Aktuality 20.11.2023ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO OBDRŽEL MIMOŘÁDNOU CENU JOSEFA HLÁVKYSprávní rada nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila na návrh předsedkyně AV ČR Mimořádnou cenu Josefa Hlávky kolektivu autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, který vznikal v brněnském etymologickém oddělení a na němž se podílely tři generace etymologů. Toto prestižní ocenění tak získalo mimořádné vědecké dílo, které navazuje na evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu […]

Dotaz:Obracím se na vás s dotazem ohledně modálních sloves a z toho plynoucího určování druhů přísudků ve větě. Je slovo umět modálním slovesem?Setkala jsem se v různých materiálech s tím, že někde je slovo umět označeno za modální sloveso, tvoří tak přísudek slovesný složený (Ema vždycky uměla krásně zpívat). Pokud by to ale modální sloveso […]

Dotaz:Ráda bych se zeptala, zda slovo „hodně“ musí být vždy příslovcem. Ve větě Maminka usmažila hodně řízků se zdá být neurčitou číslovkou.Paní Z. Š. Odpověď ASČ:Jak Slovník spisovné češtiny, tak starší Slovník spisovného jazyka českého a též největší slovník češtiny, Příruční slovník jazyka českého, zařazují slovo hodně mezi příslovce. To má oporu zejména v té skutečnosti, že dotazované slovo […]

Z článku publikovaného v časopise Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 122-140: Pro syntax současné češtiny je příznačné, že v souvislosti s její prohlubující se stylovou diferenciací a intelektualizací se šíří některé speciální výrazové prostředky. K takovým prostředkům psané syntaxe patří např. vedlejší věta v souvětí Český úspěch funguje pod praporem zahraničních investic, rozmachu […]

Z anotace: Ústředním tématem pátého letošního čísla Živy je oheň. Protože je tento živel pro lidskou existenci nezbytný, odrážejí se staletími prověřené zkušenosti našich předků s ním v nejrůznějších ponaučeních. Víte, s jakým předmětem souvisejí známá dvě želízka v ohni? A odhadnete, s kterými výrazy se slovo oheň nejčastěji pojí v publicistických textech? Svůj úsudek si můžete prověřit v jazykovém koutku Anny Černé.

Aktuality 31.10.2023PODCAST VE SLOVECH: ŽANETA DVOŘÁKOVÁJak dopadla ruská agrese proti Ukrajině na ruskou zmrzlinu nebo ruské vejce? Kde se odrazila v nových názvech ulic nebo dalších veřejných prostranství? Vliv válečné krize na vlastní jména přibližuje Žaneta Dvořáková v novém díle podcastu Ve slovech.Zobrazit více  30.10.2023ŽIVA: NENÍ KOUŘE BEZ OHNĚÚstředním tématem pátého letošního čísla Živy je oheň. Protože je tento živel pro […]

Z jazykového Šuplíku komentátora webu Seznam Zprávy: „Ukonči nástup, dveře se zavírají! Občane, tvoje shromáždění není povoleno, rozejdi se!“ Sloupek Šuplík na procházce v dystopii rozkazovacího způsobu. Letní sezóna rozkopaných ulic přechází do té podzimní a to je správný čas posvítit si na jazyk příležitostných dopravních cedulí. Takových těch „Dej si pozor, chodče, rychle přejdi a ve vlastním […]

Jazykový sloupek publikovaný v pořadu Okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc

Anotace: Jak má mluvit Čech na Slovensku? Je povýšené předpokládat rozumění češtině? A může nedokonalá snaha o slovenštinu působit spíš vstřícně, směšně, nebo dokonce neuctivě? Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/9) uvažuje, kdy je lepší přizpůsobit se komunikačně okolí a kdy se o to radši nepokoušet. Více se dočtete zde. Česko-slovenské slovo týdne/slovo týždňa