„Jan Vodňanský za sebou nechává písňové a básnické dílo, jehož jádro spočívá ve spolupráci s Petrem Skoumalem. Zčásti zlidovělo, zčásti založilo nový typ intelektuálního kabaretu: a mezi těmi kategoriemi se vlastně nedá najít hranice. Groteskní, poetická i vnitřně rafinovaná pásma písní a básní Jana Vodňanského, který po dvou dnech hospitalizace s nemocí covid-19 zemřel ve věku […]

Rozhovor s divadelním režisérem, dramaturgem a scénáristou Jiřím Ondrou. Pro EDUzín připravila Lucie Fialová. (…) Jak tedy vypadá taková hodina dramaterapie ve chvíli, kdy už jsou zdi aspoň nakřáplé?  Dělám si přípravu, ale většinou se stane něco úplně jiného. Obvykle během první minuty poznám, co si můžu ten den dovolit. Když je třeba někdo na […]

Cílevědomá archeoložka objevila zřejmě netknutá sklepení z devátého století. Bohužel tam vzápětí nalezla fetujícímládež z celého okolí. Nikdo z přítomných botaniků nečekal, že bude závěrečným tématem diskuse znovu zvířena. Bratři a sestry, bdělost je sice důležitá, víra však je nezbytná. Nebuďme proto nevěřící, nýbrž věřící! Zatímco chlapci ve stínu lípy bezstarostně tloukli špačky, strýcův ohař […]

Projekt, typově podobný např. brněnskému básnickému místopisu, bude mít tři díly, do budoucna se počítá s obsahově doplněnou webovou verzí. Někdejší spolužáci z gymnázia Josef Soukal (češtinář a básník) a David Junek (historik umění) – inspirováni mj. veršem Jiřího Suchého „trocha poezie nikoho nezabije“ – chtěli pohled na Poličku umocnit verši i prózou autorů starších i současných, poličských i českých. Tato […]

Studie byla publikována v časopise Česká literatura, roč. 57 (2009), č. 5 Seriál o písničkářích Jaromír Nohavica

Soustřeďujeme odkazy k danému tématu: Divadla pro maturanty Audionahrávky – ukázky z povinné četby (DJKT) „Tahák pro učitele“ – ND Online stream divadel Libeňské pašije (DpP) Škola Ypsilon Divadlo D21

Podcasty zde Divadla pro maturanty Z divadelní tvorby

Přinášíme ukázky z příručky, jež by neměla chybět v žádné školní knihovně. Anotace: Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu. Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury − tedy učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, […]

Národní divadlo, jak je neznáte „16. května 1868 to byla v Praze velká sláva. Sjely se sem statisíce lidí z celé země. Všichni chtěli být při tom, až se položí základní kámen Národního divadla. Jenže ani Karel Sladkovský se při slavnostním poklepání na základní kámen nemohl dopočítat, kolik těch základních kamenů vlastně je, a tak musel změnit svůj […]