AktualityOdešla doktorka Pavla ValčákováZ časopisu Nová čeština doma a ve světěVyšla Naše řeč 4/2021Pozvánka na online přednášku Lipnická bible (1421): pozvánka na výstavu a cyklus přednášek 21.9.2021ODEŠLA DOKTORKA PAVLA VALČÁKOVÁ18. září ve věku nedožitých 77 let zemřela PhDr. Pavla Valčáková, CSc. Celý svůj profesní život spojila s etymologickým oddělením ÚJČ. Ve svých profesních začátcích se podílela na přípravných pracích pro Etymologický slovník […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

„Když se snažíte prodat něco, co se dá za pár vteřin zkopírovat, je to jiné, než když vyrábíte auta nebo léčiva,“ říká o transferu znalostí Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Přesto se to matematickým lingvistům daří a softwarové nástroje či data využívá i Google. (…) Větný rozbor – noční můra spousty žáků – a jejich […]

Z jazykového sloupku v časopise Živa (2. 2016): U živočichů se zpravidla užívá jeden společný výraz pro označení obou pohlaví. Mluvnický rod těchto tzv. vespolných jmen nesouvisí s faktickým rodem nositelů jména. Výrazem želva (podstatné jméno ženského rodu), kamzík (mužský rod), morče (střední rod) je možné označit jak samce, tak samici. K pohlavním rozdílům se […]

Rychlé šípy nikdy nemluvily sprostě. Když potřeboval Rychlonožka zaklít, řekl himbajs šůviks a jedinou povolenou nadávkou v klubu byl plantážník. Plantážník znamená debil, když nechcete říct debil. Jaroslav Foglar věděl, že zanadávat je občas potřeba i ve světě dokonalých dětí. Neodhadl však, kde v jazyce najít slovo, které by se jako slušná nadávka mohlo opravdu ujmout. Plantážník […]

Z článku Zuzany Musálkové na webu Novinky.cz: „Že v době počítačů a chytrých telefonů v práci i doma málo píšeme rukou, nepřekvapuje. Svět dospělých je ale něco jiného než vývoj a růst dítěte a jeho schopností. A tady bijí odborníci na poplach. Zaznamenávání více či méně důležitých věcí perem nebo tužkou totiž rapidně klesá zvláště u mladé generace. Děti umějí ovládat tablety dřív, […]

Z blogu na webu Nejlepší copywriter: Tohle je definitivní návod, kdy psát velké počáteční V u zájmen Vy, Vás, Váš, Vám atd. V copywriterských a korektorských skupinách se aktuálně neřeší nic jiného než velikost tohoto grafému označujícího znělou labiodentálu [v] a já všechny snažně prosím. Řiďte se zásadou známou ze sexuologie, že na velikosti (zas tak) nezáleží a […]

Z programu: Popularizační styl v současné mediální komunikaci Hlavní trendy české prózy po r. 2000 Komentovaná prohlídka Veletržního paláce Diskuse o výuce literární historie Podrobné informace najdete ZDE

23.8.2021 ŽIVA: KDE SE SCHOVÁVAJÍ SLONI?Bavíte se v zoo při pozorování slonů? Jazykový koutek Anny Černé ve 4. čísle Živy přináší odpověď na dotaz: „Proč zoo pro obydlí slonů užívá výraz sloninec? Neměl by to být slonín (jako hřebčín, ovčín, kravín)? Slovo sloninec mi navozuje úplně jinou asociaci (kravinec, kobylinec), což rozhodně není přístřeší pro zvíře.“ Vedle toho se dozvíte i to, zda se v expresivním označení slonbidlo skutečně skrývá slon.Zobrazit více  […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Článek pracuje s pojmy hovorová, běžně mluvená a obecná čeština. Podrobněji se zabývá pojmem spisovná čeština a její norma, což je východiskem při hodnocení slov z hlediska spisovnosti a nespisovnosti. Příspěvek kritizuje širokou definici i užívání kvalifikátoru kolokviální, který se používá pro jednotky mluveného neformálního jazyka v článku P. Kochové a Z. Opavské při přípravě […]