Z programu: Popularizační styl v současné mediální komunikaci Hlavní trendy české prózy po r. 2000 Komentovaná prohlídka Veletržního paláce Diskuse o výuce literární historie Podrobné informace najdete ZDE

23.8.2021 ŽIVA: KDE SE SCHOVÁVAJÍ SLONI?Bavíte se v zoo při pozorování slonů? Jazykový koutek Anny Černé ve 4. čísle Živy přináší odpověď na dotaz: „Proč zoo pro obydlí slonů užívá výraz sloninec? Neměl by to být slonín (jako hřebčín, ovčín, kravín)? Slovo sloninec mi navozuje úplně jinou asociaci (kravinec, kobylinec), což rozhodně není přístřeší pro zvíře.“ Vedle toho se dozvíte i to, zda se v expresivním označení slonbidlo skutečně skrývá slon.Zobrazit více  […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Článek pracuje s pojmy hovorová, běžně mluvená a obecná čeština. Podrobněji se zabývá pojmem spisovná čeština a její norma, což je východiskem při hodnocení slov z hlediska spisovnosti a nespisovnosti. Příspěvek kritizuje širokou definici i užívání kvalifikátoru kolokviální, který se používá pro jednotky mluveného neformálního jazyka v článku P. Kochové a Z. Opavské při přípravě […]

Audiokomentované přednášky ke kurzu Dialektologie a jazyková variace, který se vyučuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Svatava Škodová v pořadu Vizitka Českého rozhlasu Svatava Škodová, Markéta Lisá: Jazykové hry pro malé školáky O Svatavě Škodové

Kategorie: Jazyk a jazykověda

David Tomáš Míka: Jak správně oslovovat na vysoké škole Hynek Frýdl: Zní laskavě vůbec ještě laskavě? Albert Maršík: Těmto českým slovům nebudete chtít uvěřit Anna Šimerková: Tyvole! O semináři ÚČJTK youtuberem Výuková videa Uvedení do jazykovědné bohemistiky Databáze popularizačních knih o češtině (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK) Ústav českého jazyka a teorie […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Z článku publikovaného v časopisu Naše řeč, ročník 96 (2013), č. 1 [45]5.2 Administrativně-právní, úřední texty – typ Kupující, Smlouva, Obec V administrativních a právních textech se psaní velkých počátečních písmen významně uplatňuje u „klíčových slov“ jako Smlouva, Obec, Město ale i Kupující, Prodávající, Zákazník, Strana (v právním smyslu), a dokonce Vyúčtování apod. O zástupnost v užším smyslu ani zde nejde, protože dané slovo není součástí vlastního jména, není […]

Národní pedagogický institut ČR (anotace): Cílem diskusního panelu bylo představit účastníkům Kurikulum češtiny jako druhého jazyka a test k určení úrovně českého jazyka u dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, které připravil NPI ČR pro MŠMT, zároveň byly podány zástupci MŠMT informace ohledně nově připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců v MŠ […]

Snad jen včela odedávna přitahovala zájem lidí, a tak si všimli, že u tohoto medonosného hmyzu plní většinu funkcí samice, kdežto samci se v populaci vyskytují jen krátkodobě a zdánlivě neužitečně – dostali za to nelichotivé pojmenování trubec. Mezi dalšími blanokřídlými ale zase potkáme maskulina, z genderového hlediska matoucí: jestliže „čmelák postavil hnízdo“, šlo zaručeně o samičku, a také Ferda mravenec byl ve skutečnosti mravenčí dělnice, což Ondřej […]