Z dotazů do Jazykové poradny ÚJČ AV: Platí stále, že když napíšu studenti jsou povinni, zahrnuje toto vyjádření jak studenty, tak studentky?   Odpověď: Ano, toto vyjádření je z jazykového hlediska zcela v pořádku a jeho interpretace je adekvátní. Jev, na nějž se ptáte, se nazývá generické maskulinum (název osoby v mužském rodě tedy zahrnuje všechny osoby nehledě na jejich pohlaví […]

Z jazykového koutku v časopise Živa: Dnes běžné členění roku na čtyři roční období využívá přesně stanovitelné časy slunovratů a rovnodennosti. Naši dávní předkové jednotlivé části roku často spojovali s význačnými svátky křesťanských světců. A protože byli těsněji spojeni s děním v přírodě, byl čas určován především přírodními rytmy spjatými se střídáním zemědělských prací. Na […]

Do naší poradny stále přicházejí dotazy, jak na základní a střední škole určit slovnědruhově tvary jako povinen, unaven, zbit… a povinný, unavený, zbitý… První skupinu pak tazatelé kladou do konkurence s tzv. krátkými tvary nesporných přídavných jmen typu mlád, stár, zdráv, šťasten, schopen…Rovněž se opakují dotazy, jak větněčlensky určit spojení jako chlapec je mlád / chlapec […]

AktualityPřednáška Stanislavy Spinkové v Kruhu přátel českého jazykaPřednáška: Kódová pestrost v některých dílech současné české prózyAtlas nářečí českého jazyka v soutěži Slovník rokuŽiva: Rok má krok, přejde prvé než zvíš, ať ho neprospíšOdešla doktorka Kamila Smejkalová 29.2.2024PŘEDNÁŠKA STANISLAVY SPINKOVÉ V KRUHU PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKAV rámci jarního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka zazní ve středu 6. března […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Údajnou roztržku mezi Českem a Slovenskem musíme uvést na pravou míru. Nejvyšší čas. Než se to vymkne z rukou a skutečně se stane to, co tvrdí polský deník Rzeczpospolita: „Češi a Slováci spolu přestávají mluvit“. Kritická situace! Ale houby. Naše jazykové vztahy jsou pořád na vynikající úrovni, naše řeč je pospolitá pořád stejně, ať se nějaké mezivládní konzultace konají […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Obohacují, nebo ohrožují anglicismy, resp. globalismy, současnou češtinu? Jsou přirozenou změnou a rozšířením slovní zásoby převážně mladé generace, nebo znakem úpadku jejích vyjadřovacích schopností v mateřském jazyce? Nejen o tom diskutovali ve čtvrtek 8. února 2024 ve studiu ČRO Plus v pořadu Pro a proti Karolíny Koubové čestný předseda ASČ a respektovaný učitel i bohemista […]

Z jazykového koutku v časopise Vesmír: Černý předvánoční čtvrtek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zpřítomnil to, co jsme už mnozí někdy seznali, a to že pro vyjádření některých myšlenek bychom potřebovali něco víc než jen prostředky jazyka. Nejde o to, že by česká slovní zásoba nebo snad zásoba českého znakového jazyka nedisponovaly dostatkem odstínů různých významů samostatných slov […]

„Příspěvek vznikl v rámci formálně-sémantického rovinného popisu (FSRP) jazykového (gramatického) systému, na jehož nejvyšší, souvětněčlenské rovině byla postulována teorie souvětných členů (…). Souvětí vyžaduje samostatnou pozornost, protože na rozdíl od věty jednoduché, která je složena z větných členů, popř. aktantů (participantů), jež jsou syntakticky aktivní, v souvětí jsou syntakticky aktivní hlavně spojovací výrazy, poněvadž spojují […]

AktualityEtymologický slovník jazyka staroslověnského v ohlédnutí a kontextuNové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologieVesmír: Spisovná čeština bez korektorůO středověkém a raněnovověkém překládání do vernakulárních jazykůVýzva k zasílání příspěvkůNová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny 29.1.2024ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO V OHLÉDNUTÍ A KONTEXTUV Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty inspirace. Početný kolektiv […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda