Vzdělávací portál ČT edu, který vznikl jako pomoc učitelům v době distanční výuky, funguje i nadále a nabízí videa doplněná pracovními listy pro zpestření výuky prakticky všech předmětů. Novým přírůstkem v oblasti českého jazyka a literatury je tematicky ukotvená sada materiálů nazvaná Vánoce v literatuře. Využít je lze na vyšším stupni ZŠ a na SŠ […]

Zářijové Biblio přineslo osobní vzpomínku spisovatele Petra Šabacha na jednoho z předních českých nakladatelů – Ladislava Horáčka (17. 6. 1947 – 21. 7. 2015) Láďa Poznali jsme se v osmdesátých letech ve Středočeském nakladatelství a knihkupectví. Naše přátelství začalo okamžitě. Tak to někdy bývá. Láďa s sebou tenkrát neustále vláčel obrovskou tašku plnou všelijakých kostýmů, […]

Michal Šanda: Nad knihou Rothschildova flaška: Přijde dneska Petr? De vo to, že Petr Šabach už čtvrtstoletí patří k autorům, na jejichž knížky čtenáři čekají. Dočkají se jednou za dva až tři roky, a to je přece nemůže zklamat a zčistajasna si usmyslet, že vydá básnickou sbírku. Beztak by ji nesved tak dobře jako třeba […]