Jasňa Pacovská o mateřském jazyku, kognitivní lingvistice, porozumění a stereotypu Pavel Novotný o poezii, literární vědě a překladatelství Podcasty souhrnně

Od loňského podzimu (9. 9.) vycházejí na webu H70 – host 7 dní online jazykové glosy. Jejich autorky –Hana Žišková či Jarmila Vojtová (obě pracují v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) – se věnovaly mj. pravopisu, ohebnosti, slovům host/hostka nebo epický, čerstvě pak pojmenováním pro postel (lůžko, palandu…). Z Pravopisného příběhu Hany Žižkové: Mohl […]

Z článku publikovaného v časopise Korpus-gramatika-axiologie 23/2021: Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu (dále jen souvětí s VVBSV) je dalším typem složitého souvětí. Je to souvětí, v němž na větě hlavní závisí dvě vedlejší věty prvního stupně závislosti,  které nejsou v syntaktickém vztahu, srov. Když se za astronomem zavřel těžký vchod, uvědomil si, že se právě rozloučil se […]

Kategorie: Články, Skladba

AktualityVisegrádský grant na výzkum jazykových kontaktů v oblasti jmenOdešel profesor Jan KořenskýŽiva: Poklona pampeliškámPřednáška: Diabible.com – nástroj k srovnávání biblických překladůOnline přednáška: Staroslověnské dědictví ve staré češtiněVýstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečíLjubov Ostašová přichází na stáž do oddělení onomastikyLipnická bible získala Magnesii Literu za nakladatelský čin roku 2021Vesmír: V UkrajiněZ časopisu Bohemica Olomucensia 26.4.2022VISEGRÁDSKÝ GRANT […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

V rámci výuky lexikologie a sémantiky vytvářeli žáci některých tříd Gymnázia Ústavní v Praze (tercie B, kvarta A, kvinta B, čtvrtý ročník bilingvního šestiletého studia) český slovníček pojmenování a kratších vět často užívaných v souvislosti s docházkou do školy; část z nich svůj soubor rozšířila na slovníček česko-ukrajinský (za pomoci nového překladače z Ústavu formální […]

„Rozdíl mezi spojením příčinným a důvodovým nebývá chápán zcela přesně. Příčina je jev, jenž nutně způsobil jev jiný, zatímco důvod je sdělení domněnky, proč k nějakému jevu došlo: Britská ambasáda v Praze opět hrozí České republice zavedením víz, neboť počet našich žadatelů o azyl ve Spojeném království prudce roste. (Druhá věta vyjadřuje příčinu počínání britské ambasády.) Počet našich žadatelů o […]

Kategorie: Skladba

Práci doc. Václava Martince jsme se na našich stránkách věnovali již několikrát. Nejnovější publikace tohoto hlasového pedagoga (a dlouholetého divadelníka) přináší v souhrnné podobě materiály k mluvní průpravě. Obsah práce Zájemci o Češtinu pro Čechy nechť kontaktují autora na adrese v.martinec@volny.cz.

Z článku na webu Akademie věd ČR (listopad 2020): Jazyk je živý organismus, přizpůsobuje se aktuálnímu nastavení společnosti. Ve středověku hrála prim latina, později ji vystřídala němčina a dnes se v textech stále více objevují anglická slova. Tuzemská klubová hudba se s nimi vyrovnala po svém a performeři mixují jazyky, jak se jim zamane. Je to útok […]

Ranní úvaha – Český rozhlas Vltava: S novým jarem je třeba obnovy. Nový boty, umejt vokna, prořezat hrušeň, vyčistit trubky čehokoli, natřít poličku, vyvětrat plíseň a vlepit pořádnou pusu správným směrem. Nabrousit strašně tupý nože. A trochu si profouknout slovník – po zimě jeden mluví jako prase! Navíc – jak tak všechno bobtná a petrklíč probíjí […]