Při vnímání skutečnosti se v rámci poznávacího procesu ukončeného řečovým vyjádřením (Štěpán, 1979) uplatňuje, jak známo, vedle sluchu (vnímání zvuků komunikativních, tj. řeči, zvuků přírodních, např. zvířat aj.) také zrak. Lidské oko je schopno rozlišit několik tisíc barevných odstínů, počet jejich pojmenování je však mnohem nižší a také jejich využití je rozdílné v různých stylových […]

Ne středoškolský učitel, nikoliv kavárenské vyfetlo, ale realitní makléř je skutečným básníkem dneška. To on přetváří všední skutečnost v Arkádii plnou divů. To on nachází krásu, když se ostatní odvracejí s úšklebkem. Ze sloupku v Salonu Práva

Dotaz:Jak prosím psát správně : dyskomfort, nebo diskomfort?Paní J. H. Odpověď ASČ:Doporučujeme tazatelčině pozornosti normativní Internetovou jazykovou příručku, která řeší 95 % běžných jazykových dotazů; tento zde. Je ovšem pravda, že s psaním předpon dys- (řeckého původu) a dis- (latinského původu) jsou v praxi stálé problémy. Důvodem je relativní blízkost jejich významu: – Předpona dys- signalizuje poruchu, […]

Dotaz:Obracím se na Vás s dotazem, jak správně napsat větu, která bude začínat slovem eRecept.Paní Bc. V. V. Odpověď ASČ:Tento dotaz je jedním z těch, jež nelze rozhodnout s oporou normativních příruček, protože ty jej prostě neřeší. Je zcela jistě založen na tazatelčině povědomí o tom, že psaná věta / větný ekvivalent začíná velkým písmenem v prvním […]

Filosof Vladislav Dudák vydal knížku „medailonků slov“: V této knize malých esejů, jakýchsi medailonků slov, nejde jen o jazyk a slova, nýbrž především o jejich význam. Zjistíme, že skryty ve slovech se mohou nacházet nečekané souvislosti. A ty nám umožňují podívat se na obvyklé věci z neobvyklého úhlu pohledu. Tomu se říká filosofie… O zapomínání na jazyk a o nevidění slov (na úvod) Významný německý filosof Hans Georg […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Úvod Tvoření slov je jednou z nejobávanějších kapitol jazykové výuky na základních a středních školách. Jde opravdu o látku obtížnou, zároveň však skýtající netušený potenciál pro rozvoj abstraktního myšlení žáků. Při vhodném didaktickém uchopení lze na ní budovat a rozvíjet zejména tři z poznávacích a řešitelských postupů: analýzu, analogii a hierarchizaci. Dále umožňuje pro žáky zajímavé etymologické […]

Pokud jste občas zděšeni z toho, jak se dá „zabýt“ čeština, pak nečtěte! dále: Nezabyješ.

Databáze popularizačních knih o češtině vznikala v rámci volitelného semináře realizovaného v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze v letním semestru akademického roku 2015/2016 a v zimním semestru ak. roku 2016/2017. Shromažďuje údaje o všech popularizačních knížkách z oblasti jazykovědné bohemistiky vydaných (třeba i v reedici) od roku 1948. Koncepce supervize: Robert Adam Databáze

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Jak na zvukovou stránku ve výuce češtiny? (Český jazyk a literatura, 201718, č. 3) Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku, ukázky ZDE, ZDE, ZDE a ZDE