Jako součást přípravy na písemné práce z literární historie ukládám žákům vyššího gymnázia úkol vyjádřit se volnou úvahou či jinou kreativní formou k ukázce či ukázkám z tvorby autorů daného období. Žáci si nejčastěji vybírají ukázky z čítanky či doprovodných materiálů, někdy využijí vlastní četbu. Rozsah není určen, hodnocení má motivační charakter; někteří se spokojí se „splnil“, mohou však získat „plusy“ či „1“. Dva takovéto texty jsme již publikovali, dnes připojujeme práci Veroniky Krejcárkové vztahující se k povídce Jana Čepa Dvojí domov.

Autorčina starší práce (popis-líčení)

Seminář České knižnice věnovaný Janu Čepovi

Jeden komentář.

Zanechat odpověď