Z článku na Metodickém portálu RVP: Tvorba videa patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí digitální gramotnosti současnosti. A její význam a rozsah bude i nadále růst. Podobně jako v případě audia, i u videa – a zejména u videa – bude mít na budoucí úspěch žáků vliv to, jak kvalitně tuto kompetenci zvládnou. Jinak řečeno, […]

Z článku: Mezinárodní vzdělávací program filmové výchovy a jeho metodika CinEd (Cinema education for youth) vstoupil do ČR a českých škol hned v počátcích svého fungování – před sedmi lety. V Evropě patří k nejrozvinutějším ve své oblasti. CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům. Vyvinul velmi přátelskou metodiku s navazujícími praktickými materiály; metodika je […]

Přinášíme stanovisko, v němž zástupci některých uměleckých oborů kriticky hodnotí materiál Hlavní směry revize RVP ZV. Stanovisko bylo publikováno 4. dubna 2022, stále je možné ho podpořit podpisem. Z dokumentu vybíráme: „Mnozí z nás, kteří jsme členy odborných skupin pro oblast Umění a kultura, jsme byli zaskočeni tím, že mnohé z toho, co jsme dlouhodobě […]

Na YouTube.com najdete stránku MDP a v jejím rámci mj. rubriky V hlavní roli maturita! (např. Romeo a Julie), 100 monologů (Revizor), Divadlo do uší (100 nejkrásnějších českých básní). Viz též Divadlo (a) pro školy a Audionahrávky – ukázky z povinné četby (Divadlo J. K. Tyla)

Příspěvek připravila Mgr. Růžena Pekařová ve spolupráci s dalšími členy Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Z článku vybíráme: Pokud je cílem praktické ovládnutí češtiny zaměřené především na aktivní znalost jazyka a připravenost jeho uživatelů pro základní komunikační situace, pak je film jednou z možných cest,jak vést žáky k tvořivé práci a komunikaci s českým jazykem a literaturou.  Mezi pokusy žáků […]

V týž den se odehrávají dvě akce věnované filmové výchově – diskusní setkání ČEŠTINA A AUDIOVIZE: CO UČIT? a seminář Jak dostat film do školních lavic: Svět v obrazech aneb vstříc počátkům kinematografie. O semináři: Vraťme se k počátkům filmu, otevřeme kouzelnou pokladnici tisíce obrazů – promlouvají ke všem, malým i velkým, ať už mluví jakýmkoli jazykem, […]

Domy nás obvykle oslovují svou architekturou, výškou a rozlehlostí, výzdobou nebo umístěním v prostoru. Ale jsou i takové, které k nám promlouvají skutečnými slovy, vyvedenými ozdobným písmem na průčelí. Svá jména na nás vykřikují vily Aničky, Jarmilky a Blaženky, pojmenované po ženách, za jejichž věna byly nejspíš vystavěny. Osvěta, provolává štít rodného domu Jana Masaryka. Jsou stavby […]

René Inquort (*1971), původně topič a údržbář, posléze knihovník a archivář v národopisném oddělení Národního muzea v Praze, následně vystudovaný filosof a religionista, středoškolský učitel latiny, dějepisu a společenských věd, spoluautor a spoluredaktor encyklopedií; po dvě desetiletí (a doposud) magistrátní úředník se zaměřením na vzdělávání dospělých. Rozhovor s autorem Nejprve ochutnávka hudební – koncert kapely HERnA – a […]

Výtvarnou (či primárně výtvarnou) část Almanachu otvíráme dvojpříspěvkem: Olga Cermanová připravila stránku rozličných ukázek ze své tvorby, Pavla Hovorková se představuje ilustracemi k poezii pro děti – ukázky jsou z rukopisné sbírky Josefa Soukala Strašná Lenka ze Strašnic. Další ukázky z tvorby Pavly Hovorkové Ilustrace ke knize Animal Farm