a talentovaní při něm mohou experimentovat s jazykem i tvarem, všichni se pak učí vcítit do svých postav, vyjádřit jejich myšlenky, konstruovat zápletku… Protože se neúprosně blíží termín maturitních písemných prací, dostali žáci čtvrtého ročníku Gymnázia a […]

Už na začátku maturitního ročníku mají žáci většinou jasno, v kterých slohových útvarech se cítí nejvíc „doma“ a které pak budou preferovat i v rámci maturitního zadání. Slohová výuka pak může být diferencována už širším výběrem cvičných zadání. Přinášíme menší ukázku – čtyři (domácí) práce žákyň Gymnázia Ústavní a soubor zadání. Barbora Dohnalová: Zvířata z […]

Publikujeme práci, kterou David Hromádko, letošní maturant Gymnázia Ústavní v Praze, napsal pro Středoškolskou výzvu projektu Inspirující učitelé Česka. Autorova práce z primy – charakteristika Old Shatterhanda

Dvěma pracemi se vracíme k loňským žákovským či studentským reflexím tématu, jemuž nebylo možné se vyhnout ani v češtinářské výuce. Václav Kubáč, v čase vzniku práce žák 3. ročníku Gymnázia Roudnice nad Labem, fejetonisticky shrnul, co nového přicházelo s „dobou covidovou“. Eliška Jaworská, tehdy žákyně kvarty Gymnázia Ústavní v Praze, popsala osobní zápolení s negací, […]

Jako součást přípravy na písemné práce z literární historie ukládám žákům vyššího gymnázia úkol vyjádřit se volnou úvahou či jinou kreativní formou k ukázce či ukázkám z tvorby autorů daného období. Žáci si nejčastěji vybírají ukázky z čítanky či doprovodných materiálů, někdy využijí vlastní četbu. Rozsah není určen, hodnocení má motivační charakter; někteří se spokojí […]

Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze pravidelně pořádá literární soutěž pro žáky 2. st. ZŠ a pro středoškoláky ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou. Letošním tématem byly Cesty nesmrtelnosti. Ve shrnutí soutěže na stránkách pořádající školy se mj. uvádí: „Celý organizační tým soutěže včetně šestičlenné odborné poroty se shodl na […]

Maturanti Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově jezdí na začátku září pravidelně do Prahy na několikadenní poznávací exkurzi. Její součástí jsou i návštěvy kulturních institucí – muzeí, výstavních síní a divadel. Aby byl poznávací efekt multiplikován a didakticky využit, dostali letošní maturanti za úkol napsat recenzi libovolného divadelního představení. Adéla Lileková z oktávy se […]

Studentské práce iniciované Lenkou Brychovou, vyučují SPŠ v České Lípě: Před jarními prázdninami jsme netušili, že se do školy hned tak nevrátíme. Poslední látkou v mé třídě byl můj oblíbený Dekameron, a tak když jsem plánovala on-line výuku, mi hned přišel na mysl. Nevěděli jsme, jak dlouho se neuvidíme, a podle slov vlády to mohlo […]