Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze pravidelně pořádá literární soutěž pro žáky 2. st. ZŠ a pro středoškoláky ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou. Letošním tématem byly Cesty nesmrtelnosti. Ve shrnutí soutěže na stránkách pořádající školy se mj. uvádí: „Celý organizační tým soutěže včetně šestičlenné odborné poroty se shodl na […]

Ve snaze podpořit studentskou tvorbu jsme se před časem rozhodli oslovit kolegy češtináře „pilotní“ fejetonistickou soutěží (více ZDE). Práce svých žáků nám zaslalo jen několik škol, nicméně i tak se objevily zajímavé texty. Jako nejlepší učitelé ze zúčastněných škol vyhodnotili fejeton Petry Nedvědové V kůži muže. Autorce, studentce 4. ročníku Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu […]

Literární soutěž „ Prostorem a časem 1. světové války“ byla vyhlášena u příležitosti připomínání 100. výročí světové války a československých legií. Soutěžní práce byly zaměřeny na téma světová válka v historii naší rodiny, příběh mého prapra/pradědečka, odkaz legionářů dnešku, jak se žilo za 1. světové války rodinám vojáků, moje představa o životě za 1. světové […]

Porotou soutěže Lásky Karla IV. (proběhla v loňském školním roce pod patronací NIDV) byla oceněna i práce Prokletá manželství. Autorka, Magdaléna Vodvárková, terciánka Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, se nechala inspirovat známými historickými fakty (ovšem doplněnými samostatným studiem) ke čtivé fikci, v níž se po svém noří do paměti a myšlenek velkého vladaře. […]

Znovu se vracíme k textům vytvořeným ještě v průběhu loňského školního roku, tentokrát povídkou Terezy Vykypělové, dnes už kvartánky Gymnázia Ústavní v Praze. Autorka se hlásí k volné tematické inspiraci vlastní (velmi bohatou) četbou, nicméně příběh-zpověď dospívajícího v životní krizi napsala osobitě a s citem pro kompozici vypravování i výběr jazykových prostředků. Povídka zde. Starší […]

Hana Šikolová (nar. 1980) patřila k objevům středoškolských literárních soutěží Gymnázia Ústavní. Její verše a také Vánoční povídka (souhrnně z l. 1996-1998) jsou nápadité, otevřené, s jednoduchou, ale působivou stylizací příznačnou pro bystrou dívku svého věku. S úspěchem je zařazuji do hodin literárních seminářů, líbí se i mým dnešním žákům. (A nejen jim, mohu-li zobecnit […]

Odkud přichází vůně vonných tyčinek vprostřed náměstí? Na prázdninové cesty návštěvníkům našich stránek znovu posíláme verše, jež by mohly čtenáři zavonět stejně jako jejich mladé autorce japonská kultura. Soubor ZDE. O projektu Úly ZDE.

Uvádíme práci žákyně kvarty Gymnázia Ústavní v Praze. Práce byla zadána jako vypravování ve stylu oblíbeného spisovatele nebo oblíbeného literárního díla, s tím, že text by mohl být do konkrétního díla vložen. Autorka si vybrala Pána prstenů. O komentář jsme požádali ctitele Tolkienova díla a autora tolkienovských hesel v projektu Pro čtenáře Zdeňka Sotoláře: Tolkien […]

Práce Jak jsem šla na hřbitov ukazuje, že autorka – žákyně sekundy Gymnázia Ústavní v Praze – píše ráda a umí o věcech přemýšlet. I proto se původně zadané vypravování nenápadně, ale přirozeně obohacuje fejetonistickými prvky. Tereza Vykypělová Jak jsem šla na hřbitov U každého se v průběhu života ustálí několik zvyků. Nejspíš se jedná o jednu z jasných známek […]

Kategorie: Literární práce