Z tiskové zprávy:

23. listopadu 2022 proběhl kulatý stůl na Ministerstvu kultury ČR, kterým vyvrcholil projekt Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy. Oboru, který byl pod zkratkou F/AV schválen již v roce 2010 a od tohoto roku se vyučuje na základních školách a gymnáziích. Podle dosavadních zjištění se bohužel obor učí jen na 4% ZŠ a pětině gymnázií. Proč se filmová a audiovizuální výchova více neaplikuje v praxi? Co školám a učitelům chybí, aby mohli kvalitně obor rozvíjet? To vše mapuje sociologický průzkum pořádaný Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu. Na kulatém stolu byly také prezentovány studie o filmové výchově napříč Evropou, články a publikace. Kulatý stůl se tak stal jedinečnou příležitostí, jak do dění v oboru zapojit politiky a úředníky. Dále zde byly představeny unikátní Kurzy filmové výchovy.

Pavel Bednařík, předseda Asociace a iniciátor setkání k průzkumu dodal: „Zjištění nejsou překvapivá, chybí aprobovaní učitelé, metodická podpora, učebnice, filmy a hlavně ukázky z filmů. Protože promítat celé filmy v hodině je pro školy často příliš velký luxus. Těší nás, že je zájem o naše kurzy filmové výchovy, ačkoliv je zřejmé, že o nich ani řada škol a učitelů neví. V tuto chvíli máme kolem 70 absolventů kurzů, postupně přibývají další. Kurzy jsou komplexní, obsahují 65 lekcí a témat, další podpůrné materiály. Reakce jsou však zatím velmi pozitivní a počítáme s tím, že je budeme postupně rozšiřovat a zaměřovat se na témata, která dosud zpracována nejsou, např. tvorba pro děti a mládež nebo dokumentární film. Na rok 2023 připravujeme také podpůrné semináře a webináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To je důležitá motivace pro učitele, aby si je mohli zahrnout do tzv. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo “šablon”.“

Ve zprávě je uvedeno několik zajímavých odkazů, mj. na web Film a výchova.

K filmové výchově viz též zde.

Zanechat odpověď