3. 10. 2022FILIP KUBEČEK VE FINÁLE SOUTĚŽE FAMELABFilip Kubeček dosáhl s vystoupením České dialekty včera a dnes na skvělé druhé místo v národním finále standupové soutěže FameLab, která hledá talenty v oblasti popularizace vědy a letos byla poprvé otevřena i pro humanitní a společenskovědní obory. Více o finále i celé Noci vědců, jejíž bylo součástí, se dočtete zde.Zobrazit více  14. 9. 202270 LET DIALEKTOLOGICKÉHO ODDĚLENÍDialektologické oddělení ÚJČ letos […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz:Je slovo rozmístnění nějaký nespisovný archaismus? V Internetové jazykové příručce jsem našel pouze rozmístění. Tedy rozmístnění je určitě nyní nespisovné. Přesto nacházím spoustu výrazů v souvislosti s „rozmístněním“ učeben apod.Vůbec nechápu, kde se toto slovo vzalo.Pan J. H. Odpověď ASČ:Dotazované slovo *rozmístnění se skutečně nevyskytuje ve Slovníku spisovné češtiny. Kupodivu lze ale nalézt 4 doklady v nejrozsáhlejším slovníku češtiny, […]

(…) Přestože je název Mendlovo náměstí slovotvorně náležitý, občas vzbuzuje uživatelskou pozornost. Důvodem je nepochybně to, že varianty jména se zachovaným -e- jsou dnes frekventovanější. Potvrzují toi Mendelova univerzita v Brně nebo opavské Mendelovo gymnázium a Mendelova střední škola v Novém Jičíně. (…) Zato hrách patří k těm slovům, o jejichž původu lze jen spekulovat. […]

Ze sloupku v časopise Vesmír: „Proč sporťáci říkají kolmé přihrávky, což je z logického hlediska nesmysl, protože kolmý je vždycky na něco?“ Tak a podobně ohní se čas od času lidé nad některými slovy nebo větami v telefonátech jazykové poradně. Občas pak dojdou k závěru, že celá čeština není logická. Mají pravdu? A měla by být? Mluvívají o logice, ale patrně nemají na mysli […]

Z newsletteru ústavu pro jazyk český AV ČR: Proč říkáme jedu na Slovensko, jsem na Slovensku, ale jedu do Slovinska, jsem ve Slovinsku? Jak vysvětlit cizinci, že pražské čtvrti Podolí a Smíchov pojíme s rozdílnými předložkami, přestože obě leží na vltavských březích? Opravdu musíme platit na pokladně? Jazykový koutek Anny Černé ve 3. čísle Živy si všímá konkurence předložek v/do a předložky na ve spojení se zeměpisnými jmény i se substantivy s obecným významem.Zobrazit více

Dotaz:Ráda bych Vás požádala o pomoc s určením větných členů ve větě: Neustále se učit do školy mě nebaví. Jde mi především o to, zda výraz do školy, který se váže k infinitivnímu podmětu učit se, lze určit jako přívlastek neshodný, nebo jako předmět, nebo snad jako příslovečné určení místa (?). Stejně tak výraz neustále – […]

24.8.2022VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOSTV novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 83, 2022, č. 3) analyzuje František Tůma tematické přechody v dyadické interakci mezi studenty. Alla Arkhanhelska se zabývá proměnami užívání frazému nastupat’ na grabli v ruském mediálním diskurzu v letech 2000–2019. Marek Jakoubek shrnuje přínos Jiřího Lípy (1928–2020) československé a světové romistice. Kompletní obsah čísla naleznete zde.Zobrazit více  16.8.2022ŽIVA: GREGOR JOHANN MENDELLetošní dvousté výročí […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Ze sloupku v časopise Vesmír: Čeština je krásná a bohatá, tvrdívá se v předmluvách zábavně-naučných knížek pro laickou veřejnost, v mediálních rozhovorech s nositeli národní kultury i v parlamentu. V čem tkví ono bohatství češtiny? Odhaduju, že jeho velkou část v myslích a emocích lidí tvoří vedle krásných slov hlavně přehršel vyjadřovacích prostředků umožňujících jemnou volbu pro nesčetné odstíny komunikačních situací. Je však každá […]

Z článku v časopise Naše řeč (2006/3): Jádro (centrum) současného souvětného systému se spojovacím výrazem co je popsáno ve všech českých skladbách. K. Svoboda se ve svém Souvětí (viz pozn. 4) na několika místech zabýval dosud nejpodrobněji strukturovaným souvětným systémem se spojovacím výrazem co. Z jeho výkladů můžeme vyvodit, že v tomto systému vedle centra, které představují vedlejší věty otázkové […]

Kategorie: Skladba