Z článku publikovaného v časopise Korpus-gramatika-axiologie, 2011, č. 4: Cílem tohoto článku je v rámci formálně-sémantického rovinného popisu gramatického systému ukázat, že nevalenční závislost příčinnostní vedlejší věty může být vyjádřena velkým množstvím různých druhů zájmenně-částicových spojovacích výrazů, což dosud nebylo soustavně popsáno. Jedná se o příčinnostní vedlejší věty zájmenně-částicové, a to příčinné (důvodové), účelové, podmínkové a […]

AktualityPozvánka na Veletrh vědyPozvánka na Svět knihyToulky bohemistickou minulostí IIFilip Kubeček přednášel v Bukurešti o nářečích a mluvě mladýchŽiva: Nahlédnutí do krůtárny 30.4.2024POZVÁNKA NA VELETRH VĚDYZveme vás na Veletrh vědy 2024, který se koná od 30. května do 1. června. Na výstavišti v pražských Letňanech můžete navštívit kromě další stovky expozic také stánek Ústavu pro jazyk český, tentokrát zaměřený na […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Do naší poradny dorazilo již několik dotazů, jak na škole určit některé ne zcela vyhraněné významové poměry v souřadných spojeních větných členů a vět. Nejčastěji jde o přechodové jevy mezi poměrem slučovacím a důsledkovým nebo slučovacím a odporovacím. Vybíráme dva dotazy z nejčastějších: Dotaz 1:Domnívám se správně, že v následujícím souvětí se jedná o důsledkový významový poměr? U […]

Z jazykového sloupku v časopise Vesmír: Jazyk si můžeme představovat jako leccos – jako soubor užitých verbálních prostředků, znak kulturní identity, elektrické vzruchy v mozku… nebo jako systém pravidel. Každý náhled zvýrazňuje jen určité aspekty, ale v tom pravidlovém je navíc snadné nechat se svést chápáním pravidla jako předpisu spíš než jako poznané zákonitosti. Taková ale podstata […]

AktualityPozvánka na přednášku: Osobní jména a paragrafyNová brožura Archiv zvukových záznamů nářečních promluvNové číslo časopisu Slovo a slovesnostVyšla Naše řeč 1/2024Vesmír: Pravidla jazykového provozuNové zdroje pro výuku a výzkum akademického psaní 31.3.2024POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU: OSOBNÍ JMÉNA A PARAGRAFYKatedra českého jazyka FF OU a ostravská pobočka Jazykovědného sdružení ČR zvou všechny zájemce na přednášku Osobní jména a paragrafy, kterou prosloví Žaneta […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Z dotazů do Jazykové poradny ÚJČ AV: Platí stále, že když napíšu studenti jsou povinni, zahrnuje toto vyjádření jak studenty, tak studentky?   Odpověď: Ano, toto vyjádření je z jazykového hlediska zcela v pořádku a jeho interpretace je adekvátní. Jev, na nějž se ptáte, se nazývá generické maskulinum (název osoby v mužském rodě tedy zahrnuje všechny osoby nehledě na jejich pohlaví […]

Z jazykového koutku v časopise Živa: Dnes běžné členění roku na čtyři roční období využívá přesně stanovitelné časy slunovratů a rovnodennosti. Naši dávní předkové jednotlivé části roku často spojovali s význačnými svátky křesťanských světců. A protože byli těsněji spojeni s děním v přírodě, byl čas určován především přírodními rytmy spjatými se střídáním zemědělských prací. Na […]

Do naší poradny stále přicházejí dotazy, jak na základní a střední škole určit slovnědruhově tvary jako povinen, unaven, zbit… a povinný, unavený, zbitý… První skupinu pak tazatelé kladou do konkurence s tzv. krátkými tvary nesporných přídavných jmen typu mlád, stár, zdráv, šťasten, schopen…Rovněž se opakují dotazy, jak větněčlensky určit spojení jako chlapec je mlád / chlapec […]

AktualityPřednáška Stanislavy Spinkové v Kruhu přátel českého jazykaPřednáška: Kódová pestrost v některých dílech současné české prózyAtlas nářečí českého jazyka v soutěži Slovník rokuŽiva: Rok má krok, přejde prvé než zvíš, ať ho neprospíšOdešla doktorka Kamila Smejkalová 29.2.2024PŘEDNÁŠKA STANISLAVY SPINKOVÉ V KRUHU PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKAV rámci jarního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka zazní ve středu 6. března […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda