Jako součást přípravy na písemné práce z literární historie ukládám žákům vyššího gymnázia úkol vyjádřit se volnou úvahou či jinou kreativní formou k ukázce či ukázkám z tvorby autorů daného období. Žáci si nejčastěji vybírají ukázky z čítanky či doprovodných materiálů, někdy využijí vlastní četbu. Rozsah není určen, hodnocení má motivační charakter; někteří se spokojí se „splnil“, mohou však získat „plusy“ či „1“. Ze zdařilých prací vybírám dva texty budoucích maturantek – Viola Dušková se inspirovala verši Karla Hlaváčka, Kateřina Tomášková prózou Romaina Rollanda.

Hrál kdosi na hoboj

Dobrý člověk ještě žije

2 komentářů.

  1. Rudolf Mastík napsal:

    Teda ta Kateřina Tomášková a její reflexe Rollanda, to je bomba. Jako bych získal znovu víru v mladou generaci.
    Díky, slečno studentko!

Zanechat odpověď