Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky
 
Svazek přináší úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků Karla Hynka Máchy. Oproti staršímu výboru, vydanému v České knižnici v roce 2008, se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou proponovaných nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou. Zásadní inovací prošla rovněž komentářová část svazku. Veškeré nově vypracované a při přípravě této edice užívané diplomatické přepisy výchozích Máchových a máchovských pramenů jsou zpřístupněny jako digitální dokument zde.
 Více informací > 


Pozvánky
Joanna Degler (Lisek) – Prague as an important center for the development of early Yiddish literature written by women

 January 16, 2024 | 17:00

Prague was a very important centre for the development of early Yiddish literature in the 16th to 18th centuries, so it was during this period that it was strongly associated with women as both the main readers and creators. This lecture will explore this theme through the example of three authors directly connected to Prague and one whose father was probably from the city: Ryvke Tiktiner, Toybe Pan, and Gele. The lecture will show different strategies of Jewish women’s performance in the written word. It will take place in the upper hall of the Institute of Czech Literature (Na Florenci 3, Prague 1).
 
More information > 

Trh a kapitál v české kultuře 19. století
 
29. února – 2. března 2024
Na stránkách Plzeňského sympozia je již možné prohlédnout si program 44. ročníku s tématem
Trh a kapitál v české kultuře 19. století.
 
Více informací > 


Call for Papers 

CfP: Intern. Slavistische Konferenz „Junge Slavistik im Dialog“
 Deadline January 31, 2024

 Das Institut für Slavistik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel lädt zur Teilnahme an der XVIII. Internationalen Slavistischen Konferenz „Junge Slavistik im Dialog“. Der Schwerpunkt liegt auf dem Russischen, Polnischen und Tschechischen in den Bereichen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft. Willkommen sind aber auch andere Slavinen und benachbarte Fächer wie z.B. Geschichts-, Politik- oder Sozialwissenschaften, die sich mit slavischen Themen befassen, sowie Fachdidaktik. Die Konferenz findet in Präsenz in den Räumlichkeiten des Instituts für Slavistik (Leibnizstr. 10, 24118 Kiel) am 26.–27. April 2024 statt.
 Mehr Informationen >

CfP: Queer Urban Underworlds in European State Socialism
 Deadline February 18, 2024

 The workshop aims to explore the living worlds and underworlds of state socialist cities, focusing on gendering and queering current research on the urban history of Eastern Europe under state socialism. As we delve into these hidden realms, we aim to unravel the interplay between those in control and those under control, shedding light on the obscured facets of urban life and exploring unique strategies urban actors develop in adapting public spaces to their goals. Through this collective exploration, we seek to contribute significantly to the evolving narrative of Eastern European urban history. We invite submissions from various disciplines that explore the intersections of gender and queerness within the urban history of Eastern Europe during the state socialist era, i.e., of the so-called Eastern Bloc outside the Soviet Union from 1947 to 1991.
 More information >

Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa

Versolog/versoložka v Ústavu pro českou literaturu AV ČR
Přihlášky do 11. února 2024
 
Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení pracovní pozice výzkumná pracovnice/výzkumný pracovník (versoložka/versolog) do oddělení teorie – Versologický tým.
 Více informací >

Cena Otokara Fischera – pátý ročník
 Nominace do 31. ledna 2024
 
Institut pro studium literatury v partnerské spolupráci s mnichovským Spolkem Adalberta Stiftera v roce 2024 již popáté udělí Cenu Otokara Fischera – za mimořádně přínosnou německojazyčnou a českojazyčnou germanobohemistickou práci z oblasti humanitních studií. Cílem ceny určené německy píšícím a od roku 2020 také česky píšícím autorkám a autorům zabývajícím se českou, česko-německou a česko-německo-židovskou kulturou, uměním a kulturní historií je ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku vydávané odborné práce s českými tématy a současně upozornit na práce české provenience, které přispěly k prohloubenému poznání kulturních dějin německy mluvících obyvatel českých zemí. Cena pojmenovaná po významném bohemistovi, germanistovi a podporovateli tzv. „germanoslavik“ Otokaru Fischerovi bude za účasti laureátů i poroty, složené z odborníků z ČR, Německa, Rakouska a Švýcarska, slavnostně předána 21. května 2024 v pražském Goethe Institutu. 
Více informací >

Gaststipendium des Collegium Carolinum 2024
 Bewerbungsfrist 2. Februar 2024
 
Das Collegium Carolinum vergibt ein Gaststipendium für einen einmonatigen Forschungsaufenthalt in München. Gefördert werden innovative Vorhaben zur Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, der Tschechoslowakei, Tschechiens und der Slowakei sowie der angrenzenden Regionen. Ein Studienaufenthalt in München bietet die Möglichkeit, die wissenschaftliche Bibliothek, die weiteren Sammlungen des Collegium Carolinum, die umfassenden Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek sowie Bestände in den einschlägigen Münchner Archiven zu nutzen. Das Institut kann hierfür einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und leistet wissenschaftliche Betreuung.
 Mehr Informationen >

Post-doc und Kurzzeit-Stipendien der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
 Bewerbungsfrist 31. Januar 2024
 
Post-doc Stipendien richten sich an Nachwuchswissenschaftler*innen, deren Promotionsabschluss bei Einreichung der Bewerbung nicht länger als sechs Jahre* zurückliegt. Der Stipendienaufenthalt beträgt mindestens sechs und maximal zehn Monate, der monatliche Stipendiensatz beträgt € 2.200. 
Kurzzeit-Stipendien erlauben einem größeren Kreis von Personen aller Qualifikationsstufen (promoviert bis hin zu emeritiert) Aufenthalte an der Bibliothek zu absolvieren, die dem intensiven Quellenstudium dienen. Die Stipendien können für Zeiträume von mindestens 1 bis maximal 3 Monaten beantragt werden. Das monatliche Stipendium beträgt € 1.800.
 Mehr Informationen >

Postdoc-Stipendium für ostmitteleuropäische Wissenschaftler:innen in Gotha, Halle und Wolfenbüttel (3 Monate)
 Bewerbungsfrist 31. Januar 2024 
Das Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt, die Franckeschen Stiftungen zu Halle und die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vergeben für das Jahr 2024 erstmals ein dreimonatiges Stipendium an eine/n exzellent promovierte/n Wissenschaftler/in aus dem ostmitteleuropäischen Raum für die Erforschung ihrer Bestände. Das internationale Stipendienprogramm steht allen historisch orientierten Fachrichtungen offen. Es fördert Projekte, die sich auf die Erforschung der Bestände aller drei Einrichtungen ausrichten, diese miteinander verbinden und in Beziehung setzen. Ein klar begründeter Bezug auf die jeweils vor Ort vorgehaltenen Bestände ist daher unabdingbar.
 Mehr Informationen >

The University of Connecticut Humanities Institute (UCHI) invites applications for 2024–25 residential fellowships.
 Deadline February 1, 2024
 
During this time of global change and uncertainty, UCHI seeks to mobilize the humanities as a revitalizing force for our academic communities, national conversations, and global commitments. With year-long fellowships offering a $50,000 stipend, an office, and all the benefits of a R1 university, UCHI equips scholars to engage in these crucial undertakings and hone their research in a vibrant, interdisciplinary community of fellows. Fellows enjoy the full use of UConn’s research facilities, museums, archives, and special collections, as well as easy access to Hartford, Boston, and New York City. UCHI fosters a rich intellectual environment for scholars to create, connect, and recommit to the urgency of the humanities. Fellowships are open to humanities researchers, including professors, independent scholars, writers, and museum and library professionals.
 More information >

Nové publikace

GERMANOSLAVICA. Zeitschrift für germano-slawische Studien 34 (2023)/1
Die neue Ausgabe Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien bringt unter anderem Milan Hornáčeks Artikel über Die Tschechoslowakische Republik als nationale Dystopie. (Bürger)Kriegs- und Invasionsphantasien in Karl Hans Strobls Zukunftsroman „Feuer im Nachbarhaus“ (1938) oder Markéta Balcarovás Studie Franz Kafka bei Lenka Reinerová, Alena Wagnerová und Libuše Moníková. Referenzen auf Kafka in den Texten deutsch schreibender Autorinnen mit tschechischem Hintergrund.
 More Informationen >

Česká literatura 5/2023
Nové číslo České literatury přináší mj. studii D. Soukupa: Kanibalka Marie o zkáze Jeruzaléma a zavržení Židů v staročeské literatuře doby lucemburskéM.  Filipowicze Rozporuplná interakce o vztahu zvukových studií a literární vědy nebo O. Sládka: Karel Hausenblas a teorie literatury a P. Mareše: Jazyk, styl, sémantické kontexty. Přínos Karla Hausenblase k výzkumu uměleckých textů.
Více informací >

Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. – Journal of Linguistics. Scientific Journal for the Theory of Language 74 (2023)/2
Nové číslo Jazykovedného časopisu přináší mimo jiné studii Petra Mareše Vzpoura proti spisovnosti: požadavky na jazyk literatury a povídky Jana Zábrany.
 Více informací >

Pavel Kosatík: Česká inteligence 20. století
Jak vypadá česká inteligence a proč ji jako společnost vůbec potřebujeme, když z ní neplyne žádný hmatatelný užitek? Elity jsou podle spisovatele Pavla Kosatíka důležité k tomu, aby společnosti daly strukturu a tím jí umožnily fungovat právě jako společnosti, ne jenom jako davu. V sérii textů Kosatík svižným a čtivým stylem přibližuje přední představitele české inteligence, muže i ženy, od začátku 20. století až do současnosti. 
 Více informací >


Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o knihách, které byly zpracovány v prosinci 2023.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Výběr zpráv z oboru připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

Zanechat odpověď