30.3.2021NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOSTV novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 1) se Alena Kolyaseva zabývá nominálními konstrukcemi s ruskými výrazy rod a tip z perspektivy výzkumů gramatikalizace. Zuzana Kováčová a Elena Ciprianová zkoumají hmatové a chuťové metafory ve slovenském lexiku z hlediska teorie konceptuální metafory. Matej Drobňák, Jaroslav Peregrin, Petr Matějíček a Michal Hubálek referují o svém experimentálním výzkumu logických pravidel vyvozování v češtině. Kompletní obsah čísla naleznete zde. Zobrazit […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz:Můžete mi prosím sdělit, zda je správné používat v textu výraz SMS zprávy, nebo jen SMS? Paní E. P. Odpověď ASČ:V tomto případě nejde o to, co je „správné“, ale jak se během let nastavil úzus uživatelů naší mateřštiny.Zkratka SMS pochází z anglického Short Message Service a tato zkratka se v běžném užití stala zkratkovým […]

Nepotkal jsem zatím člověka, co by si tohle slovo oblíbil. „V životě bych to nepustil přes pysky,“ slyšel jsem zato. A taky: „Lidi, co říkají růmka, by měli rozemlít a smažit v mekáči jako hambáče.“ Roomka není ani Romka, co se protahuje, ani levná napodobenina samojezdícího vysavače. Je to místnost. Konkrétně virtuální místnost v sociální síti Clubhouse, té nové, co […]

Potřebujeme bezchybnou češtinu? NEDĚLEJ ZAGORKU! aneb Zdroje nových frazémů v češtině A další témata; vše dostupné ZDE.

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz:Jsem účasten diskuze na téma „Praktické využití znalosti určování druhů vět vedlejších“. Dcera je žákyní 7. tř. ZŠ, tuto látku aktuálně probírají, ale já nejsem schopen nalézt argumenty k praktickému využití znalosti určování druhů vět vedlejších.Dcera se mě ptá: „K čemu to je? K čemu nám to bude?“ Praktickým příkladům při výuce přikládám velký význam […]

Kategorie: Články, Skladba

Dotaz:Obracím se na Vás s dotazem na zajímavý případ použití či nepoužití čárky ve větě. Věta pochází z inzerátu na byt: Pokoj směřuje do vnitrobloku, takže fajn klídek na učení(,) a je vybaven (postel, stůl, židle a dvě skříně).Není sporu, že věta není postavena ideálně, mě nicméně zajímá, patří-li čárka ve stávající větě na označenou […]

Dotaz:Dlouho si lámu hlavu nad určitým jevem. Pokud mám větu Je lepší nejíst sladkosti, podmět je infinitiv nejíst, přísudek se sponou pak je lepší. Ale nejsem si jistá, jak určit podstatné jméno sladkosti. Rozvíjí totiž pouze slovo nejíst, které je zde ve funkci podmětu. Řekla bych, že se jedná o předmět, ale předmět nerozvíjí podmět. […]

Z článku na webu České televize: Gymnázium V současnosti se tak nazývá typ střední školy. Pokud by se tento název přeložil doslovně, šlo by ale o školu pro naháče. Původ slova se odvozuje taktéž z řečiny, od slova gymnasion, což znamená cvičiště – a to zase vychází od slova gymnos neboli nahý. Chlapci totiž tehdy […]

Dotaz:Chtěla bych Vás požádat o radu. Nemůžeme se s kolegyní shodnout na určení doplňku. Jedná se o tyto věty:a) Choval se jako malé dítě. – Domnívala jsem se, že v tomto spojení je jako dítě doplňkem, kolegyně nabízí variantu příslovečného určení způsobu.b) Bil se jako lev. Jednotka zaútočila jako jeden muž.Paní L. J. Odpověď ASČ:Doplněk je větný člen, který […]