Z tiskové zprávy: 23. listopadu 2022 proběhl kulatý stůl na Ministerstvu kultury ČR, kterým vyvrcholil projekt Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy. Oboru, který byl pod zkratkou F/AV schválen již v roce 2010 a od tohoto roku se vyučuje na základních školách a gymnáziích. Podle dosavadních zjištění se bohužel obor učí jen na 4% ZŠ a pětině gymnázií. Proč se filmová a audiovizuální výchova více neaplikuje v praxi? Co školám […]

Z článku na webu filmvychova.cz: Výuka audiovizuální a filmové výchovy na českých školách vzrostla. Do osnov ji zahrnují v současnosti čtyři procenta základních škol (44 z 1 219 škol). U gymnázii je to dokonce osmnáct procent (21 škol ze 118). Nejčastěji se výuce filmu věnují učitelé v obcích nad pět tisíc obyvatel. Ukázaly to výsledky výzkumu mapujícího, jak si na českých školách vede filmová výchova. Za měřením stojí výzkumný tým Terezy Czesany […]

Z článku: Mezinárodní vzdělávací program filmové výchovy a jeho metodika CinEd (Cinema education for youth) vstoupil do ČR a českých škol hned v počátcích svého fungování – před sedmi lety. V Evropě patří k nejrozvinutějším ve své oblasti. CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům. Vyvinul velmi přátelskou metodiku s navazujícími praktickými materiály; metodika je aplikovatelná na jakýkoliv film a zvládne ji každý. Vyhovuje jak úplným začátečníkům, tak pokročilým filmovým […]

Příspěvek připravila Mgr. Růžena Pekařová ve spolupráci s dalšími členy Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Z článku vybíráme: Pokud je cílem praktické ovládnutí češtiny zaměřené především na aktivní znalost jazyka a připravenost jeho uživatelů pro základní komunikační situace, pak je film jednou z možných cest,jak vést žáky k tvořivé práci a komunikaci s českým jazykem a literaturou.  Mezi pokusy žáků o vlastní literární tvorbu můžeme zařadit tvorbu námětu nebo scénáře (procesuální a kolektivní), modelové situace […]

V týž den se odehrávají dvě akce věnované filmové výchově – diskusní setkání ČEŠTINA A AUDIOVIZE: CO UČIT? a seminář Jak dostat film do školních lavic: Svět v obrazech aneb vstříc počátkům kinematografie. O semináři: Vraťme se k počátkům filmu, otevřeme kouzelnou pokladnici tisíce obrazů – promlouvají ke všem, malým i velkým, ať už mluví jakýmkoli jazykem, otevírají cesty po světech skutečných i smyšlených. Díky filmu učíme děti nejen vidět, slyšet, prožívat, vyjadřovat […]

Veronika Košnarová: Na okraj literární tvorby českých výtvarníků  Soubor esejů Na okraj literární tvorby českých výtvarníků je věnován textům českých výtvarníků 20. století, jejichž literární činnost tvoří minoritní, přesto pozornosti hodnou část jejich díla. Zastoupeni jsou autoři různých generací, rozmanitých naturelů, věnující se malířství, kresbě, grafice, sochařství, fotografii i filmu. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány monograficky, žánrově, tematicky či se zaměřením k určité umělecké tendenci, skupině či okruhu. Nejde ani tak o analýzu […]

Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století  Ačkoliv se fenomén putování jako cesty, jež má smysl sama o sobě bez ohledu na svůj cíl či praktický účel, jistě nezrodil až v 19. století, obohatila tato epocha putování fyzické i duchovní o nové podstatné dimenze, například o putování za slavnými umělci. Zejména druhá polovina století s překotnými změnami a novými možnostmi v oblasti lidské mobility, přinesla pak obrovský […]

AktualityEtymologický slovník jazyka staroslověnského v ohlédnutí a kontextuNové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologieVesmír: Spisovná čeština bez korektorůO středověkém a raněnovověkém překládání do vernakulárních jazykůVýzva k zasílání příspěvkůNová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny 29.1.2024ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO V OHLÉDNUTÍ A KONTEXTUV Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty inspirace. Početný kolektiv autorů v ní bilancuje dokončený projekt Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (1989–2022), zasazuje jej do kontextu staroslověnské a etymologické lexikografie […]

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky Svazek přináší úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků Karla Hynka Máchy. Oproti staršímu výboru, vydanému v České knižnici v roce 2008, se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou proponovaných nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou. Zásadní inovací prošla rovněž komentářová část […]