Jazykový koutek Růženy Piskové na stránkách Českého rozhlasu Plzeň

Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách […]

Soubor archivovaných dotazů a (k 14. 10. 2020) 12 948 odpovědí Příklad: Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?Konkrétní dotaz: Psaní slova „poškole“ dohromady jsem odvozovala od zápisu slov poškoláctví, poškolák, která se píšou dohromady.Klíčové slovo: poškolák Odpověď: Obrat „být po škole“ má opravdu významovou spojitost se slovy poškoláctví a poškolák, ale přesto se píše zvášť, zatímco slovo poškolák (psané […]

Z rozhovoru na stránkách Novin kraje: Co se týče písemného projevu v internetovém prostředí, mám za to, že platí i zde nějaké zákonitosti. Nejen v e-mailech, ale i na sociálních sítích… Ano, také e-maily a příspěvky na sociálních sítích mají své normy. Vždy záleží na tom, v jakém prostředí se právě pohybujeme a s kým si zrovna […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz: Nejsem si jistá, zda se píše čárka před spojkou nebo ve větě Nařídili mi, abych ho přivedl živého(,) nebo mrtvého. Můžete mi prosím poradit? Odpověď: Při rozhodování, zda máme psát čárku před spojkou nebo, se řídíme tím, v jakém významu je tato spojka užita. Vyjadřuje-li význam vylučovací, čárka je namístě: Odeslal jsi ten dopis včera, nebo až dnes? Čárka […]

Z autorčiny facebookové stránky: Tradičně se děti ve 3. třídě učí řady vyjmenovaných slov. Co si budeme říkat, spousta slov současným dětem nic moc neříká, protože se s nimi nikterak často nesetkávájí (však ani my ne ). Nahlédla jsem do Českého národního korpusu, jaká je frekvence vybraných vyjmenovaných slov a kde se tato slova vyskytují. […]

Dotaz:Prosím o názor týkající se psaní čárky v následujícím souvětí: Věřím, že s našimi produkty budete spokojena, a budeme se těšit na Vaši návštěvu. Dle mého názoru se jedná o oddělení vedlejší věty čárkou vepředu i vzadu, proto zde musí být dvě čárky. Mojí oponenti však argumentují, že čárka před a se nepíše.Paní L. K. Odpověď […]

Jazykový koutek Růženy Piskové na stránkách Českého rozhlasu Plzeň

3. 10. 2022FILIP KUBEČEK VE FINÁLE SOUTĚŽE FAMELABFilip Kubeček dosáhl s vystoupením České dialekty včera a dnes na skvělé druhé místo v národním finále standupové soutěže FameLab, která hledá talenty v oblasti popularizace vědy a letos byla poprvé otevřena i pro humanitní a společenskovědní obory. Více o finále i celé Noci vědců, jejíž bylo součástí, se dočtete zde.Zobrazit více  14. 9. 202270 LET DIALEKTOLOGICKÉHO ODDĚLENÍDialektologické oddělení ÚJČ letos […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda