Z článku na webu filmvychova.cz: Výuka audiovizuální a filmové výchovy na českých školách vzrostla. Do osnov ji zahrnují v současnosti čtyři procenta základních škol (44 z 1 219 škol). U gymnázii je to dokonce osmnáct procent (21 škol ze 118). Nejčastěji se výuce filmu věnují učitelé v obcích nad pět tisíc obyvatel. Ukázaly to výsledky výzkumu mapujícího, jak si na českých školách vede filmová výchova. Za měřením stojí výzkumný tým Terezy Czesany […]

Z článku: Mezinárodní vzdělávací program filmové výchovy a jeho metodika CinEd (Cinema education for youth) vstoupil do ČR a českých škol hned v počátcích svého fungování – před sedmi lety. V Evropě patří k nejrozvinutějším ve své oblasti. CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům. Vyvinul velmi přátelskou metodiku s navazujícími praktickými materiály; metodika je aplikovatelná na jakýkoliv film a zvládne ji každý. Vyhovuje jak úplným začátečníkům, tak pokročilým filmovým […]

Příspěvek připravila Mgr. Růžena Pekařová ve spolupráci s dalšími členy Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Z článku vybíráme: Pokud je cílem praktické ovládnutí češtiny zaměřené především na aktivní znalost jazyka a připravenost jeho uživatelů pro základní komunikační situace, pak je film jednou z možných cest,jak vést žáky k tvořivé práci a komunikaci s českým jazykem a literaturou.  Mezi pokusy žáků o vlastní literární tvorbu můžeme zařadit tvorbu námětu nebo scénáře (procesuální a kolektivní), modelové situace […]

V týž den se odehrávají dvě akce věnované filmové výchově – diskusní setkání ČEŠTINA A AUDIOVIZE: CO UČIT? a seminář Jak dostat film do školních lavic: Svět v obrazech aneb vstříc počátkům kinematografie. O semináři: Vraťme se k počátkům filmu, otevřeme kouzelnou pokladnici tisíce obrazů – promlouvají ke všem, malým i velkým, ať už mluví jakýmkoli jazykem, otevírají cesty po světech skutečných i smyšlených. Díky filmu učíme děti nejen vidět, slyšet, prožívat, vyjadřovat […]

Další elektronická publikace katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU. ObsahÚVOD ……………………………………………………………………………………………………… 5Renaturalizácia spisovného jazyka?(Juraj DOLNÍK) ………………………………………………………………………………………… 7Spisovnost a regionálnost nejen ve vyučování češtiny(Marie ČECHOVÁ) ………………………………………………………………………………….. 25Hovorový štýl a jeho varianty(Alena BOHUNICKÁ)………………………………………………………………………………. 33Tvaroslovná charakteristika politického textu Sdílejte, než to zakážou(Pavel SOJKA)….. …………………………………………………………………………………….. 51Ku konceptualizácii času v slovenčine (na príklade lexém čas a časový v publicistickom štýle)(Jana KESSELOVÁ) ………………………………………………………………………………….. 63Čechoamerická periodika na počátku své existence a jejich vztah k periodikůmněmeckoamerickým(Alena JAKLOVÁ) […]

Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách = publicistický). Nebo lze i inzerát v novinách zařadit ke stylu prostěsdělovacímu bez ohledu na kontext?Jak […]

Nový dokument České televize se věnuje historii populárního literárního a filmového žánru. část: Cliftonky a Karel Čapek část: Inspektor Klubíčko & spol. část: Rodokapsy a Eduard Fiker O české detektivce s Pavlem Mandysem a Michalem Jarešem

„James Welch (1940–2003) vypadá na fotografiích jako typický ostýchavý intelektuál západoevropského střihu. Kromě introvertního úsměvu ho zdobí brýle a na jedné z nejdostupnějších fotografií i jakési vyznamenání. Celý dojem je trochu absurdní a s Indiány z dobrodružných knih a filmů nemá zdánlivě skoro nic společného. Welch totiž pomáhal naplnit to, o čem píše amerikanista Miroslav Černý v zasvěceném doslovu – že dnešní Indián se vzhledem ke zpřetrhaným kořenům dozví něco o vlastní kultuře nejspíš v knihovně.“ Marek Toman v recenzi knihy Ten, který […]

13. září 2022, 17:00–18:30 Kino Kavalírka, Plzeňská 210, Praha 5 Anotace: Po zahajující debatě, která téma středoškolské češtiny a audiovize pojala v základních teoretických souvislostech, přichází čas na metodické a praktické otázky. Lze společnou výuku literatury a filmu prosadit bez nové didaktiky? A jak by měla vypadat? Může být metodickým pojítkem při výkladu textů a obrazů naratologická teorie? A nebude pro žáky příliš složitá? Jak přeuspořádat tradiční výklad literární historie, […]