Literární soutěž „ Prostorem a časem 1. světové války“ byla vyhlášena u příležitosti připomínání 100. výročí světové války a československých legií. Soutěžní práce byly zaměřeny na téma světová válka v historii naší rodiny, příběh mého prapra/pradědečka, odkaz legionářů dnešku, jak se žilo za 1. světové války rodinám vojáků, moje představa o životě za 1. světové války.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 60 prací ve dvou kategoriích – základní školy a víceletá gymnázia a střední školy.

Prvních pět prací, které z každé kategorie vybrala odborná porota složená ze zástupců Asociace češtinářů, získala věcnou cenu, diplom a čestné uznání Asociace češtinářů, dalších deset prací čestné uznání ředitelky Národního pedagogického muzea J. A. Komenského.

Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům se uskutečnilo dne 14. června 2017 ve společenském sále  Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1.

Výsledky:

Základní školy:

  1. Adéla Kopecká, ZŠ Nový Hrozenkov

  2. František Tichý, Základní škola Čelákovice J. A. Komenského

  3. Michaela Přidalová, Gymnázium Moravská Třebová

  4. Marek Čejka, ZŠ Miloše Šolleho Kouřim

  5. Hedvika Konarzewská, ZŠ Lipanská Kolín

Kolektivní práce ZŠ Morkovice

Čestní uznání získali: Adéla Lišková, Vojtěch Jaroš, Jakub Cabejšek, Adama Fuksa, Denisa Szabová, Oliver Král, Jakub Jan Brož, Vít Černý, Kateřina Nováková

Střední školy:

  1. Lenka Doležalová, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

  2. Kristýna Dvouletá, Akademické gymnázium Štěpánská

  3. Tereza Benáková, Gymnázium Postupická

  4. Filip Mečíř, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

  5. Julie Vlčková, Gymnázium Olomouc-Hejčín

Čestné uznání získali: Magdaléna Bohuslavová, Martina Vítová, Zdeňka Nováková, Michal Vrána, Veronika Konečná, Anna Burešová, Jana Richterová, Tereza Marková, Filip Hondl 

Všem oceněným upřímně blahopřejeme!

Radmila Indráková, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Za práci v porotě děkujeme kolegům Andreji Baumannové, Josefu Zemkovi a Janu Šindelářovi

Jeden komentář.

Zanechat odpověď